VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ભારત

માટે આપનું સ્વાગત છે VicksWeb

Flag Counter
Epaper 24 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Friday, 24 May 2019 05:31

Download (PDF, 1.65MB)


Epaper 23 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Thursday, 23 May 2019 05:31

Download (PDF, 3.1MB)


Epaper 22 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Wednesday, 22 May 2019 05:31

Download (PDF, 2.21MB)


Epaper 21 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Tuesday, 21 May 2019 05:31

Download (PDF, 1.35MB)


Epaper 20 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Monday, 20 May 2019 05:31

Download (PDF, 1.49MB)


Epaper 19 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Sunday, 19 May 2019 05:31

Download (PDF, 3.11MB)


Epaper 18 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Saturday, 18 May 2019 05:31

Download (PDF, 1.39MB)


Epaper 17 May 2019
Source:  GUJARAT TODAY
Friday, 17 May 2019 05:31

Download (PDF, 1.46MB)


‘નાથ�રામ ગોડસે દેશભક�ત હતા, છે અને રહેશે’ : પ�રજ�ઞા� ફરી પોત પ�રકાશ�ય��ં
Source:  GUJARAT TODAY
Thursday, 16 May 2019 23:40

(�જન�સી) ભોપાલ, તા. ૧૬
પોતાના નિવેદનો માટે હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી માલેગાંવ બ�લાસ�ટ કેસની આરોપી અને ભાજપની ભોપાલમાંથી લોકસભા બેઠકની ઉમેદવાર સાધ�વી પ�રજ�ઞા ઠાક�રે નાથ�રામ ગોડસેને દેશભક�ત ગણાવ�યો છે. પ�રજ�ઞા ઠાક�રે કમલ હાસનના � નિવેદન બાદ આ ટીપ�પણી કરી છે જેમાં તેમણે ગોડસેને ભારતનો પ�રથમ આતંકવાદી ગણાવ�યો હતો. પ�રજ�ઞા� કહ�ય�ં કે નાથ�રામ ગોડસે દેશભક�ત હતા અને હંમેશા રહેશે, આમ તો જે લોકો તેમને આતંકવાદી કહે છે તેમણે પોતે પોતાનામાં �ાંખીને જોવ�ં જોઇ�. આવા લોકોને ચૂંટણી બાદ જવાબ મળી જશે. દરમિયાન નાથ�રામ ગોડસે અંગેના નિવેદન પર ભાજપ પ�રજ�ઞા ઠાક�ર સાથે કહમત નથી. ભારતીય જનતા પાર�ટના નેતા જીવી�લ નરસિમ�હા રાવે નિવેદન આપ�ય�ં હત�ં, નથ�રામ ગોડસેના સાધ�વી પ�રજ�ઞાના નિવેદનન�ં ભાજપ સમર�થન નથી કરત�ં. અમે આ સ�ટેટમેન�ટની નિંદા કરી� છી� અને પાર�ટી તેમની પાસે આ સ�ટેટમેન�ટ અંગે સ�પષ�ટતા માગશે. તેમણે આ નિવેદન પર જાહેરમાં માફી માગત�ં નિવેદન આપવ�ં પડશે. ભાજપના નિવેદન બાદ પ�રજ�ઞા� માફી માગી હતી. અને પોતાન�ં નિવેદન પરત લીધ�ં હત�ં.
આ પહેલા કમલ હાસને કેટલાક દિવસ પહેલા કહ�યં હત�ં કે, આ�ાદ ભારતનો પ�રથમ આતંકવાદી હિંદ� હતો અને તેન�ં નામ નાથ�રામ ગોડસે હત�ં. પ�રજ�ઞા ભોપાલમાંથી ભાજપની ઉમેદવાર છે અને તેનો સામનો આ બેઠક પર કોંગ�રેસના દિગ�વિજયસિંહ સામે છે. આ બેઠક પર મતદાન ૧૨મી મે� સમાપ�ત થઇ ચ�ક�ય�ં છે. પ�રજ�ઞા ઠાક�રે કહ�ય�ં કે, નાથ�રામ ગોડસે દેશભક�ત હતા, છે અને હંમેશા માટે રહેશે. અને લોકો તેમને આતંકવાદી ગણાવે છે તેમને ચૂંટણીઓ બાદ જવાબ મળી જશે. પ�રજ�ઞા ઠાક�ર કેટલાક દિવસ પહેલા � સમયે વિવાદોમાં આવી હતી જ�યારે તેણે મ�ંબઇ આતંકવાદી હ�મલામાં શહીદ થયેલા �ટી�સના પ�રમ�ખ હેમંત કરકરેને શ�રાપ આપવાની વાત કરી હતી. પ�રજ�ઞા� કહ�ય�ં હત�ં કે, તેણે જ હેમંત કરકરેને શ�રાપ આપ�યો હતો જેના કેટલાક દિવસ બાદ તેમન�ં મોત થઇ ગય�ં હત�ં. સાધ�વી� �ક કાર�યક�રમમાં માલેગાંવ બ�લાસ�ટ કેસમાં હિરાસત દરમિયાન હેમંત કરકરે પર યાતના આપવાનો આરોપ લગાવતા કહ�ય�ં હત�ં કે, તેમણે �ટલી યાતનાઓ આપી હતી અને ગંદી ગાળો આપી હતી જે મારા માટે અસહનીય હત�ં. ત�યારે મેં કહ�ય�ં હત�ં કે તારો સર�વનાશ થશે. મારા શ�રાપના સવા મહિનામાં જ કરકરેને આતંકવાદીઓ� ગોળીઓ મારી હત�યા કરી હતી. આ નિવેદનથીભાજપની મ�શ�કેલીઓ વધી ગઇ હતી. જોકે,વિવાદ વધથા પ�રજ�ઞા� માફી માગી હતી.

જો નાથ�રામ દેશભક�ત હતો
તો શ�ં મહાત�મા ગાંધી દેશદ�રોહી
હતા ?ઃ સોશિયલ મીડિયા પર ભાજપ ક�ષોભજનક સ�થિતિમાં

માલેગાંવ બ�લાસ�ટની આરોપી અને ભાજપની ભોપાલમાંથી લોકસભા બેઠક માટે ઉમેદવાર પ�રજ�ઞા ઠાક�રસિંહે મહાત�મા ગાંધીની હત�યા કરનારા નાથ�રામ ગોડસેને દેશભક�ત ગણાવી ફરી �કવાર વિવાદ ઉભો કર�યો છે. પત�રકારના સવાલના જવાબમાં પ�રજ�ઞા� કહ�ય�ં હત�ં કે, નાથ�રામ ગોડસે દેશભક�ત હતા, છે અને રહેશે. �ક તરફ ભાજપે તેેના નિવેદન સાથે છેડો ફાડ�યો છે જ�યારે કોંગ�રેસના સૂરવેવાલા� કહ�ય�ં છે કે, હવે સ�પષ�ટ થઇ ગય�ં છે કે, ભાજપના લોકો ગોડસેના વંશજ છે. �ક ટિ�‌વટરાતી� લખ�ય�ં છે કે, મોદી અને અમિત શાહના પ�રિય મહિલા નેતા પ�રજ�ઞા ઠાક�રે ફરી �કવાર ગાંધીજીના હત�યારા નાથ�રામ ગોડસેને દેશભક�ત ગણાવીને સમગ�ર દેશન�ં અપમાન કર�ય�ં છે. આ ગાંધીવાદી મૂળ સિદ�ધાંતોનો તિરસ�કાર કરવાનો ઘૃણાસ�પદ ભાજપન�ં કાવતરૂં છે.


મમતા બેનરજીની મોદીને ધમકી : TMC પર આરોપ સાબિત નહીં થાય તો તમને જેલમાં નાંખી દઇશ
Source:  GUJARAT TODAY
Thursday, 16 May 2019 23:39

(�જન�સી) કોલકાતા, તા. ૧૬
બંગાળ હિંસાને લઇ મ�ખ�યમંત�રી મમતા બેનરજી� ગ�રૂવારે વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદી પર જોરદાર પ�રહાર કર�યો હતો. તેમણે કહ�ય�ં કે, મોદી પ�રાવા આપે કે તૃણમ�લ કોંગ�રેસના કાર�યકરો� ઇશ�વરચંદ�ર વિદ�યાસાગરની મૂર�તિ તોડી છે. જો પ�રાવા નહીં આપી શકો તો જેલમાં નાખી દઇશ. મમતા� �મ પણ કહ�ય�ં કે, તમે ૨૩મે સ�ધી ચેતીને રહેજો. પશ�ચિમ બંગાળના મધ�રપ�રમાં�ક સભાને સંબોધતા તેમણે કહ�ય�ં કે, ભાજપે પશ�ચિમ બંગાળમાં ૨૦૦ વર�ષ જ�નો વારસો નષ�ટ કર�યો છે, જે લોકો ભાજપ પાર�ટીન�ં સમર�થન કરે છે તેમને સમાજ સ�વીકાર કરશે નહીં. મમતા� ભાજપ પર પ�રહાર કરતા કહ�ય�ં કે, લોકોને ભડકાવીને તોફાન કરાવવા માટે ભાજપ સોશિયલ મીડિયા પર નકલી વીડિયો મ�કી રહ�યો છે.
પશ�ચિમ બંગાળના મ�ખ�યમંત�રી� પી�મ મોદી પર નિશાન સાધતા કહ�ય�ં કે, તેઓ પોતે મૂર�તિ બનાવશે. બંગાળ પાસે મૂર�તિ બનાવવાના નાણા છે. પણ શ�ં મોદી ૨૦૦ વર�ષ જ�ની વિરાસત પરત આપી શકે છે ? અમારી પાસે પ�રાવા છે અને તમે કહો છો કે ટી�મસી� કર�ય�ં છે. શ�ં તમને શરમ નથી આવતી ? આટલ�ં બધ�ં જ�ઠ�ઠ�ં બોલવા બદલ તમારે ઉઠ-બેસ કરવી જોઇ�. તમે લગાવેલા આરોપો સાબિત કરો નહીં તો હ�ં તમને જેલમા નાખી દઇશ. ઇશ�વરચંદ�ર વિદ�યાસાગરન મૂર�તિ ખંડિત કરવા અંગે મમતા� કહ�ય�ં કે, પ�રતિમાઓ તોડવી ભાજપની ટેવોમાં સામેલ છે, આ પાર�ટી� ત�રિપ�રામાં પણ આજ કર�ય�ં છે. મને જાણવા મળ�ય�ં છે કે, ગઇ રાતે ભાજપે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરી છે જેથી નરેન�દ�ર મોદીની રેલી બાદ હ�ં કોઇ રેલી ના કરી શક�ં. તેમણે કહ�ય�ં કે, ચૂંટણી પંચ ભાજપનો ભાઇ છે, પહેલા તે નિષ�પક�ષ હત�ં અને હવે બધા કહે છે કે, ચૂંટણી પંચ ભાજપને વેચાઇ ગય�ં છે.
આ પહેલા નરેન�દ�ર મોદી� ચંદોલીમાં �ક સભાને સંબોધી મમતા બેનરજીને પડકારતા કહ�ય�ં હત�ં કે, આજે દમદમમાં મરી રેલી છે, જોઇ� દીદી આ રેલી થવા દે છે કે નહીં. બંગાળમાં હિંસા બાદ ચૂંટણી પંચે પહેલીવાર આર�ટિકલ ૩૨૪ અંતર�ગત પ�રચાર કરવા પર �ક દિવસ પહેલા જ રોક લગાવી દીધી હતી. પશ�ચિમ બંગાળમાં ૧૭મી મે� ચૂંંટણી પ�રચાર સમાપ�ત થવાનો હતો પણ હવે ૧૬મી મે� રાતે ૧૦ વાગ�યા બાદ જ પ�રતિબંધ લદાઇ ગયો હતો.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>