VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ભારત

માટે આપનું સ્વાગત છે VicksWeb

Flag Counter
ડ�રેગન દ�વારા બિછાવવામાં આવેલી શતરંજની ચાલનો શિકાર!
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:27

સ�પેનની સરકારે તાજેતરમાં મનમાં ને મનમાં ચીનને મણ-મણ જેવડી ગાળો આપી હશે. વાઇરસ ફેલાવવા ઉપરાંત, �મણે જે ખામીવાળી ટેસ�ટિંગ કિટ�સ સ�પેનને પહોંચાડી હતી, �ની સામે સમગ�ર વિશ�ર�વના દેશો� રોષ વ�યક�ત કર�યો છે. અમેરિકન પ�રેસિડન�ટ ટ�રમ�પ તો વારંવાર પોતાના ભાષણોમાં કોરોનાને ‘ચાઇની� વાઇરસ’ કહી ચૂક�યા છે, જેણે અનેક વાદ-વિવાદો સર�જ�યા છે. �ક રીતે જોવા જઈ� તો, ચીન કડવી વાતોને મીઠા અંદાજમાં નહીં, પરંત� કારેલા જેવાં જ કડવા શબ�દોમાં કહેવા માટે જાણીતાં છે. કોરોના ચીનમાંથી જ ફેલાયો, અને તેઓ આજની તારીખે પણ મક�કમપણે �ને ‘ચાઇની� વાઇરસ’ન�ં જ બિરૂદ આપે છે. (જોકે, ડિપ�લોમેટિક બિહેવિયરને કારણે તાજેતરમાં ચીન પરત�વે સમ�માનભાવ વ�યક�ત કર�યો �ના લીધે અમેરિકનોમાં નારાજગી પણ વ�યાપેલી છે.) મ�દ�દો � છે કે શા માટે કોરોનાને ચાઇની� વાઇરસ કહેવા સામે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ�યો છે? આટઆટલા દેશો અને અસંખ�ય પ�રાવાઓ જ�યારે ચીનની વિકૃત માનસિકતા અને બાયોલોજિકલ વોર-ફેરની સ�ટ�રેટેજીને વખોડી રહ�ય�ં છે ત�યારે શા માટે આપણે ચીનને વાસ�તવમાં આ પરિસ�થિતિ માટે જવાબદાર ન ગણી�? આજે ચીન વિરૂદ�ધ પેશ કરવામાં આવેલા આવા જ કેટલાક પ�રાવાઓ અંગે આપણે વિસ�તૃત ચર�ચા કરવા જઈ રહ�યા છી�.
મોટા મોટા દેશોની આર�થિક રાજધાની જેમકે પેરિસ, ન�ય�યોર�ક, બર�લિન, લંડન, તહેરાન, ટોકિયો, દિલ�હી, મ�ંબઈ જેવાં શહેરો પર આજે તાળાં લાગી ચૂક�યા છે. અર�થવ�યવસ�થા ઠપ�પ થઈ ગઈ છે. ટ�રમ�પ તો પોતાના ૧ લાખ નાગરિકોને કોરોનાની અગ�નિમાં સ�વાહા કરી દેવા સ�દ�ધાં તૈયાર થઈ ગયા છે. આવા વિકળ કાળ દરમિયાન ચીનની બે આર�થિક રાજધાની સમા બેઇજિંગ અને શાંઘાઈ જેવા શહેરોને જરાસરખ�ં પણ ન�કશાન નથી પહોંચ�ય� �વી કેવી રીતે બને? આ શહેરોને લોકડાઉન કરવાની જરૂરિયાત કેમ પેદા ન થઈ? આશ�ચર�યજનક વાત તો � છે કે, ચીનથી હજારો કિલોમીટર દૂર આવેલા રાષ�ટ�રમાં પણ કોરોના પગ પસારવામાં સફળ થયો હોય, તો વ�હાનથી સાવ નજીક �વા બેઇજિંગ અને શાંઘાઈને ચીનની સરકારે વેક�સિન સ�વરૂપે કોઈ અભેદ�ય કવચ આપી દીધ�ં હત�ં કે શ�ં? રશિયા અને નોર�થ કોરિયામાં પણ કોરોનાની જૂજ અસરો જોવા મળી છે! આવ�ં કેમ? કારણકે ચીનના �મની સાથે સારા સંબંધો છે માટે? સવાલ � છે કે ૧૨,૦૦૦ કિલોમીટરન�ં અંતર કાપીને કોરોના અમેરિકા પહોંચી ગયો, પરંત� ફક�ત ૩૫૦૦ કિલોમીટરના અંતરે આવેલા રશિયામાં કેમ તેનો નહીંવત પ�રભાવ જોવા મળ�યો? ૮૫૦ કિલોમીટરના અંતરે આવેલાં શાંઘાઈ સ�ધી તેનો વ�યાપ ન ફેલાયો, કેમ?
અચ�છા, બીજા સવાલો પર પણ જરાક નજર દોડાવી�. નેટફ�લિક�સ પર �ક ચાઇની� ફિલ�મ અપલોડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોરોના વાઇરસના નામ સાથે તેની અસરોને વર�ણવવામાં આવી છે. તેનો પ�રોટેગનિસ�ટ વાત-વાતમાં કહે છે કે, આવતીકાલે બહાર ન નીકળતાં, કારણકે કોરોનાનો ખતરો છે. આ જ ફિલ�મને ચીની સરકાર કેમ રાતોરાત નેટફ�લિક�સ પરથી દૂર કરી નાંખે છે? ખરેખર પોતાનો વાંક નથી તો આવી ગધામજૂરી કરવાનો કોઈ અર�થ ખરો?
વર�લ�ડ હેલ�થ ઑર�ગેનાઇ�ેશન પર દ�નિયાના મોટાભાગના દેશો આંધળો ભરોસો કરે છે. વિશ�ર�વના સ�વાસ�થ�ય માટે સર�વશ�રેષ�ઠ કામ કરતી આ સંસ�થાને તમામ દેશોની સરકાર સન�માનભરી નજરથી જ�� છે. આમ છતાં તેમણે વિશ�વને �વ�ં શા માટે કહ�ય�ં કે કોરોના હ�ય�મન-ટ�-હ�ય�મન સંપર�કથી ફેલાતો નથી? કોઈના સ�પર�શ કરવાથી કે સંક�રમિત વ�યક�તિ સાથે રહેવાથી તેનો ચેપ ફેલાવાનો ડર રહેતો નથી �વ�ં જૂઠાણ�ં શા માટે ફેલાવવામાં આવ�ય�ં? શા માટે ચીન દ�વારા આ વાઇરસની જાહેરાત કરવામાં વિલંબ કરવામાં આવ�યો? તેમના દેશમાં અગર કોઈ નવો વાઇરસ દેખાયો હતો, તો ગણતરીના દિવસોમાં જાહેરાત કરી દેવાથી તેના દ�ષ�પરિણામો અન�ય દેશો� ન ભોગવવા પડત, � વાતનો ચીનને સારી પેઠે અંદાજ હતો માટે? શ�ં ચીન �વ�ં ઇચ�છત�ં હત�ં કે વાઇરસનો બરાબર ફેલાવો થાય � પછી આ અંગે જાહેરાત કરીને વિશ�ર�વને ચેતવણી આપી�? ચાઇની� ન�ય�-યરના દિવસે લાખો લોકો� �કીસાથે ટ�રાવેલિંગ કર�ય�, જેને લીધે કોરોના ચીનથી વિશ�ર�વના મોટા મોટા દેશો સ�ધી ટ�રાન�સમિટ થયો. જેન�ં પરિણામ આજે આપણી સામે છે.
હજ� �ક ધારદાર સવાલ. છેલ�લાં કેટલાક દિવસોની અંદર તમારા ધ�યાનમાં �વો કોઈ વીડિયો આવ�યો છે જેમાં ચાઇની� ઔરત કોઇક જાહેર સ�થળ પર થૂંકી-થૂંકીને ચેપ લગાડવાનો પ�રયત�ન કરી રહી હોય? આજકાલ � બહ� જ વાઇરસ થયો છે. તજજ�ઞોનો દાવો છે કે, ચીન દ�વારા કોરોના વાઇરસથી સંક�રમણ પામેલાં પોતાના ઘણાં નાગરિકોને અલગ અલગ દેશોમાં મોકલીને ત�યાં વાઇરસ ક�રિયર કરવામાં આવ�યો છે. અગર આ વાતમાં રત�તીભરની પણ સચ�ચાઈ છે તો ચીની પ�રેસિડન�ટ શી જિનપિંગને શૂળી� લટકાવવામાં પણ કોઈ કસર ન છોડવી જોઈ�. ના, આ આક�રોશ નથી. વેદના છે. �વા હજારો લોકોના દિલમાંથી ઉઠેલી પીડા, જેમણે પોતાના સ�વજન ગ�માવ�યા છે. જેઓ પોતાના સ�વજનના અંતિમ સમયમાં પણ �મની સાથે નથી રહી શક�યા, �મનો અંતિમ સંસ�કાર નથી કરી શક�યા! પોતાના પિતા-ભાઈ-માતા-પત�ની-બાળકને પ�લાસ�ટિકના આઇસોલેશનમાં વીંટાળીને લઈ જતાં સરકારી માણસો સામે લાચારી વ�યક�ત કરવા સિવાય �મની પાસે બીજો કોઈ વિકલ�પ શેષ નહોતો બચ�યો. અને આ તમામ ઘટનાઓ માટે ચીન અને શી જિનપિંગ જવાબદાર છે, છે અને છે જ! આખ�ં વિશ�વ જ�યારે �કબીજાથી ઓછામાં ઓછ�ં ૧ મીટરન�ં અંતર રાખીને વાતચીત કરી રહ�ય�ં છે, ત�યારે શી જિનપિંગ શા માટે ફક�ત �ક માસ�ક પહેરીને બેઇજિંગમાં લોકો સાથે બેફિકરાઈપૂર�વક ચર�ચા કરતા જોવા મળી રહ�યા છે? શોશિયલ ડિસ�ટન�સિંગ જેવો શબ�દ �મને લાગ� નથી પડતો કે પછી કોરોનાની વેક�સિન તેઓ પહેલાંથી જ લઈ ચૂક�યા હોવાથી �મને આવી કોઈ મહામારીનો ભય નથી? દ�નિયાના તમામ મોટા દેશોના મોટા મોટા નેતાઓ અને સેલિબ�રિટીઓને કોરોના પોતાની �પટમાં લઈ ચૂક�યા છે, તો પછી ચીનના કમાન�ડર�સ અને નેતાઓ આનાથી અળગા કેવી રીતે રહી શક�યા? બ�રિટનના બોરિસ જોહ�નસન અને હોલિવૂડના ટોચના કલાકાર ટોમ હેન�ક�સને પણ કોરોના પ�રભાવિત કરી શકતો હોય, તો ચીની નેતાઓ અને કલાકારોને કેમ નહીં?
ટ�રમ�પ જ�યારથી અમેરિકાની ગાદી પર બેઠાં છે, ત�યારથી ચીનને ધમકીઓ આપી રહ�યા હતાં. ચીનને � વાતનો ખ�યાલ હતો કે સૈન�યબળથી તો અમેરિકાનો મ�કાબલો કરવા જેવો નથી. અને તેનાથી સમગ�ર વિશ�ર�વમાં નામોશી થવાની સંભાવના વધી જતી હતી. આથી તેમને બીજો રસ�તો અપનાવીને કોરોના ફેલાવ�યા બાદ અમેરિકા સામેની ટ�રેડ-વોર જીતવાનો કારસો રચ�યો �વ�ં તો નથી ને? આ વાત અમે નહીં, પરંત� દ�નિયાભરના ટ�રેડ-�ક�સપર�ટ�સ અને અન�ય ક�ષેત�રોના જાણકારો કહી રહ�યા છે.


કોરોનાની પ�રવર�તમાન સ�થિતીમાં આરોગ�ય જોખમમાં મૂકી સેવાદાયિત�વ અદા કરતા સરકારી કર�મીઓના મૃત�ય�ના કિસ�સામાં રૂા.૨૫ લાખની સહાય
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:20

મ�ખ�યમંત�રી વિજય રૂપાણી� વિશ�ર�વવ�યાપી કોરોના વાયરસ-કોવિડ-૧૯ ની પ�રવર�તમાન વિકટ સ�થિતીમાં નાગરિકો-પ�રજાજનોની સેવા-સ�ખાકારી માટે પોતાના આરોગ�યને જોખમમાં મ�કીને ફરજ બજાવતા વિવિધ સરકારી કર�મીઓ પ�રત�યે આગવી સંવેદનાના દર�શન કરાવ�યા છે. મ�ખ�યમંત�રી� રાજ�યની નગરપાલિકા-મહાનગરપાલિકાઓના સફાઇ અને આરોગ�ય કર�મીઓ, રાજયના મહેસ�લ વિભાગના કર�મચારીઓ તેમજ અન�ન નાગરિક પ�રવઠા વિભાગના અને સરકાર માન�ય સસ�તા અનાજની દ�કાનના સંચાલકો માટે �ક મહત�વપૂર�ણ નિર�ણય કર�યો છે.

મ�ખ�યમંત�રીના સચિવ અશ�ર�વિનીક�મારે આ નિર�ણયની ભૂમિકા આપતાં કહ�ય�ં કે, કોરોના વાયરસના વધતા વ�યાપ વચ�ચે પણ પ�રજાજનો નાગરિકોની સ�ખાકારી માટે રાજ�યની નગરપાલિકા મહાનગર પાલિકાના સફાઇ અને આરોગ�ય કર�મીઓ અહર�નીશ સેવારત છે. આવા કર�મીઓને ફરજ દરમ�યાન જો કોરોના વાયરસ કોવિડ-૧૯ ના સંક�રમણનો ભોગ બનવાવારો આવે અને જાન ગ�માવવો પડે રાજ�ય સરકાર તેમને અને તેમના પરિવારની પડખે ઉભી રહેશે.

આવી કમનસીબ ઘટનાનો ભોગ બનનારા કર�મીઓને રૂા. ૨૫ લાખની સહાય રાજ�ય સરકાર સહાય આપશે.

મ�ખ�યમંત�રી� રાજ�ય સરકારના મહેસૂલી-રેવન�ય� કર�મચારીઓ પણ હાલની કપરી સ�થિતીમાં પોતાની ફરજો બજાવે છે તેમના માટે પણ સંવેદનશીલ નિર�ણય કર�યો છે.

અશ�ર�વિનીક�મારે આ સંદર�ભમાં જણાવ�ય�ં કે, રેવન�ય�-મહેસૂલી કર�મીઓમાંથી પણ જો કોઇને ફરજ દરમ�યાન કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગવાથી મૃત�ય� થાય તો તેમના પરિવારને પણ આવી વિપદામાં રાજ�ય સરકાર ૨૫ લાખ રૂપિયાની સહાય ચૂકવશે.

મ�ખ�યમંત�રી રૂપાણી� �વો પણ નિર�ણય કર�યો છે કે હાલની લોકડાઉનની સ�થિતીમાં રાજ�યના ગરીબ-અંત�યોદય પરિવારો સહિત સૌને જીવનજરૂરી અનાજ-ચીજવસ�ત�ઓનો પ�રવઠો પહોચાડવા માટે કાર�યરત અન�ન અને નાગરિક પ�રવઠા વિભાગના કર�મીઓ તેમજ સરકાર માન�ય સસ�તા અનાજની દ�કાનો પરથી અંત�યોદય, ગરીબો, પી�ચ�ચ સહિતના કાર�ડધારકોને અનાજ વિતરણ સાથે સંકળાયેલા દ�કાનધારકોને પણ જો તેમની ફરજો-સેવા દરમ�યાન કોરોના સંક�રમણથી ભોગ બની જાન ગ�માવવા વારો આવે તો તેમને પણ રૂા. ૨૫ લાખની સહાય રાજ�ય સરકાર આપશે.

વિજયભાઇ રૂપાણી� પ�રવર�તમાન લોકડાઉનમાં અને ત�યારબાદ પણ રાજ�યમાં ખાદ�યતેલની અછત ન સર�જાય તે માટે કપાસ જીનીંગ અને ઓઇલ મિલ�સને ચાલ� રાખવા દેવાની જાહેરાત પણ કરી છે.

મ�ખ�યમંત�રીના સચિવે જણાવ�ય�ં કે, કોરોના વાયરસના દર�દૃીઓની સારવાર-સ�શ�શ�રામાં જોડાયેલા સરકારી તબીબો, આરોગ�ય રક�ષાકર�મીઓ, પેરામેડિકલ અને નર�સ વગેરેની સેવાઓ અતિ આવશ�યક છે. આવા સેવા કર�મીઓને પોતાના આરોગ�યન�ં કોઇ જોખમ ઊભ�ં ન થાય તે માટે મ�ખ�યમંત�રી� રાજ�યના આરોગ�ય વિભાગ દ�વારા આવા સરકારી તબીબી, મેડિકલ સ�ટાફ વગેરેની આરોગ�ય સ�રક�ષાના પ�રતો પ�રબંધ કરાવેલો છે. મ�ખ�યમંત�રી� રાજ�યના સ�રત અને રાજકોટ મહાનગરના ખાનગી તબીબો માટે બેય શહેરોમાં ૭૫૦૦, ૭૫૦૦ �ન-૯૫ માસ�ક અને વડોદરા શહેરના ખાનગી તબીબો માટે વધ� પાંચ હજાર �ન-૯૫ માસ�ક મળી ક�લ ૨૦ હજાર �ન-૯૫ માસ�ક મળી ક�લ . ૨૦ હજાર �ન-૯૫ માસ�ક રાજ�ય સરકાર દ�વારા વિનામૂલ�યે પૂરા પાડવાના દિશાનિર�દેશો આપ�યા.


કોરોના સામેના જંગમાં મોદીની અપીલને પ�રચંડ પ�રતિસાદ રાજ�યમાં નાગરિકો� દિપ પ�રગટાવી ઉજાસ રેલાવ�યો
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:19

વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદીની અપીલ પર આજે રવિવારે રાત�રે નવ વાગ�યાના ટકોરે દિપ પ�રગટાવવા, ટોર�ચ જલાવવા અને મોબાઇલની લેશ લાઇટ ચલાવવાનો અભૂતપૂર�વ કાર�યક�રમ યોજાયો હતો. અમદાવાદ સહિત રાજ�યભરમાં તમામ લોકો તેમાં જોડાયા હતા અને નવના ટકોરે તમામ લોકો� તેમના ઘરોમાં તમામ લાઇટો બંધ કરી હતી અને મોદીની અપીલ મ�જબ જ નવ મિનિટ સ�ધી દિપ પ�રગટાવવામાં આવ�યા હતા. ઘણા લોકો� મોબાઇલની લેશ લાઇટ જલાવી હતી જ�યારે ઘણા લોકો� ટોર�ચ જલાવીને મોદીની અપીલને સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. અમદાવાદમાં ચારેબાજ� નવ વાગ�યાના ટકોરે તમામ ઘરોમાં લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. તમામ સૂચનો પાળવામાં આવ�યા હતા. મોદી� સૌથી પહેલા જનતા કર�ય�ની લોકોને અપીલ કરી હતી જેને અભૂતપૂર�વ પ�રતિસાદ મળ�યો હતો. ત�યારબાદ આજે ફરી �કવાર રાત�રે નવ વાગ�યાના ટકોરે દિપ પ�રગટાવવા માટેની અપીલ મોદી દ�વારા કરવામાં આવી હતી જેની અસર સમગ�ર રાજ�યમાં જોવા મળી હતી. તમામ જગ�યા પર લોકો� દિપ પ�રગટાવ�યા હતા અને પોતાના ઘરના દ�વાર પર, બાલ�કનીમાં લોકો દેખાયા હતા અને નવ મિનિટ સ�ધી દિપ પ�રગટાવી, ટોર�ચ જલાવી કોરોનાર�પ અંધકાર સામે સીધીરીતે પડકાર ફેંક�યો હતો. ગ�જરાતમાં કોરોનાના કેસો પણ િંચતાજનકરીતે વધી રહૃાા છે ત�યારે પ�રકાશની તાકાતનો પરિચય કરાવવા માટે મોદી� લોકોને રવિવારે રાત�રે નવ વાગે દિપ પ�રગટાવવા માટે અપીલ કરી હતી જેની સીધી અસર લોકો� દર�શાવીને તેન�ં પાલન કર�ય�ં હત�ં. આજે સવારે પણ ટ�વિટ કરીને મોદી દિપ


છોટાઉદેપ�ર, જામનગર, મોરબીમાં પ�રથમ પો�ીટીવ કેસ:અમદાવાદમાં સૌથી વધ� કેસ કોરોનાથી વૃધ�ધાન�ં મોત:૨૧ પો�ીટીવ કેસ
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:18

વિશ�ર�વમાં ખળભળાટ મચાવી દેનારા કોરોના વાયરસે ગ�જરાતમાં પણ તેનો પંજો ફેલાવી દીધાન�ં નજરે પડય�ં છે. અમદાવાદના ૫૩ સહિત રાજ�યમાં ક�લ ૧૨૯ પો�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા. જયારે ક�લ ૧૧ નાં મોત નીપજયા હતા.

આ બાબતે માહિતી આપતા રાજ�યના આરોગ�ય વિભાગના અગ�રસચિવ ડો.જયંતિ રવિ� જણાવ�ય�ં હત�ં કે, આજે સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલી ૬૧ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજય�ં હત�ં. કોરોનાથી પીડિત આ મહિલા નો પણ પો�િટીવ કેસ પણ હતો.

જયારે આજે ફરીથી અમદાવાદમાં પો�ીટીવ કેસમાં વધારો થયેલો નજરે પડયો હતો. દિલ�હી મરક�થી પરત આવેલાના સંપર�કમાં આવેલા ૧૭ વર�ષના અને ૧૬ વર�ષના કિશોરનો કોરોનાનો પો�િટીવ કેસ આવ�યો હતો તેવી જ રીતે ૪૧ વર�ષના ય�વાનનો કેસ પણ પો�ીટીવ આવ�યો હતો. ૫૬ વર�ષના આધેડનો પણ કોરોનાનો કેસ પો�ીટીવ આવ�યો હતો. આ પાંચેય હાલ સોલા જી�મઇઆર�સ ખાતે સારવાર લઇ રહયા છે.

જયારે લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે અમદાવાદની ૭૫ વર�ષની વૃધ�ધા, ૪૧ વર�ષનો ય�વાન અને ૫૫ વર�ષના આધેડને કોરોના પો�ીટીવ આવતા તેઓને �સવીપી હોસ�પિટલમાં ખસેડાયા હતા.

આ ઉપરાંત ભાવનગરની à«©à«« વરà«�ષની મહિલા અને ૨૬ વરà«�ષના યà«�વાનને લોકલ ટà«�રાનà«�સમિશનના કારણે કોરોના પોàª�ીટીવ આવતા સર ટી.હોસà«�પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જયારે છોટાઉદેપà«�રનો ૬૦ વરà«�ષનો વૃધà«�ધ જે દિલà«�હીથી મà«�લાકાત લઇને પરત આવà«�યો હતો. તેનો કેસ પોàª�ીટીવ આવતા છોટાઉદેપà«�રની જનરલ  હોસà«�પિટલમાં ખસેડાયા હતા કોરોના પોàª�ીટીવ કેસના લીધે વડોદરાના ૫૪ વરà«�ષના આધેડને àª�સàª�સજી હોસà«�પિટલ ખાતે તેમજ સà«�રતના ૬૫ વરà«�ષના વૃધà«�ધ અને ૪૦ વરà«�ષની મહિલાનો લોકલ ટà«�રાનà«�સમિશનના કારણે કોરોના કેસ પોàª�ીટીવ આવતા નà«�યà«� સિવિલ હોસà«�પિટલ અને મેટાશ àª�ડવેનà«�ટીસà«�ટ હોસà«�પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવà«�યા હતા. જયારે સà«�રતમાં પણ મોડેથી àª�ક પોàª�ીટીવ કેસ નોંધાયાનà«�ં અને જામનગરમાં પણ ૧૪ મહિનાના બાળકનો કેસ પોàª�ીટીવ હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં હતà«�ં. મોરબી અને કચà«�છમાં પણ બે પોàª�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા. જà«�યારે સિધà«�ધપà«�રના વૃધà«�ધને પણ પોàª�ીટીવ કેસ આવà«�યો હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં હતà«�ં.

સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલી ૬૧ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજતા કોરોનાથી મૃત�ય� થવાનો આંક ૧૧ ઉપર પહોંચ�યો હતો.અમદાવાદમાં સૌથી વધ� ૫૩ કેસ, ત�યારબાદ સ�રતમાં ૧૬, રાજકોટ- વડોદરામાં ૧૦-૧૦,


૮મી �પ�રિલે ઓલ પાર�ટી મિટિંગ પહેલા મોદીની તમામ પૂર�વ રાષ�ટ�રપતિ અને વડાપ�રધાનની સાથે ચર�ચા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:16

વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદી કોરોના સાથે જંગમાં તમામને સાથે લઇને ચાલવાની યોજના ધરાવે છે. આના ભાગર�પે અનેક રાજકીય પાર�ટીઓના નેતાઓ સાથે ૮મી �પ�રિલના દિવસે મહત�વપૂર�ણ બેઠક યોજનાર છે. હવે ઓલ ઇન�ડિયા મજલિસે ઇતેબાદના ચીફ ઓવૈસી� કહ�ય�ં છે કે, તેમની પાર�ટીને આ મિટિંગમાં બોલાવવામાં આવ�યા નથી. તેમને નહીં બોલાવવાની બાબત હૈદરાબાદ અને ઔરંગાબાદમોં લોકોન�ં અપમાન છે. ઓવૈસી� તર�ક આપતા કહ�ય�ં છેકે, તેમની પાર�ટી આ બે લોક સભા ક�ષેત�રન�ં પ�રતિનિધિત�વ કરે છે. આવી સ�થિતિમાં વિડિયો કોન�ફરર�િંન�સગથી થનારી મિટિંગ માટે આમંત�રણ નહીં આપવાની બાબત અપમાનજક છે. ઓવૈસી� લખ�ય�ં છે કે, આ ઔરંગાબાદ અને હૈદરાબાદના લોકોન�ં અપમાન છે. બીજી બાજ� વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદી� કોરોના સામે લડાઈ કઈ રીતે લડવામાં આવે તેને લઇને પૂર�વ વડાપ�રધાન, રાષ�ટ�રપતિ સહિત સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર�જી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. જ�દા જ�દા વિષયો પર ચર�ચા થઇ હતી. મોદી� તમામ જીવિત રહેલા પૂર�વ વડાપ�રધાન, પૂર�વ રાષ�ટ�રપતિને ફોન કરીને વાત કરી હતી. સોનિયા ગાંધી, મમતા બેનર�જી સહિત વિપક�ષના નેતાઓ સાથે પણ વાત કરી હતી. સરકાર શ� કરી રહી છે તે સંદર�ભમાં માહિતી આપી હતી. કોઇ સૂચન હોય તો આપવા માટે પણ કહેવામાં આવ�ય�ં હત�ં.


છેલ�લા ૨૪ કલાકમાં નવ આતંકવાદી મોતને ઘાટ ભારતમાં ઘ�સણખોરી કરતા બીજા પાંચ આતંકવાદી ફૂંકાયા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:15

જમà«�મà«� કાશà«�મીરના કà«�ંપવારા જિલà«�લામાં આજે પાકિસà«�તાની ઘà«�સણખોરોની àª�ક ઘà«�સણખોરીની મોટી યોજનાને નિષà«�ફળ બનાવી દેવામાં આવી હતી. સà«�રકà«�ષા દળોàª� મોટà«� ઓપરેશન પાર પાડીને પાંચ તà«�રાસવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે. આની સાથે જ છેલà«�લા ૨૪ કલાકના ગાળામાં જ ૯ આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવà«�યà«�ં છે. તમામ તà«�રાસવાદીઓ પાકિસà«�તાનના હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં છે. આતંકવાદીઓની સામે છેલà«�લા પાંચ દિવસથી ઓપરેશન ચાલી રહà«�યà«�ં હતà«�ં. જમà«�મà«� કાશà«�મીરના કà«�ંપવારા જિલà«�લામાં આતંકવાદીઓ અને સેના વચà«�ચે મોટી અથડામણ થઇ હતી. કà«�ંપવારાના કેરન સેકà«�ટરમાં પાકિસà«�તાન તરફથી ઘà«�સણખોરી કરીને આવેલા પાંચ તà«�રાસવાદીઓને ઠાર કરી દેવામાં આવà«�યા બાદ તેમની પાસેથી મોટી માતà«�રામાં હથિયારોનો જથà«�થો જપà«�ત કરવામાં આવà«�યો છે. આ કારà«�યવાહીમાં સેનાના તà«�રણ જવાનો શહીદ થયા હતા.  અનà«�ય કેટલાક જવાનો ઘાયલ પણ થયા છે. ભારે હિમવરà«�ષાના કારણે હાલમાં ફસાયેલા સેનાના જવાનોને બચાવી શકાયા નથી. જાણકારી મà«�જબ ઉતà«�તર કાશà«�મીરના કૂંપવારામાં તà«�રાસવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં સેનાનો àª�ક જવાન શહીદ થયો છે. શનિવારના દિવસે જ કà«�લગામમાં ચાર આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવà«�યા હતા. બà«�ધવારના દિવસે આતંકવાદીઓ àª�લઓસી પાર કરીને ભારતમાં ઘà«�સી ગયા હતા. આ આતંકવાદીઓ ખરાબ હવામાન અને વરસાદ તથા હિમવરà«�ષાનો લાભ લઇને àª�લઓસી પર ઘà«�સણખોરી કરવામાં સફળ રહૃાા હતા. બà«�ધવારે બપોરથી જ સેનાના જવાનોàª� તà«�રાસવાદીઓને ઘેરી લીધા હતા પરંતà«� વરસાદ અને ખરાબ હવામાનના કારણે તà«�રાસવાદીઓ ફરાર થવામાં સફળ રહૃાા હતા. હવામાન સà«�પષà«�ટ થયા બાદ સેનાàª� સમગà«�ર વિસà«�તારને ઘેરી લઇને ઉંડી શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ગà«�રà«�વાર અને શà«�કà«�રવારના દિવસે હવામાનની સà«�થિતિ ખà«�બ જ ખરાબ રહી હતી. શનિવારના દિવસે હવામાનમાં સà«�ધારો થતાં સેનાના જવાનોàª� સરà«�ચ ઓપરેશન હાથ ધરà«�યà«�ં હતà«�ં. સેનાàª� ડà«�રોન અને હેલિકોપà«�ટરનો પણ ઉપયોગ કરà«�યો હતો.


૨૪ કલાકમાં નવા ૫૦૫ કેસો તેમજ ૧૧ લોકોના મોત તબલીગીના લીધે કોરોનાના કેસ વધ�યા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:13

દેશમાં કોરોના વાયરસના પરિણામ સ�વર�પે કેસોની સંખ�યામાં �ડપથી વધારાનો દોર જારી રહૃાો છે. આરોગ�યમંત�રાલય દ�વારા આજે કબૂલાત કરવામાં આવી હતી કે, દેશમાં કોરોના વાયરસના છેલ�લા ૨૪ કલાકમાં ૫૦૫ કેસો સપાટી ઉપર આવ�યા છે. આ ગાળા દરમિયાન ૧૧ લોકોના મોત થયા છે. હજ� સ�ધી દેશમાં કોરોના વાયરસના પરિણામ સ�વર�પે અસરગ�રસ�તોની ક�લ સંખ�યા ૩૮૧૯ જેટલી જણાવવામાં આવી છે.

 àª†àª®àª¾àª¥à«€ ૨૬૭ જેટલા લોકો સà«�વસà«�થ થઇ ચà«�કà«�યા છે જà«�યારે ૧૦૯ લોકો દમ તોડી ચà«�કà«�યા છે. આરોગà«�ય મંતà«�રાલયમાં સંયà«�કà«�ત સચિવ લવ અગà«�રવાલે ડેઇલી બà«�રિિંફગમાં કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, હજà«� સà«�ધી દેશના ૨૭૪ જિલà«�લા કોરોના વાયરસના કારણે અસરગà«�રસà«�ત થઇ ચà«�કà«�યા છે. તેમણે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, તબલીગી જમાતનો મામલો ન રહૃાો હોત તો ભારતમાં અસરગà«�રસà«�તોનો દર ખà«�બ નીચો રહૃાો હોત. અગà«�રવાલે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, કોવિડ-૧૯ના મામલા વરà«�તમાનમાં સરેરાશ ૪.૧ દિવસમાં બે ગણા થયા છે. જો તબલીગી જમાતનો મામલો ન રહૃાો હોત તો બે ગણા કેસ થવામાં à«­.૪ દિવસનો સમય લાગà«�યો હોત. ગà«�ાૃહમંતà«�રાલયના જોઇનà«�ટ સેકà«�રેટરી પà«�ણિયા સલીલા શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, à«­à«« લાખ લોકોને ભોજન પહોંચાડવાની વà«�યવસà«�થા થઇ ચà«�કી છે. દેશભરમાં તમામ  રાજà«�યોમાં કà«�લ ૨૭૬૬૧ રાહત કેમà«�પો અને સેલà«�ટર બનાવવામાં આવà«�યા છે જેમાં ૨૩૯૨૪ કેમà«�પો સરકાર દà«�વારા ચલાવવામાં આવી રહૃાા છે જà«�યારે à«©à«­à«©à«­ રાહત કેમà«�પોનà«�ં સંચાલન બિન સરકારી સંગઠનો દà«�વારા કરવામાં આવà«�યà«�ં છે. શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, આ કેમà«�પોમાં ૧૨.à«« લાખ લોકોને રાખવામાં આવà«�યા છે. આ ઉપરાંત ૧૯૪૬૦ ફà«�ડ કેમà«�પ ઉભા કરવામાં આવà«�યા છે. આમાથી ૯૯૫૧નà«�ં સંચાલન સરકાર દà«�વારા કરવામાં આવી રહà«�યà«�ં છે જà«�યારે ૯૫૦૯નà«�ં સંચાલન àª�નજીઓ દà«�વારા કરવામાં આવી રહà«�યà«�ં છે.

 à«§à«©.૬ લાખ મજà«�રોને તેમના કંપનીઓ અથવા તો ઇનà«�ડસà«�ટà«�રી તરફથી શેલà«�ટર અને ભોજનની સà«�વિધા ઉપલબà«�ધ કરાવવામાં આવી ચà«�કી છે. શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, રાજà«�ય સરકારો લોકડાઉન હેઠળ તમામ દિશાનિરà«�દેશોને પાળી રહી છે.


દેશભરમાં લોકો રાત�રે નવ વાગે દિપ પ�રગટાવી બાલ�કનીમાં દેખાયા:દિવાળી જેવો માહોલ મોદીની અપીલ પર દેશ �ગમગી ઉઠ�યો
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:12

વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદીની અપીલ ઉપર આજે રાત�રે નવ વાગ�યાના ટકોરે દેશભરમાં દિવાળી જેવો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. મોદીની દિપ પ�રગટાવવાની અપીલને અભૂતપૂર�વ પ�રતિસાદ મળ�યો તો અને દેશભરના તમામ ૧૩૦ લોકો� પોતાના ઘરમાં દિપ પ�રગટાવી, મોબાઇલની લેશ લાઇટ જલાવી, ટોર�ચ જલાવીને કોરોનાર�પી અંધકારને જોરદાર પડકાર ફેંક�યો હતો. તમામ લોકોની �કતાના દર�શન ફરી �કવાર થયા હતા. નવ વાગ�યાના ટકોરે ઘરમાં રહેલી તમામ લાઇટોને બંધ કરી લીધી હતી અને દિપ પ�રગટાવી દીધા હતા. લોકો� ભારત માતા કી જયના નારા પણ લગાવ�યા હતા. ૨૧ દિવસનો લોકડાઉનનો ગાળો હાલમાં ચાલી રહૃાો છે.

લોકો ઘરમાં કેદ છે ત�યારે આજે આ દિવાળી જેવો માહોલ રાત�રે છવાયો હતો. અત�રે નોંધનીય છે કે, મોદી� સૌથી પહેલા કોરોના વાયરસના જોરદાર પ�રકોપ વચ�ચે જનતા કર�ય�ની જાહેરાત કરી હતી જેને લઇને લોકો� કઠોરરીતે પાલન કરીને �કતાના દર�શન કરાવ�યા હતા.

ત�યારબાદ મોદી� રાષ�ટ�રજોગ સંબોધન કરીને ૨૧ દિવસ માટે રાષ�ટ�રવ�યાપી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી હતી. લોકડાઉનની જાહેરાત થયા બાદથી દેશભરમાં લોકો કઠોર નિયમો પાળી રહૃાા છે.

આવી સ�થિતિમાં તેમની અપીલ ઉપર આજે લોકો રાત�રે નવ વાગે નવ મિનિટ સ�ધી પોતપોતાના ઘરની લાઇટો બ��ાવી દીધી હતી. દેશે અને કેન�ડલ, દિપક, ટોર�ચ અથવા તો મોબાઇલની લેશ લાઇટ જલાવી હતી. હકીકતમાં મોદી� વિતેલા દિવસોમાં જનતા કર�ય�ના દિવસે દેશવાસીઓને સાંજે પાંચ વાગે પાંચ મિનિટ સ�ધી કોરોનાની સામે જંગના હિરો પ�રત�યે સન�માન વ�યક�ત કરવા તાળી, થાળી વગાડવા માટે કહ�ય�ં હત�ં.આજે દેશવાસીઓને કોરોનાની સામે જંગમાં �કતાના દર�શન કરાવવા અને કોરોનાર�પી અંધકારને ભગાવવા મોદી� કરેલી અપીલની અસર દેખાઈ હતી. ભારતીય કેપ�ટન વિરાટ કોહલી� પણ પોતાના ઘરમાં દિપ પ�રગટાવીને મોદીની અપીલને સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. કે�લરાહ�લ, હરભજનિંસહ સહિતની તમામ હસ�તીઓ� પણ મોદીની અપીલને સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. જ�દા જ�દા વર�ગના લોકો� મોદીની અપીલને જોરદારરીતે સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. નવ મિનિટ સ�ધીના ગાળા દરમિયાન લાઇટો બંધ કરવામાં આવ�યા બાદ વિજળી ડ�લ થશે તેવી અફવાનો પણ મોડી રાત�રે અંત આવી ગયો હતો.


ગ�જરાતે ‘મેઇક ઇન ઇન�ડિયા સાકાર કર�ય�ં: રૂપાણી રાજકોટની કંપની� વેન�ટીલેટરન�ં માત�ર ૧૦ દિવસમાં જ કર�ય�ં નિર�માણ
Source:  Jaihind Daily
Sunday, 05 April 2020 10:10

વિશ�ર�વવ�યાપી મહામારી કોરોના વાયરસ કોવિડ-૧૯ના રોગગ�રસ�તોને સારવાર દરમ�યાન શ�ર�વાચ�છોશ�ર�વાસ માટે અત�યંત જરૂરી વેન�ટીલેટરની વ�યાપક વૈશ�ર�વિક માંગના તારણોપાય રૂપે ગ�જરાતે આગવી ગૌરવ સિધ�ધિ મેળવી છે. રાજકોટની �ક ખાનગી ઉત�પાદન કંપની� માત�ર ૧૦ દિવસમાં જ ત�ૌયાર કરેલા વેન�ટીલેટર ‘ધમણ-૧ની સફળતાન�ં નિરીક�ષણ અમદાવાદ સિવીલ હોસ�પિટલ સંક�લની કોરોના કોવિડ હોસ�પિટલ ખાતે મ�ખ�યમંત�રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મ�ખ�યમંત�રી નીતિન પટેલે શનિવારે કર�ય�ં હત�ં.

વિજય રૂપાણી� આ ધમણ-૧ વેન�ટીલેટરન�ં નિરક�ષણ કર�યા બાદ જણાવ�ય�ં કે, પ�રવર�તમાન કોરોના વાયરસની બિમારીના દર�દીઓની સારવાર માટે જરૂરી �વા વેન�ટીલેટરની માંગ વિશ�ર�વભરમાં વધી છે અને આની પર�યાપ�ત માત�રામાં ઉપલબ�ધિ માટે સૌ ચિંતીન છે. મ�ખ�યમંત�રી� સિમાચિન�હ ભ�મિકા આપતાં કહ�ય�ં કે, ગ�જરાતમાં રાજકોટની ખાનગી કંપની જ�યોતિ સી�નસી � માત�ર ૧૦ જ દિવસના ટૂંકાગાળામાં રૂા.૧ લાખથી ઓછી િંકમતન�ં વેન�ટીલેટર ધમણ-૧ન�ં નિર�માણ કર�ય�ં છે.

મ�ખ�યમંત�રી� ઉમેર�ય�ં કે, રાજકોટના સ�થાનિક ઉદ�યોગકાર પરાક�રમિંસહ જાડેજા અને જ�યોતિ સી�નસીની તેમની ટીમે આ વેન�ટીલેટર ધમણ-૧ના નિર�માણથી ‘મેઇક ઇન ઇન�ડીયા મેઇક ઇન ગ�જરાતનો ધ�યેય સાકાર કર�યો છે.

નાયબ મ�ખ�યમંત�રી નીતિન પટેલે જણાવ�ય�ં હત�ં કે, કોરોનાની બિમારીની સારવામાં વેન�ટીલેટર અત�યંત અગત�યન�ં છે પરંત� રૂા.૬ લાખ જેટલી િંકમતમાં ઉપલબ�ધ થત�ં વેન�ટીલેટર રાજકોટની જ�યોતિ સી�નસી કંપની દ�વારા �ક લાખથી પણ ઓછી િંકમતમાં નિર�માણ પામશે અને કોરોનાના દર�દીઓ ઉપરાંત અય દર�દીઓ માટે પણ ઉપયોગી પૂરવાર થ.


અમદાવાદમાં ક�લ ૪૫ પો�ીટીવ કેસ:પાટણમાં પ�રથમ કેસ નોંધાયો કોરોનાથી વૃધ�ધન�ં મોત:૧૩ પો�ીટીવ કેસ
Source:  Jaihind Daily
Sunday, 05 April 2020 10:09

કોરોના વાયરસની દહેશત ગ�જરાતમાં વધી રહી છે તેમાંય લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે પો�ીટીવ દર�દીઓ વધતા તંત�ર દોડત�ં થઇ ગય�ં છે, રાજ�યમાં આજે વધ� �ક મોત થય�ં હત�ં જ�યારે ૧૩ કેસ પો�ીટીવ નોંધાયા હતા.

આ બાબતે માહિતી આપતા રાજયના આરોગ�ય વિભાગના અગ�રસચિવ ડો. જયંતિ રવિ� જણાવ�ય�ં હત�ં કે, રાજ�યમાં કોરોના વાયરસના કારણે અમદાવાદની �સવીપી હોસ�પિટલમાં ૬૭ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજ�ય�ં હત�ં તેઓ અસ�થમા અને ફેફસાની બિમારથી પણ પીડાતા હતા.

જ�યારે અમદાવાદમાં ૭, ભાવનગરમાં બે, ગાંધીનગરમાં બે, પાટણમાં �ક અને સ�રતમાં �ક પો�ીટીવ કેસ નોંધાતા રાજ�યમાં પો�ીટીવ કેસનો આંક સદી પાર કરી ૧૦૮ ઉપર પહોંચ�યો હતો.

અમદાવાદના પાંચ દર�દીઓ �સવીપી હોસ�પિટલમાં, અમદાવાદની સિવિલ હોસ�પિટલમાં ૪૬ વર�ષના ય�વાન તેમજ દિલ�હીથી પરત આવેલ ૨૫ વર�ષના ય�વાનને, સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં ૬૨ વર�ષની વૃધ�ધાને, ભાવનગરની બે મહિલાઓ સરટી હોસ�પિટલમાં, ગાંધીનગરની મહિલા અને ય�વાન જી�મઇઆર�સ ખાતે જ�યારે પાટણ જિલ�લાનો ય�વાન જી�મઇઆર�સ ખાતે સારવાર લઇ રહૃાો છે.

પાટણના આ ય�વાને મ�ંબઇની મ�લાકાત લીધી હોવાન�ં ખ�લ�ય�ં હત�ં. જ�યારે તે સિવાયના તમામ ૧૧ લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે કોરોનાના પો�ીટીવ દર�દીઓ બન�યા હતા.

ગાંધીનગરની ૨૩ વર�ષની મહિલા, ૮૦ વર�ષની વૃધ�ધા અને ૫૦ વર�ષના પ�ર�ષ તેમજ વડોદરાના ૨૭ વર�ષની મહિલાને ડિસ�ચાર�જ કરવામાં આવતા હાલ સ�ધીમાં ૧૩ને ડિસ�ચાર�જ કરાયા હતા.

લેબોરટેરી પરીક�ષણ માટે આજ સ�ધીમાં ૨૨૭૬ સેમ�પલ મોકલાયા હતા તેમાં ૧૦૮ પો�ીટીવ, ૨૧૫૯ નેગેટીવ કેસ નોંધાયા હતા જ�યારે ૯ કેસને પેન�ડીંગ રાખવામાં આવ�યા હતા, રાજ�યમાં હાલ વેન�ટીલેટર ઉપર કોઇ દર�દી નથી જ�યારે ૮૧ની હાલત સ�ટેબલ છે.

રાજ�યમાં સૌથી વધ� અમદાવાદમાં પો�ીટીવ કેસ ૪૫ અને મૃત�ય� ૪ થયા હતા સ�રતમાં ૧૩ પો�ીટીવ, રાજકોટમાં ૧૦ પો�ીટીવ, વડોદરામાં ૯ પો�ીટીવ ૧ મૃત�ય�, ગાંધીનગરમાં ૧૩ પો�ીટીવ, ભાવનગરમાં ૨ મોત, ૯ પો�ીટીવ, પંચમહાલમાં ૧ મોત, ૧ પો�ીટીવ, પોરબંદરમાં ૩ પો�ીટીવ, ગીર-સોમનાથમાં ૨ પો�ીટીવ, કચ�છ, મહેસાણા, પાટણમાં ૧-૧ પો�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા.

વિદેશની મ�લાકાત લઇને આવાનારા ૩૩ દર�દીઓના, આંતરરાજ�ય મ�સાભરી કરનારા ૧૦ દર�દીઓના અને લોકલ ટ�રાન�સમીશનના ૬૨ દર�દીઓના રિપોર�ટ પો�ીટીવ આવ�યા હતા. લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે ૧૦માંથી ૬ વ�યક�તિઓના મોત નીપજ�યા હતા.

હાલ સ�ધીમાં ૧૪૫૨૦ હોમકોરોન�ટાઇન, સરકારી ફેસીબીલીટીમાં ૯૮૬, પ�રાઇવેટ ફેસીબીલીટીમાં ૨૭૧, કોરોન�ટાઇન કરાયા છે. ૪૧૮ તેના ભંગ બદલ �ફઆઇઆર નોંધાયા હતી.

હાલ રાજ�યમાં ૪૩૦૦થી વધ� આઇસોલેશન બેડ સરકારી હોસ�પિટલમાં અને હજારથી વધ� બેડની વ�યવસ�થા ખાનગી હોસ�પિટલો ખાતે ઉપલબ�ધ છે.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>