VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಇಂದಿನಿಂದ ದ�ಯಾವಮ�ಮ ಜಾತ�ರಾ ಮಹೋತ�ಸವ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 22 February 2020 16:06

ಗಬ�ಬೂರ�.ಫೆ.22- ಸಮೀಪದ ಖಾನಾಪೂರಿನ ಗ�ರಾಮದೇವತೆ ಶ�ರೀ ದ�ಯಾವಮ�ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರನೇ ವರ�ಷದ ಜಾತ�ರಾ ಮಹೋತ�ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗ�ರಾಮದ ಜನರ ಆರಾಧ�ಯ ದೇವತೆ ಶ�ರೀ ದ�ಯಾವಮ�ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ� ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ�ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರ�ಗಲಿದ�ದ�, ಈ ಜಾತ�ರೆಯ ಹೆಚ�ಚ� ಧಾರ�ಮಿಕ ಕ�ಷೇತ�ರವಾಗಿ ಖ�ಯಾತಿಯನ�ನ� ಪಡೆದಿದ�ದ�, ಶ�ರೀ ದ�ಯಾವಮ�ಮ ದೇವಿಯ ವಾರ�ಷಿಕ ರಥೋತ�ಸವಕ�ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದ�ದ�, ಈ ಜಾತ�ರೆಯ� ವಿವಿಧ ಧಾರ�ಮಿಕ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತ�ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಧಾರ�ಮಿಕ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳ�: 3ನೇ ವರ�ಷದ ಗ�ರಾಮದೇವತೆಯ ಜಾತ�ರಾ ಮಹೋತ�ಸವಕ�ಕೆ ಶ�ಕ�ರವಾರದಂದ� ಗ�ರಾಮದ ಶ�ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಪ�ಪ ತಾತನ ಮಠದಿಂದ ಗ�ರಾಮದ ಪ�ರಮ�ಖ ಬೀದಿಗಳಲ�ಲಿ ಸಕಲ ವಾದ�ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭವ�ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ�ರೀ ದ�ಯಾವಮ�ಮವನ ಗ�ಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿ ನಂದಿಕೋಲ� ಕ�ಣಿತ ಮತ�ತ� ಶಾಸ�ತ�ರ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳ� ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇಂದ� ಸಂಜೆ ಗ�ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಸ�ತ�ತಮ�ತ�ತಲಿನ ಗ�ರಾಮಗಳ ಭಕ�ತರ ಸಮ�ಮ�ಖದಲ�ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ�ಸವ ಅದ�ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ�ತರ� ತಮ�ಮ ಭಯಕೆಯಂತೆ, ಭಕ�ತಿ ಭಾವದಿಂದ ರಥಕ�ಕೆ ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿರ�ತ�ತಾರೆ. ಭಕ�ತರೆಲ�ಲಾ ರಥೋತ�ಸವದ ದಿನದಂದ� ಉಪವಾಸ ವ�ರತ ಮಾಡಿ ರಥೋತ�ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯನ�ನ� ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ�ತ�ತಾರೆ. ಅಂದ� ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� ಕೈಗೊಂಡ� ಗ�ರಾಮದ ಪ�ರಮ�ಖ ಬೀದಿಗಳಲ�ಲಿ ಭಕ�ತರ ಸಮ�ಮ�ಖದಲ�ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾದ�ಯ, ಮೇಳ, ಡೊಳ�ಳ�, ಕ�ಣಿತ ಇನ�ನಿತರ ವಾದ�ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ�ತರ� ಹರ�ಷದಿಂದ ರಥೋತ�ಸವದ ವೈಭವಕ�ಕೆ ಉತ�ತ�ತ�ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ�ಣ�, ಕಲ�ಲ�ಸಕ�ಕರೆ, ಕಬ�ಬ� ಎಸೆಯ�ತ�ತಾರೆ.
ನಂತರ ಭಜನೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� �ರ�ಪಡಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಭಾನ�ವಾರದಂದ� ಮಹಾಶಿವರಾತ�ರಿ ಹಬ�ಬದ ಪ�ರಯ�ಕ�ತ ದೇವಸ�ಥಾನದ ಪೂಜ�ಯ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಗ�ರಾಮಸ�ಥರಿಂದ ದೀಡ ನಮಸ�ಕಾರ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ನಡೆಯಲಿದ�ದ�, ನಂತರ ರಾತ�ರಿಯೆಲ�ಲಾ ಶಿವನನ�ನ� ಜಪಿಸ�ತ�ತಾ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ�ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಮೂರ� ದಿನಗಳ ಜಾತ�ರಾ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಕ�ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
@12bc = ಜಾತ�ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ
ಪ�ರತಿಯೊಂದ� ಗ�ರಾಮಗಳ ದ�ಯಾವಮ�ಮನ ಜಾತ�ರಾ ಮಹೋತ�ಸವದಲ�ಲಿ ಹೆಚ�ಚಾಗಿ ಪ�ರಾಣಿಗಳನ�ನ� ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ�ರಾಮದ ಜಾತ�ರೆಯಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಪ�ರಾಣಿಗಳನ�ನ� ಬಲಿ ಕೊಡ�ವ�ದಿಲ�ಲ. ಕೇವಲ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟದ ಮೂಲಕ ಜಾತ�ರೆ ಕೂಡಿರ�ತ�ತದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಇಂಡಿಯಾ ವಾಲಿ ಇರಾನಿ: ನೆನಪಿನ ಬ�ತ�ತಿ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟ  ಸಚಿವೆ  ಸ�ಮೃತಿ ಇರಾನಿ .!!
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 22 February 2020 16:02

ನವದೆಹಲಿ , ಫೆ 22- ಕಳದೆ  ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಅಮೇಥಿ ಗೆಲ�ವಿಗಾಗಿ ನಾನ� ಇನ� ಮ�ಂದೆ ಮ�ಂಬೈ ಬಿಟ�ಟ� ಅಮೇಥಿಯಲ�ಲೇ  ಮನೆ ಕಟ�ಟಿ,  ವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹತ�ತಿರವಾಗಿರ�ವ�ದಾಗಿ  ಕೇಂದ�ರ ಸಚಿವೆ ಸ�ಮೃತಿ ಇರಾನಿ  ಸ�ಪಷ�ಟಪಡಿಸಿದ�ದಾರೆ.

ರಾಹ�ಲ� ವಿರ�ದ�ದದ    ಗೆಲ�ವ� ನನ�ನದಲ�ಲ. ಅದ� ಅಮೇಥಿ ಜನರ ಗೆಲ�ವಾಗಿತ�ತ�. ನಾನ� ಕೇವಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ�ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನ� ಅಮೇಥಿಯ  ಸಹೋದರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ�ಲಿಯೇ ಮನೆಯೊಂದನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸ�ವೆ  ಎಂದ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹತ�ತಿರವಾಗಲಿದ�ದೇನೆ . ಅಮೇಥಿಯಲ�ಲಿ ಮನೆ ಕಟ�ಟ�ವ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾನ� ಬಹಳ  ಹಿಂದೆಯೇ ಮ�ಂಬೈಯನ�ನ� ತ�ಯಜಿಸಿದ�ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಅಮೇಥಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ�ಲಿ ಇರ�ತ�ತೇನೆ  ಎಂದೂ ಇರಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ.

ಲಕà³�ನೋದಲà³�ಲಿ ನಡೆದ ‘ಹಿಂದೂಸà³�ತಾನà³� ಶಿಖರà³� ಸಮಾಗಮ’ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದಲà³�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರà³�   ನನà³�ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇರà³�ವ ‘ಇರಾನಿ’ ಹೆಸರನà³�ನà³� ನೋಡಿ ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲà³�ದಾಣದಲà³�ಲಿ ಅಲà³�ಲಿನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳà³� ನನà³�ನನà³�ನà³� ತಡೆದಿದà³�ದರà³�. ಆಗ ನಾನà³� ಅವರಿಗೆ ನನà³�ನ ಹೆಸರಿನ ಬಗà³�ಗೆ ಸà³�ಪಷà³�ಟನೆ ನೀಡಿದà³�ದೆ ಎಂದà³� ಹಳೆಯ ನೆನಪà³� ಮೆಲಕà³� ಹಾಕಿದರà³�.

ಹೆಸರಿರà³�ವ ಕಾರಣ ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲà³�ದಾಣದಲà³�ಲಿ ನನà³�ನನà³�ನà³� ತಡೆದà³� ಇದà³� ಯಾವ ಇರಾನಿ? ನೀವà³� ಯಾವ ಇರಾನಿ? ಎಂದà³� ಅಧಿಕಾರಿಗಳà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆ ಮಾಡಿದà³�ದರà³� . ನಾನà³� ‘ಇಂಡಿಯಾ ವಾಲಿ ಇರಾನಿ’ ಎಂದೂ  ಉತà³�ತರಿಸಿದà³�ದೆ  ಎಂದೂ  ಆಕೆ ಟಿವಿ ಸಿರಿಯಲà³� ಮಾದರಿಯಲà³�ಲೇ ಹಾಸà³�ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದà³�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಅನಂತ�‌ನಾಗ� ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆ: ಇಬ�ಬರ� ಎಲ�‌ಇಟಿ ಉಗ�ರರ ಬಲಿ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 22 February 2020 16:00

ಶà³�ರೀನಗರ, ಫೆ 22 – ಭದà³�ರತಾಪಡೆಗಳà³�  ನಡೆಸಿದ ಶೋಧನೆ ಮತà³�ತà³� ಗà³�ಂಡಿನ ಕಾರà³�ಯಾಚರಣೆಯಲà³�ಲಿ   ಲಷà³�ಕರà³�-ಇ-ತೋಯಿಬಾ (ಎಲà³�‌ಇಟಿ)   ಉನà³�ನತ ಕಮಾಂಡರà³� ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬà³�ಬರà³� ಉಗà³�ರರನà³�ನà³� ಹತà³�ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಗ�ರರ ಉಪಸ�ಥಿತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ    ಜಮ�ಮ� ಮತ�ತ� ಕಾಶ�ಮೀರ ಪೊಲೀಸ�  ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ರೈಫಲ�ಸ� (ಆರ�ಆರ�), ಸಿಆರ�ಪಿಎಫ�  ತಂಡ ಅನಂತ�‌ನಾಗ� ಜಿಲ�ಲೆಯ ಸಂಗಮ�‌ನಲ�ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ  ಎಂದೂ  ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ� ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ�ಲಿ, ಅಡಗಿದ�ದ  ಉಗ�ರರ� ಮತ�ತ� ಭದ�ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಡ�ವೆ ಗ�ಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಎನ�‌ಕೌಂಟರ�‌ನಲ�ಲಿ ಇಬ�ಬರ� ಎಲ�‌ಇಟಿ ಉಗ�ರರ� ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದಾರೆ ಎಂದ� ಮೂಲಗಳ� ತಿಳಿಸಿವೆ. ಉಗ�ರರ ಶವಗಳ� ಮತ�ತ� ಕೆಲವ�  ಶಸ�ತ�ರಾಸ�ತ�ರ ಮತ�ತ� ಮದ�ದ�ಗ�ಂಡ�ಗಳನ�ನ� ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ�ಳಲಾಗಿದೆ. ಹತ�ಯೆಗೀಡಾದ ಉಗ�ರರಲ�ಲಿ ಒಬ�ಬನನ�ನ� ಎಲ�‌ಇಟಿಯ ಉನ�ನತ ಕಮಾಂಡರ� ಫರ�ಕಾನ� ಎಂದ� ಗ�ರ�ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ  ನ�ಡ�ವೆ  ಯಾವ�ದೇ ಪ�ರತಿಭಟನಾ ಪ�ರದರ�ಶನ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲ� ಅಕ�ಕಪಕ�ಕದ  ಪ�ರದೇಶಗಳಲ�ಲಿ ಹೆಚ�ಚ�ವರಿ ಭದ�ರತಾ ಪಡೆಗಳನ�ನ� ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ .

 

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಸತ�ಯನಿಷ�ಠವಾಗಿದ�ದ�ಕೊಂಡೇ, ಪ�ರಸ�ತ�ತವಾಗಿರಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಬೇಕ�; ರಾಮನಾಥ� ಕೋವಿಂದ�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 22 February 2020 15:57

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆ 22 – ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಮತà³�ತà³� ಜನಪà³�ರಿಯ ಮಾಧà³�ಯಮಗಳ ನಡà³�ವೆ, ಸಾಂಪà³�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧà³�ಯಮಗಳà³� ಸತà³�ಯನಿಷà³�ಠವಾಗಿದà³�ದà³�ಕೊಂಡೇ, ಪà³�ರಸà³�ತà³�ತವಾಗಿರಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದà³� ರಾಷà³�ಟà³�ರಪತಿ ರಾಮನಾಥà³� ಕೋವಿಂದà³� ಹೇಳಿದà³�ದಾರೆ.

 ‘ದಿ ಹಿಂದೂ’ ಪತ�ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ�ದ  ನಾಲ�ಕನೇ ಆವೃತ�ತಿಯ ‘ದಿ ಹಡಲ�’ ವಾರ�ಷಿಕ ಸಮ�ಮೇಳನದಲ�ಲಿ ಪಾಲ�ಗೊಂಡ ಅವರ�, ಜಗತ�ತ� ಇಂದ� ಮಾಹಿತಿಯ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೇಲೆ ರೂಪ�ಗೊಳ�ಳ�ತ�ತಿದೆ. ಅಂತರ�ಜಾಲ ಮತ�ತ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ� ಮಾಧ�ಯಮವನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ಹತ�ತಿರವಾಗಿಸಿವೆ.  ಈ ಪ�ರವೃತ�ತಿ ಪತ�ರಿಕೋದ�ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ�ತ�ತಿವೆ ಎಂದರ�.

ಪೂರ�ವಾಗ�ರಹರಹಿತ ಪತ�ರಿಕೋದ�ಯಮ, ಮಾಹಿತಿಪೂರ�ಣ ಪ�ರಜೆಗಳಿಲ�ಲದ ಸಮಾಜ ಅಪೂರ�ಣ. ಹೊಸ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ವೇಗದ ಮತ�ತ� ತರಾತ�ರಿಯ ಸ�ದ�ದಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ�ದರೆ, ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಮಾತ�ರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದ� ಅವ�ಗಳಿಗೆ ದ�ಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆದ�ದರಿಂದ ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಪಾತ�ರವನ�ನ� ಅರಿತ�, ಎಚ�ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ�ಜೆಯಿಡಬೇಕ� ಎಂದ� ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರ�.

ರಾಷ�ಟ�ರಪಿತ ಮಹಾತ�ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ� ಕೂಡ ಓರ�ವ ಪತ�ರಕರ�ತರಾಗಿದ�ದರ�. ದಕ�ಷಿಣ ಆಫ�ರಿಕಾ ಮತ�ತ� ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಹಲವ� ಪತ�ರಿಕೆಗಳನ�ನ� ನಡೆಸಿದ�ದರ�. ಸತ�ಯ, ಪ�ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇಪತ�ರಿಕೋದ�ಯಮದ ಮೂಲ ಮಂತ�ರ ಎಂಬ�ದ� ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ�ತ�. ಯಾವ�ದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ�ಲದ ಸತ�ಯದ ದಾರಿಯಲ�ಲಿ ಸಾಗಿದ�ದರ� ಎಂದರ�.

ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ವೈಯಕ�ತಿಕ ಪೂರ�ವಾಗ�ರಹಗಳ� ಸತ�ಯವನ�ನ� ದಾರಿ ತಪ�ಪಿಸ�ತ�ತವೆ. ಗಾಂಧಿಯ 150ನೇ ಜನ�ಮವರ�ಷಾಚರಣೆಯಲ�ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕ�ರಿತ� ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದ� ನಾವ� ಸತ�ಯದ ನಂತರದ ಯ�ಗದಲ�ಲಿ ಬದ�ಕಿದ�ದೇವೆ. ಇಲ�ಲಿ ಸತ�ಯಕ�ಕೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರ�ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸತ�ಯ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂರ�ಣವಾಗಿರ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಮರೆಯಬಾರದ�. ಅದಕ�ಕೆ ಪೂರ�ವಾಗ�ರಹದ ಬಣ�ಣ ಬಳಿಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ವಾದ, ಚರ�ಚೆ ಹಾಗೂ ವೈಜ�ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸತ�ಯ ಹೊರಬರ�ತ�ತವೆ ಎಂದರ�.

ಪಾಶ�ಚಿಮಾತ�ಯರ� ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವದ ವಿಚಾರವನ�ನ� ಪರಿಚಯಿಸ�ವ ಮ�ನ�ನ ಭಾರತದಲ�ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ�ಲಿಯೇ ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ�ಣ ಅವರ� ಅನ�ಭವ ಮಂಟಪವನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದರ�. ಇದನ�ನ� ಜಗತ�ತಿನ ಪ�ರಥಮ ಸಂಸತ�ತ� ಎಂದ� ಗ�ರ�ತಿಸಲ�ಪಟ�ಟಿದೆ. ಇಲ�ಲಿ ಪ�ರತಿಯೊಬ�ಬರ ಅಭಿಪ�ರಾಯಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆಯಿತ�ತ�. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದ� ವಿನೂತನ ಪ�ರಯೋಗವಾಗಿತ�ತ�. ಅಂತಹ ಸಂತರನ�ನ� ಪಡೆದ ಪ�ಣ�ಯಭೂಮಿಯಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಪರಿಸ�ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ�ವಾಗ�ರಹ ಪೀಡಿತ ಮನಸ�ಥಿತಿ ಮತ�ತ� ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸತ�ಯದ ಹ�ಡ�ಕಾಟಕ�ಕೆ ಅಡ�ಡಿಯ�ಂಟ� ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದರ�.

ಇದಕ�ಕೂ ಮ�ನ�ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಬಿ.ಎಸ�. ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ, ರಾಜ�ಯದಲ�ಲಿ ಪಾರದರ�ಶಕ ಆಡಳಿತ ಮತ�ತ� ನೀತಿಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಆದ�ಯತೆ ನೀಡಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ�ರತ�ಯೇಕ ನೀತಿಗಳನ�ನ� ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರ� ಸ�ಟಾರ�ಟ� ಅಪ� ಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ. ಸರ�ಕಾರ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆವಿಷ�ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಒತ�ತ� ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಅದಕ�ಕಾಗಿ ಆವಿಷ�ಕಾರ ಪ�ರಾಧಿಕಾರವನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ರಾಜ�ಯಕ�ಕೆ ಆವಿಷ�ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ�ರೋತ�ಸಾಹ ನೀಡ�ವ ಪ�ರಥಮ ರಾಜ�ಯವನ�ನಾಗಿ ಗ�ರ�ತಿಸಿದೆ ಎಂದರ�.

ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ರಾಜ�ಯಪಾಲ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಉಪಸ�ಥಿತರಿದ�ದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಮೆದ�ಳಿನ ಆಘಾತಕ�ಕೊಳಗಾದ ಅಮೆರಿಕ ಯೋಧರ ಸಂಖ�ಯೆ 110 ಕ�ಕೆ �ರಿಕೆ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 14:09

ವಾಷಿಂಗà³�ಟನà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 22: ಇರಾನà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನà³� ನಡೆಸಿದ ಕà³�ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಮೆದà³�ಳಿದನ ಆಘಾತಕà³�ಕೊಳà³�ಳಗಾದ ಅಮೆರಿಕ ಯೋಧರ ಸಂಖà³�ಯೆ 110ಕà³�ಕೇರಿದೆ. ಇದà³�ವರೆಗೆ 110 ಭದà³�ರತಾ ಸಿಬà³�ಬಂದಿಗೆ ಲಘà³� ಟಿಬಿà²� ರೋಗವಿರà³�ವà³�ದà³� ದೃಢಪಟà³�ಟಿದೆ. ನಿನà³�ನೆ ವರದಿಯಾದ ಸಂಖà³�ಯೆಗಿಂತ ಇಂದà³� ಒಬà³�ಬ ಯೋಧ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿ ಸೇರà³�ಪಡೆಯಾಗಿದà³�ದಾರೆ. ಟಿಬಿà²� ರೋಗನಿರà³�ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿರà³�ವ ಯೋಧರ ಪೈಕಿ 77

ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ�ರಸ�ಟ� ಸದಸ�ಯರಿಗೆ ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಮಹತ�ವದ ಸೂಚನೆ!
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 13:30

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ 22: ಹೊಸದಾಗಿ ಸ�ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ�ವ ಶ�ರೀರಾಮ ಜನ�ಮಭೂಮಿ ತೀರ�ಥಕ�ಷೇತ�ರ ಟ�ರಸ�ಟ� ಸದಸ�ಯರಿಗೆ ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಮಹತ�ವದ ಸೂಚನೆಯೊಂದನ�ನ� ನೀಡಿದ�ದಾರೆಂದ� ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ಸ�ಮಾರ� ಮೂವತ�ತ� ವರ�ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ�ವಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ� ಸಿದ�ದಪಡಿಸಿದ�ದ ಮೂಲ ನೀಲನಕ�ಷೆಯಲ�ಲಿ ಸಣ�ಣ ಮಾರ�ಪಾಡ� ಆಗ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದ� ಟ�ರಸ�ಟಿನ ಪ�ರಧಾನ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಚಂಪತ� ರಾಯ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ�ರಸ�ಟ� ಸದಸ�ಯರಿಂದ

ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪಗೆ 78; ಅದ�ದೂರಿ ಜನ�ಮದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ �ನ�?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 13:14

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 22: ಸಮà³�ಮಿಶà³�ರ ಸರà³�ಕಾರ ಉರà³�ಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರà³�ಕಾರ ರಚಿಸಿರà³�ವ ಉಮೇದಿನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಬಿ.ಎಸà³�‌.ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪ ಅವರà³� ಫೆಬà³�ರವರಿ 27 ರಂದà³� 78 ನೇ ವರà³�ಷಕà³�ಕೆ ಕಾಲಿಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. ಅವರ ಜನà³�ಮದಿನವನà³�ನà³� ಈ ಬಾರಿ ಅದà³�ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಈ ಹಿನà³�ನೆಲೆಯಲà³�ಲಿ ನಗರದ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲà³�ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನà³�ನà³� ಫೆ 27 ರಂದà³� ಸಂಜೆ 5 ಕà³�ಕೆ ಹಮà³�ಮಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗಿದೆ.

'100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಂತ 15 ಕೋಟಿ ನಾವೇ ಹೆಚ�ಚ�': ಎ�ಎಂ�ಎಂ ಮ�ಖಂಡನ ವಿರ�ದ�ಧ ಎಫ�‌�ಆರ�
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 13:06

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 22: ದೇಶದ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಂತಲೂ 15 ಕೋಟಿ ಮà³�ಸà³�ಲಿಮರೇ ಹೆಚà³�ಚà³� ಎಂದà³� ವಿವಾದಾತà³�ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದà³�ದ ಎà²�ಎಂà²�ಎಂ ನಾಯಕ ವಾರಿಸà³� ಪಠಾಣà³� ವಿರà³�ದà³�ಧ ರಾಜà³�ಯದ ಕಲಬà³�ರಗಿಯಲà³�ಲಿ ಎಫà³�‌à²�ಆರà³� ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಕೀಲರೊಬà³�ಬರà³� ನೀಡಿದà³�ದ ದೂರಿನ ಅನà³�ವಯ ಪಠಾಣà³� ವಿರà³�ದà³�ಧ à²�ಪಿಸಿ ಸೆಕà³�ಷನà³� 117 (ಸಾರà³�ವಜನಿಕರಿಂದ ದà³�ಷà³�ಕೃತà³�ಯಕà³�ಕೆ ಪà³�ರೇರಣೆ), 153 (ಧಂಗೆ ಎಬà³�ಬಿಸà³�ವ ಉದà³�ದೇಶದಿಂದ

ಮತ�ತೆ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಪ�ತ�ರ ವಿಜಯೇಂದ�ರ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 11:06

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಫೆ 22: ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪನವರ ಪ�ತ�ರ, ರಾಜ�ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯ�ವಮೋರ�ಚಾದ ಪ�ರಧಾನ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ�ರ, ವಿರೋಧ ಪಕ�ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯನವರನ�ನ� ಭೇಟಿಯಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ� ವಾರದಲ�ಲಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯನವರ ನಿವಾಸಕ�ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ�ರ ಭೇಟಿ ನೀಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ� ಇದ� ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ. ಸಂಪ�ಟ ವಿಸ�ತರಣೆಗೆ ಆಹ�ವಾನಿಸಲ� ವಿಜಯೇಂದ�ರ, ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ನಿವಾಸಕ�ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ�ದರ�. 'ಸರ�ಕಾರಿ ಸಭೆಗಳಲ�ಲಿ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ�ರಗೆ

ಮದ�ವೆಯನ�ನ� ಮ�ಂದೂಡಿ ಚಿಕಿತ�ಸೆ ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ ವೈದ�ಯ ಕೊರೊನಾಗೆ ಬಲಿ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 February 2020 10:22

ಬೀಜಿಂಗà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 22: ತನà³�ನ ಮದà³�ವೆಯನà³�ನà³� ಮà³�ಂದೂಡಿ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತà³�ಸೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ವೈದà³�ಯರೊಬà³�ಬರà³� ಮೃತಪಟà³�ಟಿದà³�ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸà³�‌ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತà³�ಸೆಗಾಗಿ ಮದà³�ವೆಯನà³�ನೇ ಮà³�ಂದೂಡಿದà³�ದ ಚೀನಾದ 29 ಷರà³�ವದ ವೈದà³�ಯರೊಬà³�ಬರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕà³� ತಗà³�ಲಿ ಮೃತಪಟà³�ಟಿರà³�ವ ಹೃದಯ ವಿದà³�ರಾವಕ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲà³�ಲಿ ಕೊರೋನವೈರಸà³� ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟà³�ಟವರ ಸಂಖà³�ಯೆ ಇಲà³�ಲಿಯವರೆಗೂ 2,233ಕà³�ಕೆ à²�ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರಕ ಸೋಂಕಿಗೆ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>