VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ�ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ�ರಕಟ, 2 ಲಕ�ಷ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ ಭವಿಷ�ಯ ನಿರ�ಧಾರ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 13:23

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಮೇ 24: ಸಾಮಾನà³�ಯ ಪà³�ರವೇಶ ಪರೀಕà³�ಷೆ(ಸಿಇಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶವà³� ನಾಳೆ(ಮೇ 25)ರಂದà³� ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವà³� ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗà³�ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪà³�ರಕಟವಾಲಿದೆ. ಉನà³�ನತ ಶಿಕà³�ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಸà³�ದà³�ದಿಗೋಷà³�ಠಿ ನಡೆಯಲಿದà³�ದà³�, ಬೆಳಗà³�ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನà³�ನà³� ಪà³�ರಕಟಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಮಧà³�ಯಾಹà³�ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಇಎ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಬಹà³�ದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕà³�ಷೆ ಆರಂಭ, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳೇ

ಮೋದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ�ಯರ ಶ�ಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 12:56

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ದೇಶದಲ�ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ�ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ�ಕಾರದ ಗೆಲ�ವಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ�ಯರ� ಶ�ಭಾಷಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ�ನೇ ಹರಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಮತ�ತೆ ಪ�ರಧಾನಿಯಾಗ�ವ�ದರಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅವರವರ ದೇಶದ ಮಧ�ಯೆ ಉತ�ತಮ ಬಾಂಧವ�ಯ ಮ�ಂದ�ವರೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನತೆ ಸರಿಯಾದ ವ�ಯಕ�ತಿಯನ�ನೇ ಪ�ನಃ ಆಯ�ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ� ಹೇಳಿ ಶ�ಭ ಹಾರೈಸಿದ�ದಾರೆ. ಕನ�ನಡ ಪತ�ರಿಕೆಗಳ� ಕಂಡಂತೆ ಮೋದಿ ದಿಗ�ವಿಜಯ

ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ�ಕೆಯಾದ ರಾಜ�ಯದ 28 ಸಂಸದರ ಜಾತಿ ಲೆಕ�ಕಾಚಾರ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 12:28

ಬಹ�ನಿರೀಕ�ಷಿತ ಸಾರ�ವತ�ರಿಕ ಚ�ನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ�ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ�ಯವಾದ ಮ�ಯಾನ� ಡೇಟ� ಸಿಕ�ಕಿದೆ. ಕರ�ನಾಟಕದ ಮತದಾರನೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ�ನ� ಆಶೀರ�ವದಿಸಿದ�ದಾನೆ. 28ಕ�ಷೇತ�ರಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಕ�ಷೇತ�ರ SCಗೆ ಇನ�ನೆರಡ� ಕ�ಷೇತ�ರ ST ಸಮ�ದಾಯಕ�ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ�ನ�ಳಿದ 21ಕ�ಷೇತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಅತಿಹೆಚ�ಚ� ಸಂಖ�ಯೆಯಲ�ಲಿ ಗೆದ�ದದ�ದ� ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮ�ದಾಯದವರ�. ಮೂರ� ರಾಜ�ಯಗಳ� 'ಕೈ' ಹಿಡಿಯದಿದ�ದರೆ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಕಥೆ �ನಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ

ದೇವೇಗೌಡರ ಕ�ಟ�ಂಬದ ವಿರ�ದ�ಧ ಸೇಡ� ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 12:15

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಮೇ 24 : ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಕೇವಲ 1 ಸ�ಥಾನದಲ�ಲಿ ಜಯಗಳಿಸ�ವ ಮೂಲಕ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಜಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಜೆಡಿಎಸ� ವಿರ�ದ�ಧ ತಮಗಿದ�ದ ಸೇಡನ�ನ� ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಂಬ ಪ�ರಶ�ನೆ ಹ�ಟ�ಟಿಕೊಂಡಿದೆ? ಕರ�ನಾಟಕ 28 ಕ�ಷೇತ�ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 25, ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಮತ�ತ� ಜೆಡಿಎಸ� ತಲಾ 1 ಸ�ಥಾನದಲ�ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿವೆ.

ಮೇ 30ರಂದ� ಗ�ರ�ವಾರ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಪ�ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ�ರಮಾಣ ಸ�ವೀಕಾರ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 11:52

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 30 : ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಭರ�ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿರ�ವ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಅವರ� ಮೇ 30ರ ಗ�ರ�ವಾರದಂದ� ನವದೆಹಲಿಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ�ರಮಾಣ ಸ�ವೀಕರಿಸಲಿದ�ದಾರೆ. 68 ವರ�ಷದ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿಯವರ� ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ�ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಚ�ಕ�ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ�ದಾರೆ. ಈ ಪ�ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ�ಕೆ ದೇಶದ ಗಣ�ಯರ� ಸೇರಿದಂತೆ, ರಷ�ಯಾದ

ಹಾಸನದಲ�ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ�ರಜ�ವಲ� ನಿರ�ಧಾರ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 10:51

ಹಾಸನ, ಮೇ 24: ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ�ಲಿ ಹಾಸನದಲ�ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಚ�ನಾಯಿತರಾಗಿದ�ದ ಜೆಡಿಎಸ� ಸಂಸದ ಪ�ರಜ�ವಲ�, ಫಲಿತಾಂಶದ ಮರ�ದಿನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮ�ಂದಾಗಿದ�ದಾರೆ. ತಾತ, ಮಾಜಿ ಪ�ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಸೋಲಿನಿಂದ ತೀವ�ರ ನೋವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದಾಗಿ ಅವರ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ. ಚೊಚ�ಚಲ ಪ�ರಯತ�ನದಲ�ಲೇ ಸಂಸತ�ತಿಗೆ ಆಯ�ಕೆಯಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೊಮ�ಮಗ ಈ ಮೂಲಕ ಪ�ರಜ�ವಲ� ಅವರ� ತಮಗೆ ಹಾಸನ

ಮೋದಿ ಇಳಿಸಲ� ಊರೆಲ�ಲಾ ಸ�ತ�ತಿ ಬಂದಾಗ ತನ�ನ ಕ�ರ�ಚಿಯೇ ಹೋಗಿತ�ತ�!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 10:06

ಮತ�ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಬರ�ವ�ದ� ಹಾಗಿರಲಿ, ಸ�ವಲ�ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಶಾಸಕ ಸ�ಥಾನವೂ ಹೋಗ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಅತ�ತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ�ಲಿ, ಇತ�ತ ಅಸೆಂಬ�ಲಿಯಲ�ಲೂ ಹೀನಾಯ ಸೋಲ� ಅನ�ಭವಿಸಿದ ಚಂದ�ರಬಾಬ� ನಾಯ�ಡ�ಗಾರ� ಕಥೆಯಿದ�. ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿಯವರನ�ನ� ಮತ�ತೆ ಪ�ರಧಾನಿ ಕ�ರ�ಚಿ �ರದಂತೆ ತಡೆಯಲ� ದೇಶವೆಲ�ಲಾ ಸ�ತ�ತಿ ಆಂಧ�ರಪ�ರದೇಶಕ�ಕೆ ಚಂದ�ರಬಾಬ� ನಾಯ�ಡ� ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಕ�ರ�ಚಿಯನ�ನ� ಮತದಾರ ಜಗನ�ಮೋಹನ� ರೆಡ�ಡಿಗೆ ನೀಡಿದ�ದರ�. ಆಂಧ�ರದಲ�ಲಿ ಚಂದ�ರಬಾಬ� ನಾಯ�ಡ�ಗೆ

ಕಾಂಗ�ರೆಸ�-ಜೆಡಿಎಸ� ಮೈತ�ರಿ ಸರ�ಕಾರ ರಕ�ಷಣೆಗೆ ಮ�ಂದಿರ�ವ ಮಾರ�ಗಗಳೇನ�?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 09:07

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಮೇ 24: ಲೋಕಸಭಾ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲà³� ಅನà³�ಭವಿಸಿರà³�ವ ಹಿನà³�ನೆಲೆಯಲà³�ಲಿ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಎಚà³�‌ಡಿ ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ ನೇತೃತà³�ವದ ಮೈತà³�ರಿ ಸರà³�ಕಾರ ಅಸà³�ತಿತà³�ವಕà³�ಕೆ ಕà³�ತà³�ತà³� ಬರಲಿದೆ ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತà³�ಗಳà³� ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಸರà³�ಕಾರ ರಕà³�ಷಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಬಗà³�ಗೆ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಹಾಗೂ ಕೆಡಿಎಸà³� ವಲಯದಲà³�ಲಿ ಸಾಕಷà³�ಟà³� ಚರà³�ಚೆಗಳà³� ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿವೆ. ಪಕà³�ಷದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರà³�ಗಳà³� ಸರà³�ಕಾರ ಮà³�ಂದà³�ವರೆಸà³�ವ ಬಗà³�ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದà³�ದರà³�.

ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆ: ಈ 16 ರಾಜ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಶೂನ�ಯ ಸಾಧನೆ!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 08:41

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆ ಯಲ�ಲಿ ಮತ�ತೊಮ�ಮೆ ಮ�ಖಭಂಗ ಅನ�ಭವಿಸಿರ�ವ ಯ�ಪಿಎ ಮೈತ�ರಿಕೂಟ ಶತಕವನ�ನೂ ಬಾರಿಸಲಾಗದೆ ಹೀನಾಯ ಸ�ಥಿತಿ ತಲ�ಪಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ�ವದ ಎನ� ಡಿಎ ಸರ�ಕಾರ 2014 ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸ�ಥಾನಗಳಲ�ಲಿ ಗೆಲ�ಲ�ವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ, ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ �ಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 302 ಸ�ಥಾನಗಳಲ�ಲಿ ಗೆದ�ದ� ಅನಿರೀಕ�ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂರ� ರಾಜ�ಯಗಳ� 'ಕೈ' ಹಿಡಿಯದಿದ�ದರೆ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಕಥೆ �ನಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 08:27

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ದೇಶದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ�ಷ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಗೆ ಮೂರ� ರಾಜ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಸೀಟ�ಗಳ� ಬರದಿದ�ದರೆ ಹೀನಾಯ ಸ�ಥಿತಿ ತಲ�ಪ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ� ಹಾಗೂ ತಮಿಳ�ನಾಡಿನಲ�ಲಿ ಮತದಾರರ�ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಜೊತೆ ನಿಲ�ಲದಿದ�ದರೆ ಒಟ�ಟ� ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಸೀಟ�ಗಳ ಸಂಖ�ಯೆ 20ರ ಆಸ�ಪಾಸಿನಲ�ಲಿರ�ತ�ತಿತ�ತ�.ಈಗ ಒಟ�ಟ� 50 ಕ�ಷೇತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಮ�ಂದಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆ: ಈ 16 ರಾಜ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>