VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ತೆರಿಗೆ ಕಿರ�ಕ�ಳದಿಂದ ಮ�ಕ�ತಿ: ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಭರವಸೆ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 13:42

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 24: ವಾಣಿಜ�ಯ ಉದ�ಯಮವ� ಇನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರ�ಕ�ಳಗಳನ�ನ� ಎದ�ರಿಸ�ವ�ದಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಹಣಕಾಸ� ಸಚಿವೆ ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ�ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ� ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ�ಕೂಲವಾಗ�ವಂತೆ ನೂತನ ವ�ಯವಸ�ಥೆಯೊಂದನ�ನ� ಜಾರಿಗೆ ತರ�ವ�ದಾಗಿ ಅವರ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ. ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ� ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯೋತ�ಸವ ಭಾಷಣದಲ�ಲಿ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದ�ದ ಆಶಯದಂತೆ ಸಂಪತ�ತ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ

ಮೋದಿ, ಶಾ ಜೋಡಿಗೆ ಜೇಟ�ಲಿ ಅತ�ಯಾಪ�ತರಾಗಿದ�ದ� ಹೇಗೆ?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 13:33

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 24: ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಅಧ�ಯಕ�ಷ ಅಮಿತ� ಶಾ ಗೆ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ನಿಧನ ವೈಯಕ�ತಿಕ ನಷ�ಟವಾಗಿದೆ. ಗ�ಜರಾತ� ರಾಜಕೀಯ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಶಾ ಗೆ ಜೇಟ�ಲಿ ಅತ�ಯಾಪ�ತರ� ಹಾಗೂ ಅಪ�ತತ�ಕಾಲದಲ�ಲಿ ಬೆನ�ನೆಲ�ಬಾಗಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮ�ಖಂಡ. LIVE: ಮಾಜಿ ವಿತ�ತ ಸಚಿವ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ವಿಧಿವಶ

ಅತೃಪ�ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ�ರಿಗಿರಿ: ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ�ಟ?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 13:10

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸà³�ಟà³� 24: ಸಚಿವ ಸಂಪà³�ಟ ವಿಸà³�ತರಣೆ ಆಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲà³�ಲಿ ಭà³�ಗಿಲೆದà³�ದಿರà³�ವ ಅತೃಪà³�ತಿಯನà³�ನà³� ಶಮನಮಾಡಲà³� ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪ ಅವರà³� ಹೈಕಮಾಂಡà³�‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದà³�ದಾರೆ. ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ದೆಹಲಿಯಲà³�ಲಿದà³�ದ ಅವರà³�, ನಿನà³�ನೆ ಜೆಪಿ ನಡà³�ಡಾ ಅವರನà³�ನà³� ಭೇಟಿ ಆಗಿದà³�ದà³�, ಅತೃಪà³�ತ ಶಾಸಕರಲà³�ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸà³�ಥಾನ ನೀಡà³�ವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದà³�ದಾರೆ. ಅತೃಪà³�ತರಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಮà³�ಖರಾದ ಉಮೇಶà³� ಕತà³�ತಿ, ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ರೇಣà³�ಕಾಚಾರà³�ಯ ಇನà³�ನೂ

ಇಂದೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಕ�ಕಾ: ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 12:47

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆಗಸ�ಟ� 24: ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ�ವ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ಅವರ� ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ�ನ� ಇತ�ಯರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಬಂದಿದ�ದ� ಇಂದೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ�ವ�ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ. ನಗರದಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ಸ�ದ�ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ�, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ�ಗೆ ಅಮಿತ� ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ� ಬಂದಿದ�ದ�, ಇಂದ� ಸಂಜೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆ ಪೂರ�ಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ�ದಾರೆ.

ಮೋದಿಜೀ, ಈ ನಾಟಕಕ�ಕೆ ಎಷ�ಟ� ಹಣ ತಗಲಿರಬಹ�ದ�? ಪಾಕ� ಸಚಿವನ ಪ�ರಶ�ನೆ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 12:18

ನವದೆಹಲಿ, ಆ 24: ಫ�ರಾನ�ಸ� ನಲ�ಲಿ ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಗ�ತ�ತಿರ�ವ ಅಭೂತಪೂರ�ವ ಸ�ಪಂದನೆಯಿಂದ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳಗಾಗಿರ�ವ ಪಾಕಿಸ�ತಾನ, ಹತಾಶೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ�ನ� ನೀಡ�ತ�ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ�ತಾನದ ವಿಜ�ಞಾನ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಫಾವದ� ಹ�ಸೇನ� ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯವರ ವಿಡಿಯೋ ಟ�ವೀಟ� ಒಂದನ�ನ� ರಿಟ�ವೀಟ� ಮಾಡಿ, ಅದಕ�ಕೆ " ಈ ನಾಟಕಕ�ಕೆ ಎಷ�ಟ� ದ�ಡ�ಡ� ಖರ�ಚಾಗಿದೆ" ಎನ�ನ�ವ ವಿವಾದಕಾರಿ ಒಕ�ಕಣೆಯನ�ನ� ಬರೆದಿದ�ದಾರೆ.

ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾಪಸ�, ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ� ಬ�ಲಾವ�
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 10:43

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆಗಸ�ಟ� 24: ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬಿಕೊಂಡ� ರಾಜ�ಯ ಸಮ�ಮಿಶ�ರ ಸರ�ಕಾರಕ�ಕೆ ಸೆಡ�ಡ� ಹೊಡೆದ� ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅನರ�ಹ ಶಾಸಕರ� ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರ�ದ�ಧವೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ. ಅವರನ�ನ� ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸ�ವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ�ರಯತ�ನ ಫಲಕೊಡ�ತ�ತಿಲ�ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ� ಮತ�ತ� ತಮ�ಮ ನಡ�ವೆ ಸಂಪರ�ಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ�ತ�ತಿದ�ದ ರಾಜ�ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಬೇರೆ,

ಸಚಿವ ಸ�ಥಾನ ದಕ�ಕಿದ�ದಕ�ಕಲ�ಲ: ಆದರೂ, ಮಾಧ�ಸ�ವಾಮಿ ಖ�ಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ�ಲ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 09:54

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆ 24: ಇತ�ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ�ನ� ಸಮರ�ಥಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವಲ�ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ�ಲಿ ಬರ�ತ�ತಿರ�ವ ಹೆಸರ� ಚಿಕ�ಕನಾಯಕನಹಳ�ಳಿ ಶಾಸಕ ಮಾಧ�ಸ�ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ�ಷೆಯಂತೆ, ಸಚಿವ ಸ�ಥಾನವೂ ದಕ�ಕಿದೆ. ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ�ನ�ವ�ದ� ಇನ�ನೂ ಖಾತ�ರಿಯಾಗದಿದ�ದರೂ, ಮಾಧ�ಸ�ವಾಮಿ ಮಾತ�ರ ಫ�ಲ� ಜೋಷ� ಮತ�ತ� ಖ�ಶಿಯ ಮೂಡ� ನಲ�ಲಿದ�ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ� ಖ�ಷಿಯಾಗಿರ�ವ�ದ� ಸಚಿವ ಸ�ಥಾನ ಸಿಕ�ಕಿದ�ದಕ�ಕಲ�ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ತನಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರ�ವ

ಪ�ರತಿಪಕ�ಷಗಳ ನಿಯೋಗ ಶನಿವಾರ ಜಮ�ಮ� ಕಾಶ�ಮೀರಕ�ಕೆ ಭೇಟಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 23 August 2019 22:32

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸà³�ಟà³� 23: ಪà³�ರತಿಪಕà³�ಷಗಳ ನಿಯೋಗ ಶನಿವಾರ(ಆಗಸà³�ಟà³� 24)ರಂದà³� ಜಮà³�ಮà³� ಕಾಶà³�ಮೀರಕà³�ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಹà³�ಲà³� ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇದೆ ಎನà³�ನಲಾಗಿದೆ. ಜಮà³�ಮà³� ಕಾಶà³�ಮೀರದಲà³�ಲಿ ಪರಿಚà³�ಛೇದ 370 ರದà³�ದತಿ ಬಳಿಕ ವಿರೋಧಪಕà³�ಷ ನಾಯಕರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಜಮà³�ಮà³� ಕಾಶà³�ಮೀರಕà³�ಕೆ ಗà³�ಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದà³�‌ಗೆ ಎಂಟà³�ರಿ ಇಲà³�ಲ ಇದಕà³�ಕೂ ಮೊದಲà³� ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಮà³�ಖಂಡ ಗà³�ಲಾಂ

ಬಿಗ� ಬಜಾರ� ಸೇರಿ ಸೂಪರ� ಮಾರ�ಕೆಟಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ� ಎಂಟ�ರಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 23 August 2019 22:18

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆಗಸ�ಟ� 23: ಬಿಗ� ಬಜಾರ� ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವ� ಸೂಪರ� ಮಾರ�ಕೆಟ� ಗಳ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರ�ವ ಫ�ಯೂಚರ� ರೀಟೈಲ� ಸಂಸ�ಥೆಯಲ�ಲಿ ಅಮೆಜಾನ� ಸಂಸ�ಥೆ ತನ�ನ ಪಾಲ�ದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ�ಯೂಚರ� ಕೂಪನ�ಸ� ಲಿಮೆಟೆಡ� ನಲ�ಲಿ ಅಮೆಜಾನ� ಶೇ49ರಷ�ಟ� ಪಾಲ� ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದ� ಫ�ಯೂಚರ� ರೀಟೈಲ� ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳ� ಈ ಒಪ�ಪಂದ ಮೌಲ�ಯವನ�ನ� ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ�ಲ. ವಿಶ�ವದ ಅತಿ

ಶ�ಭಸ�ದ�ದಿ: ಗೃಹ, ವಾಹನ, ಚಿಲ�ಲರೆ ಸಾಲಗಳ� ಅಗ�ಗ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 23 August 2019 22:05

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 23: ಕ�ಸಿಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಆರ�ಥಿಕತೆಗೆ ಮರ�ಜೀವ ನೀಡಲ� ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರ ನಿರ�ಧಿರಿಸಿದ�ದ�, ಹಣಕಾಸ� ಮಂತ�ರಿ ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಅವರ� ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಂದ� ಕೆಲವ� ಆಕರ�ಷಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ�ನ� ಮಾಡಿದರ�. ರೆಪೊ ದರವನ�ನ� ನೇರವಾಗಿ ಬಡ�ಡಿ ದರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ�ವ ನಿರ�ಣಯವನ�ನ� ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಘೋಷಿಸಿದ�ದ�, ಇನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ವಾಹನ ಸಾಲ, ಮನೆ ಸಾಲ ಮತ�ತ� ಚಿಲ�ಲರೆ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>