VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಮೋದಿ ಇನ�ನೊಬ�ಬರ 'ಬಾಳ� ಬೆಳಗಬೇಕಾದವರ�', ಅವರಿಂದಲೇ 'ಕತ�ತಲೆಯಾದರೆ'!
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 16:12

ನರà³�ಮದಾ ಬಚಾವà³� ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತà³�ವವನà³�ನà³� ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಮೇಧಾ ಪಾಟà³�ಕರà³�, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನà³�ನà³� ಮಾಡಿದà³�ದಾರೆ. "ಸಾವಿರಾರà³� ಜನರ ಬಾಳà³� ಹಾಳಾಗಿದೆ' ಎಂದà³� ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಕೂಡಾ ಗà³�ರà³�ತರ ಆರೋಪ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದೆ. " ಗà³�ಜರಾತà³� ಸರಕಾರ ಸರà³�ದಾರà³� ಸರೋವರà³� ಅಣೆಕಟà³�ಟಿನ ನೀರಿನ ಮಟà³�ಟವನà³�ನà³� 138.68 ಮೀಟರà³�‌ಗೆ à²�ರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮಧà³�ಯಪà³�ರದೇಶದ ಮೂರà³� ಜಿಲà³�ಲೆಗಳಾದ, ಧಾರà³�, ಬರà³�ವಾನಿ ಮತà³�ತà³� ಅಲಿರಾಜà³�‌ಪà³�ರದ 192 ಗà³�ರಾಮಗಳ

ಅಫ�ಘಾನಿಸ�ತಾನದಲ�ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ� ಉಗ�ರರ ಕಾರ� ಬಾಂಬ� ಸ�ಫೋಟ; ಕನಿಷ�ಠ 20 ಸಾವ�
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 14:19

ಕಾಬೂಲ� (ಅಫ�ಘಾನಿಸ�ತಾನ�), ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19: ತಾಲಿಬಾನ� ಉಗ�ರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ� ಬಾಂಬ� ಸ�ಫೋಟದಲ�ಲಿ ಕನಿಷ�ಠ 20 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ�ಟ�, ಇತರ 95 ಮಂದಿ ಗಾಯಾಳ�ಗಳಾಗಿದ�ದಾರೆ. ದಕ�ಷಿಣ ಅಫ�ಘಾನಿಸ�ತಾನದ ಆಸ�ಪತ�ರೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬಾಂಬ� ಸ�ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದ� ಅಧಿಕಾರಿಗಳ� ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ�ದಾರೆ. �ಬ�ಲ� ಪ�ರಾಂತ�ಯದ ಖಲತ� ನಲ�ಲಿರ�ವ ಸರ�ಕಾರಿ ಗ�ಪ�ತಚರ ಸಂಸ�ಥೆ ಕಟ�ಟಡದ ಬಳಿ ಗ�ರ�ವಾರ ಸ�ಫೋಟ

ಕಾಂಗ�ರೆಸ�ಸಿಗರ ಚ�ಚ�ಚ� ಮಾತಿಗಾದರೂ ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಮ�ಮೆ ರಾಜ�ಯಕ�ಕೆ ಬರಬಾರದೇ?
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 13:45

ಕಂಡ�ಕೇಳರಿಯದ ಅತಿವೃಷ�ಟಿಯಿಂದ ಪ�ರಮ�ಖವಾಗಿ ಉತ�ತರ ಕರ�ನಾಟಕದ ಹಲವ� ಭಾಗಗಳ� ತತ�ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪ�ರವಾಹ ಸಂತ�ರಸ�ತರ�, ಜಾತಕ ಪಕ�ಷಿಯಂತೆ, ಸರಕಾರದಿಂದ ಬರ�ವ ಪರಿಹಾರಕ�ಕಾಗಿ ಕಾಯ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ�ರ ಸರಕಾರ ರಾಜ�ಯದ ಮನವಿಗೆ ಸ�ಪಂದಿಸಿದರೆ ತಾನೇ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ �ನಾದರೂ ಮಾಡಿಯಾರ�. ಅತ�ತ, ಪರಿಹಾರದ ಮಾತಿಲ�ಲ, ಇತ�ತ, ಪ�ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬಿಎಸ�ವೈಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗ�ತ�ತಿಲ�ಲ. ಇದ�, ಕಾಂಗ�ರೆಸ�ಸಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರ�ದ�ದ ಹೋರಾಡಲ�,

ವಿ. ಜಿ. ಸಿದ�ದಾರ�ಥ ಮಾಲಿಕತ�ವದ ಗ�ಲೋಬಲ� ವಿಲೇಜ� 2700 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 12:03

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 19 : ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸà³�ಥಾಪಕ ವಿ.ಜಿ. ಸಿದà³�ದಾರà³�ಥ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಿಡಿಇಎಲà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಗà³�ಲೋಬಲà³� ವಿಲೇಜà³� ಟೆಕà³� ಪಾರà³�ಕà³�‌ಅನà³�ನà³� ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸà³�ಥೆಯ ಸಾಲದ ಮೊತà³�ತ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶà³�ವರಿ ನಗರದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಗà³�ಲೋಬಲà³� ವಿಲೇಜà³� ಟೆಕà³� ಪಾರà³�ಕà³�‌ 2,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಕಾಫಿ ಡೇ ಎಂಟರà³� ಪà³�ರೈಸಸà³� ಲಿಮಿಟೆಡà³�

\"370 ನೇ ವಿಧಿ ಪ�ರಕಾರ ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ�ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡಿ\": ಕಾಂಗ�ರೆಸ�
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 11:57

ಬೆಂಗಳೂರà³� ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³�‌ 19: ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಗೆ ಮà³�ಂದಾಗಿರà³�ವ ಕೇಂದà³�ರ ಸರಕಾರ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಭಾಷಾ ಅಲà³�ಪಸಂಖà³�ಯಾತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪà³�ರಕಾರ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸà³�ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡಲಿ ಎಂದà³� ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕà³�ತಾರರಾದ ಕೆಂಗಲà³�‌ ಶà³�ರೀಪಾದ ರೇಣà³� ಹೇಳಿದà³�ದಾರೆ. ನಿಧಿ ವರà³�ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಆರà³� ಬಿà²� ಸà³�ವಾಯತà³�ತತೆಗೆ ಧಕà³�ಕೆ : ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಆರà³�ಥಿಕ ತಜà³�ಞ ರೇಣà³�

ಕಾಶ�ಮೀರದಲ�ಲಿ ಮೊದಲ� ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರ�ವ ಕನ�ನಡಿಗ ಯಾರ�?
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 11:19

ದ�ಬೈ, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19: ಜಮ�ಮ�-ಕಾಶ�ಮೀರದಲ�ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ�ಯದವರ� ಆಸ�ತಿ ಖರೀದಿಸಲ� ಇದ�ದ ನಿಷೇಧ ತೆರವ�ಳಿಸಿರ�ವ ಹಿನ�ನೆಲೆ ಕರ�ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಉದ�ಯಮಿ ಬಿ.ಆರ�.ಶೆಟ�ಟಿ ಜಮ�ಮ� ಕಾಶ�ಮೀರದಲ�ಲಿ ಬೃಹತ� ಫಿಲ�ಮ� ಸಿಟಿ ಆರಂಭಿಸಲ� ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಅರಬ� ಸ�ದ�ದಿಸಂಸ�ಥೆಯೊಂದಕ�ಕೆ ಸಂದರ�ಶನ ನೀಡಿರ�ವ ಬಿ.ಆರ�. ಶೆಟ�ಟಿ, ಜಮ�ಮ�-ಕಾಶ�ಮೀರ ಅತ�ಯಂತ ರಮಣೀಯ ಸ�ಥಳವಾಗಿದ�ದ�, ನಾನ� ಅಲ�ಲಿಗೆ ಬಂದ� ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಚಿತ�ರೀಕರಿಸಬಹ�ದ�. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ

ಮೈಸೂರ� ದಸರಾ 2019; ಟೂರ� ಪ�ಯಾಕೇಜ� ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಎಸ�ಆರ�‌ಟಿಸಿ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 11:03

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 19 : ಕರà³�ನಾಟಕ ರಾಜà³�ಯ ರಸà³�ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮೈಸೂರà³� ದಸರಾ ಪà³�ರಯà³�ಕà³�ತ ವಿಶೇಷ ಟೂರà³� ಪà³�ಯಾಕೇಜà³�‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 29ರಿಂದ ಅಕà³�ಟೋಬರà³� 13ರ ತನಕ ಈ ಪà³�ಯಾಕೇಜà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಜನರà³� ಪà³�ರವಾಸವನà³�ನà³� ಕೈಗೊಳà³�ಳಬಹà³�ದಾಗಿದೆ. 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರà³� ದಸರಾ ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 29 ರಿಂದ ಅಕà³�ಟೋಬರà³� 8ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಮೈಸೂರà³� ದಸರಾ ವೀಕà³�ಷಣೆಗೆ

ಆಸ�ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ�ಕೆ: ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಗ�ರ�ತಿನ ಸಂಖ�ಯೆ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 10:55

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19: ಸ�ಥಿರಾಸ�ತಿಗೂ ಇನ�ನ�ಮ�ಂದೆ ಆಧಾರ� ಮಾದರಿಯ ವಿಶಿಷ�ಟ ಗ�ರ�ತಿನ ಸಂಖ�ಯೆ ಬರಲಿದೆ. ಭೂ ವ�ಯವಹಾರ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆಯನ�ನ� ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ�ಶಕಗೊಳಿಸಲ� ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರ ಮ�ಂದಾಗಿದ�ದ�, ಅದಕ�ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಎಲ�ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನೊಳಗೊಂಡ ಆಧಾರ� ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ�ಟ ಗ�ರ�ತಿನ ಸಂಖ�ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ� ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ನ�ಯಾಯಾಲಯ ವ�ಯವಸ�ಥೆ ಸಂಖ�ಯೆಯನ�ನ� ಜೋಡಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಭೂ ಮಾಲೀಕ, ವಿಳಾಸ, ವಿಸ�ತೀರ�ಣ ಸೇರಿ

ಕೇಂದ�ರದಿಂದ ಬಿಎಸ�‌ವೈಗೆ ಅವಮಾನ, ರಾಜ�ಯಕ�ಕೆ ಅನ�ಯಾಯ: ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ವಾಗ�ದಾಳಿ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 10:45

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19: ನೆರೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಚರ�ಚಿಸಲ� ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ�ರಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಬಿಎಸ� ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡದೆ ಮ�ಂದೂಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಕ�ರಮವನ�ನ� ಮಾಜಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ, ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ನಾಯಕ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಟೀಕಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಪ�ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ� ಬಿಎಸ� ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ� ವೈಯಕ�ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಅವಮಾನ ಎಂದ� ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ

ವಾಯ�ಭಾರ ಕ�ಸಿತ, ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಎರಡ� ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 19 September 2019 08:54

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19: ಅರಬ�ಬಿ ಸಮ�ದ�ರದಲ�ಲಿ ವಾಯ�ಭಾರ ಕ�ಸಿತ ಉಂಟಾದ ಹಿನ�ನೆಲೆಯಲ�ಲಿ ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಇನ�ನೂ ಎರಡ� ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದ� ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ�ಯವಾಗಿ ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 1ರ ಬಳಿಕ ಮ�ಂಗಾರ� ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಆದರೆ ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 19 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡ�, ಕರಾವಳಿ, ಉತ�ತರ ಕರ�ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ�ಲಿ ಮಳೆಯಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ�ಟ�ರದಲ�ಲಿ ಮತ�ತೆ ಮಳೆ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>