VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಶಾಸಕರ ಭವನಕ�ಕೆ ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಪತ�ರಕರ�ತರ� ಹೋಗ�ವಂತಿಲ�ಲ!
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 21:53

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಫೆ. 20: ಶಾಸಕರ ಭವನಕ�ಕೆ ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಪತ�ರಕರ�ತರ� ಹೋಗ�ವಂತಿಲ�ಲ. ಹೌದ�, ಮಾಧ�ಯಮ ಪ�ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಪ�ರವೇಶಕ�ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದ� ಎಂದ� ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಅಧೀನ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ. ಮ�ದ�ರಣ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ ವರದಿಗಾರರ�, ಪತ�ರಕರ�ತರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಒಳಗೆ ಪ�ರವೇಶಕ�ಕೆ ಅನ�ಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದ� ಎಂದ� ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶ

ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ�ಮಾಣ: ಭಕ�ತರಲ�ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ�ರೀಗಳ� ಮಾಡಿದ ಮನವಿ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 21:07

ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರ�, ಫೆ 20: ಆಯೋಧ�ಯೆಯಲ�ಲಿ ಭವ�ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ�ಮಾಣಕ�ಕೆ ಭಕ�ತಾದಿಗಳ ಧನ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆ, ಸಾತ�ವಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದ� ಉಡ�ಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ�ವಪ�ರಸನ�ನ ತೀರ�ಥರ� ಹೇಳಿದರ�. ಹಾಸನದ ರಾಘವೇಂದ�ರಸ�ವಾಮಿ ಮಠಕ�ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡ�ತ�ತಿದ�ದ ಶ�ರೀಗಳ�, "ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ�ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಯೋಧ�ಯೆಯ ಸ�ಟೇಟ� ಬ�ಯಾಂಕ� ನಲ�ಲಿ

Video: ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಪಾರಾಗಲ� ಮ�ಖಕ�ಕೆ ಪ�ಲಾಸ�ಟಿಕ� ಸ�ತ�ತಿಕೊಂಡ ಪ�ರಯಾಣಿಕ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 19:36

ಸಿಡ�ನಿ, ಫೆಬ�ರವರಿ.20: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ� ಅನ�ನೋ ಹೆಸರನ�ನ� ಕೇಳಿದರೆ ಜನರ� ಕನಸಿನಲ�ಲೂ ಬೆಚ�ಚಿ ಬೀಳ�ವಂತಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ�ಮಾಣವಾಗಿ ಬಿಟ�ಟಿದೆ. ಇದಕ�ಕೆ ಬೆಸ�ಟ� ಎಕ�ಸಾಂಪಲ� ಎನ�ನ�ವಂತಾ ಘಟನೆಯೊಂದ� ಆಸ�ಟ�ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ�ನಿಯಲ�ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾದಲ�ಲಿ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಮಾರಕ ಸೋಂಕ� ಜನರಲ�ಲಿ ಎಷ�ಟರ ಮಟ�ಟಿಗೆ ಭಯವನ�ನ� ಹ�ಟ�ಟಿಸಿದೆ ಎನ�ನ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ�ಷಿ. ವಿಮಾನದಲ�ಲಿ ಕ�ಣಿತ ಪ�ರಯಾಣಿಕರ� ತಮ�ಮ

Coronavirus Effect: ಸಾಕಪ�ಪ ಚೀನಾ ಸಹವಾಸ, ಭಾರತದಲ�ಲೇ ಔಷಧಿ ಸಿದ�ಧ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 18:14

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ�ರವರಿ.20: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ� ನಿಂದ ವಿಶ�ವದಲ�ಲೇ ಭೀತಿ ಹ�ಟ�ಟಿಸಿರ�ವ ಚೀನಾ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕಪ�ಪಾ ಸಾಕ� ಎನ�ನ�ವಂತಾ ಪರಿಸ�ಥಿತಿ ನಿರ�ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾಕ�ಕೆ ತೆರಳ�ವ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರಕ�ಕೆ ಬ�ರೇಕ� ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ�ಯೆ ಭಾರತವ� ಮತ�ತೊಂದ� ಮಹತ�ವದ ಹೆಜ�ಜೆ ಇಟ�ಟಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ಆಮದ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವ�ದನ�ನೂ ಸ�ಥಗಿತಗೊಳಿಸ�ವ ನಿಟ�ಟಿನಲ�ಲಿ ಇಂಡಿಯನ� ಫಾರ�ಮಾಸಿಟಕಲ� ಅಲಿಯನ�ಸ� ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ�

ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿಯ ಬಲವಂತದ ಮದ�ವೆ ರದ�ದ�ಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ಕೋರ�ಟ�‌
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 16:30

ಇಸà³�ಲಾಮಾಬಾದà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 20: ಮತಾಂತರಗೊಂಡà³� ದೇಶದ ಸಿಂಧà³� ಪà³�ರಾಂತà³�ಯದ ಮà³�ಸà³�ಲಿಂ ವà³�ಯಕà³�ತಿಯನà³�ನà³� ಮದà³�ವೆಯಾದ ಅಪà³�ರಾಪà³�ತ ಹಿಂದೂ ಹà³�ಡà³�ಗಿಯ ಮದà³�ವೆಯನà³�ನà³� ಪಾಕಿಸà³�ತಾನ ನà³�ಯಾಯಾಲಯವà³� ರದà³�ದà³�ಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂಬತà³�ತನೇ ತರಗತಿಯಯಲà³�ಲಿ ಓದà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿನಿಯನà³�ನà³� ಕಳೆದ ಜನವರಿ 15ರಂದà³� ಜಾಕೋಬಾದà³� ಜಿಲà³�ಲೆಯಿಂದ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಸೋಲಂಗಿ ಎಂಬಾತ ಅಪಹರಿಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದà³�ವೆಯಾಗಿದà³�ದಾನೆ ಎಂದà³� ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಎಫà³�‌à²�ಆರà³� ದಾಖಲಿಸಿದà³�ದರà³�. ಅಪಹರಣಕà³�ಕೊಳಗಾದಾಗ ಮಗಳಿಗೆ 15

ಎಸ�‌ಎಸ�‌ಎಲ�‌ಸಿ ಪರೀಕ�ಷೆ ಬರೆಯ�ವ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಹಿ ಸ�ದ�ದಿ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 16:27

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 20 : ಎಸà³�‌ಎಸà³�‌ಎಲà³�‌ಸಿ ಪರೀಕà³�ಷೆ ಬರೆಯà³�ವ ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಹಿ ಸà³�ದà³�ದಿ. ಪರೀಕà³�ಷೆ ಸಿದà³�ಧತೆ ಬಗà³�ಗೆ ಪà³�ರಸಾರವಾಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವನà³�ನà³� ಸà³�ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗà³�ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸà³�‌ಎಸà³�‌ಎಲà³�‌ಸಿ ಪರೀಕà³�ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನà³�ನà³� ಸà³�ಧಾರಿಸಲà³� ಮಧà³�ಯಾಹà³�ನ 2.30 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಪರೀಕà³�ಷೆ ಸಿದà³�ಧತೆ ಕà³�ರಿತà³� ರೇಡಿಯೊ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ ಪà³�ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಶಾಲೆಗಳಲà³�ಲಿ

ಅಮಿತ� ಶಾ ಅರ�ಣಾಚಲ ಪ�ರದೇಶ ಭೇಟಿಗೆ ಚೀನಾ ಕ�ಯಾತೆ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 16:02

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬà³�ರವರಿ 20: ಭಾರತದ ಅರà³�ಣಾಚಲ ಪà³�ರದೇಶವà³� ದಕà³�ಷಿಣ ಟಿಬೆಟà³�‌ನ ಭಾಗ ಎಂದà³� ಪà³�ರತಿಪಾದಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಚೀನಾ, ಅಲà³�ಲಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತà³� ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಕà³�ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅರà³�ಣಾಚಲ ಪà³�ರದೇಶದ 34ನೇ ರಾಜà³�ಯೋತà³�ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ. 20ರಂದà³� ಅಮಿತà³� ಶಾ ಅಲà³�ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದà³�ದಾರೆ. ಇದಕà³�ಕೆ ಆಕà³�ಷೇಪ ವà³�ಯಕà³�ತಪಡಿಸಿರà³�ವ ಚೀನಾ, ಬೀಜಿಂಗà³�‌ನ ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರà³�ವಭೌಮತà³�ವವನà³�ನà³� ಉಲà³�ಲಂಘಿಸಿದೆ

ಬಜೆಟ� ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ� ದರ �ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ �ಟಿಸಿ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 15:12

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ�ರವರಿ 20: ಕೇಂದ�ರ ಬಜೆಟ� ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ �ಟಿಸಿ ತನ�ನ ಉತ�ಪನ�ನಗಳ ಬೆಲೆ �ರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ� ಸಿಸಿಡಿ ದರ �ರಿಕೆ ಅನ�ವಯದಂತೆ ಶೇ 10 ರಿಂದ 20 ರಷ�ಟ� ಸಿಗರೇಟ� ದರ �ರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ�ವ�ದ� ಎಂದ� �ಟಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ�ರಕಟಿಸಿತ�ತ�. ಕೇಂದ�ರ ಬಜೆಟ� 2020: ಯಾವ�ದ� �ರಿಕೆ? ಯಾವ�ದ� ಇಳಿಕೆ?

ಮಹದಾಯಿ; ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲ� ಸ�ಪ�ರೀಂ ನಿರ�ದೇಶನ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 13:46

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 20: ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕà³�ರಿತà³� ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಕೇಂದà³�ರ ಸರà³�ಕಾರಕà³�ಕೆ ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³� ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜà³�ಲೈ 15ರಿಂದ ವಿವಾದದ ಕà³�ರಿತà³� ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸà³�ವà³�ದಾಗಿ ನà³�ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³� ಗೆಜೆಟà³� ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪà³�ರಕಟಿಸಲà³� ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದà³� ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ  ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲà³�ಲಿ ಗà³�ರà³�ವಾರ ಪà³�ರಕಟಿಸಿದರà³�. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲà³�ಲಿ ಕರà³�ನಾಟಕಕà³�ಕೆ ಜಯ ಸಿಕà³�ಕಿದೆ.

�ಎಎಸ� ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಮತ�ತೆ ವರ�ಗಾವಣೆ
Source:  Oneindia Kannada
Thursday, 20 February 2020 13:06

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಫೆಬà³�ರವರಿ 20: 2009ನೇ ಬà³�ಯಾಚà³� à²�ಎಎಸà³� ಅಧಿಕಾರಿ  ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರನà³�ನà³� ವರà³�ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬà³�ಬರà³� à²�ಎಎಸà³� ಅಧಿಕಾರಿಗಳನà³�ನà³� ವರà³�ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕರà³�ನಾಟಕ ಸರà³�ಕಾರ  ಗà³�ರà³�ವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕರà³�ನಾಟಕ à²°à²¾à²œà³�ಯ ರೇಷà³�ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತà³�ತà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ನಿರà³�ದೇಶನಾಲಯದ ಆಯà³�ಕà³�ತರಾಗಿದà³�ದ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿಯನà³�ನà³� ವರà³�ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧಾರà³�ಮಿಕ ಮತà³�ತà³� ದತà³�ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯà³�ಕà³�ತರಾಗಿ ಅವರನà³�ನà³� ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>