VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
ग्रँड कालवा
Source:  PRAHAAR
Friday, 17 August 2018 01:30

चीनमधील व जगातील सर्वात प्राचीन व लांब कालवा. पीकिंगच्या पूर्वेस २४ कि.मी. वरील तुंगजो ते शांघायच्या नैऋतेस १६ कि.मी.वरील हांगेपर्यंत सु. १,९३ कि.मी. लांबीचा हा कालवा चीनमधील एकमेव दक्षिणोत्तर जलमार्ग आहे.

याचा ह्वांगहोवरील जिंगजीआंग ते यांगत्सीवरील ग्वेजोपर्यंतचा काउयू सरोवराच्या पूर्व किना-यावरून जाणारा मध्यभाग इ.स.पू. ४८६ मध्ये पुरा झाला. हांगे ते कशिंग, सुजो, वुशी, वूजिन इ. वरून जिंगजीआंगपर्यंत सुपीक प्रदेशातून जाणारा दक्षिणभाग ६५ ते ६१८ मध्ये सम्राट यँगतीच्या आमदानीत खोदला गेला.

काठांवरील वृक्षाच्छादित राजरस्ते, टपालचौक्या व आरामगृहे यांमुळे प्रवास सुखावह होई. यांगत्सीच्या खो-यातून तांदळाच्या रूपाने मिळणा-या खंडणीची वाहतूक या मूळ हेतूवरून याला युंग लियांग (धान्य वाहतूक नदी), यून हो (वाहतूक नदी), यू हो (साम्राज्य नदी) इ. नावे पडली. कालांतराने डागडुजीअभावी गाळ साचून याची उपयुक्तता कमी झाली. कुब्लाईखानाने १२८९ मध्ये दुरुस्ती करून त्सिनिंग-लिन्चँग यावरून तिन्सन, तुंगजोपर्यंतचा याचा उत्तरभाग खोदविला.

हा कालवा ३ ते ६ मी. रुंद आणि ६ मी. ते ४.६ मी. खोल असून काही ठिकाणी धरणे व दरवाजे बांधून नौकासुलभतेसाठी यातील पाण्याची पातळी पुरेशी राखली आहे.

कम्युनिस्ट राजवटीत ग्रँड कनॅल कमिटीने १९६३ मध्ये उत्तर जिआंगसू प्रांतात सु. ४ किमी. भाग नौकासुलभ केला. लोहमार्ग व सडक यांमुळे महत्त्व कमी झाले आणि लोकसंख्या वाढीमुळे धान्य वाहतूक मागे पडली, तरी कोळसा व इतर औद्योगिक माल यांच्या वाहतुकीस कालवा आजही उपयोगी आहे. या कालव्यामुळे देशाच्या दक्षिण व उत्तर भागांचे एकीकरण अनेकदृष्टय़ा सुलभ झाले. व्हेनिसमधील मुख्य कालवा व आर्यलडमधील डब्लिन ते बॅलिनस्लो कालवा हेही ग्रँड कनॅल या नावाने ओळखले जातात.


गल्फ स्ट्रीम
Source:  PRAHAAR
Friday, 17 August 2018 01:25

उत्तर अटलांटिक महासागरातील जगप्रसिद्ध उबदार सागरी प्रवाह. १४९२ मध्ये कोलंबसच्या व १५१३ मध्ये पॉन्से द लेऑन या स्पॅनिश नाविकाच्या लक्षात तो आला होता. तो मेक्सिकोच्या आखातातून येतो, या समजुतीमुळे बेंजामिन फ्रँक्लिनने त्याला गल्फ स्ट्रीम हे नाव दिले; परंतु फ्लॉरिडाच्या सामुद्रधुनीपासून न्यू फाऊंडलंडच्या आग्नेयीकडील ग्रँड बँक्सपर्यंत त्याची खास वैशिष्टय़े दिसून येत असल्यामुळे, एवढय़ा भागातच त्याचे हे नाव योग्य आहे. फ्लॉरिडा सामुद्रधुनीपासून नॉर्वेजियन समुद्रापर्यंतच्या प्रवाहास हे नाव अजूनही दिले जाते.

दक्षिण अमेरिकेच्या सेंट रॉक भूशिराजवळ दक्षिण विषुववृत्तीय प्रवाहाच्या दोन शाखा होतात. त्यांपैकी उत्तरेकडील शाखा दक्षिण व मध्य अमेरिकेच्या किना-याकिना-याने कॅरिबियन समुद्रात आल्यावर तिला उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहाची वेस्ट इंडीजच्या दक्षिणेकडील शाखा मिळते. मग तो प्रवाह मेक्सिकोच्या आखातात जाऊन तेथून फ्लॉरिडाच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडतो. त्याला उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहाची अँटिलीस प्रवाह ही शाखा मिळते व मग खरा गल्फ प्रवाह सुरू होतो. येथे त्याचे तापमान २०० से. ते २४० से., रुंदी सु. १०० किमी, खोली. सु. ८०० मी. वेग ताशी ६५ किमी. क्षारता उच्च व रंग गर्द निळा असून तो दर सेकंदास २६ कोटी घ.मी. पाणी वाहून नेतो.

पृथ्वीच्या परिवलनामुळे मिळणा-या कोरिऑलिस प्रेरणेमुळे तो उजवीकडे वळू लागतो. अमेरिकेच्या आग्नेय किना-याला समांतर मार्गाने हॅटरस भूशिरापर्यंत गेल्यावर तो अधिक रुंद व संथ होतो, त्यात लहान लहान भोवरे दिसतात, खोली ४ ते ५ हजार मी. होते व तो सेंकदाला ८२ कोटी घ.मी. पाणी वाहून नेतो. ग्रँड बँक्सकडे गेल्यावर त्याला लॅब्रॅडॉर हा थंड प्रवाह मिळतो. त्याचे काही फाटे गल्फ प्रवाह व किनारा यांच्या दरम्यान शिरतात आणि गल्फ प्रवाह कोरिऑलिस प्रेरणेमुळे किना-यापासून दूर गेल्यामुळे तळाचे थंड पाणी वर येते. यामुळे किनारा व गल्फ प्रवाह यांच्यामध्ये थंड पाण्याची एक भिंतच उभी राहते. गल्फ प्रवाहाच्या उजवीकडे न दक्षिणेस सारगॅसो समुद्राचे पाणीही उच्च क्षारतेचे व उबदार असते.

गल्फ प्रवाहात व उत्तर अटलांटिक प्रवाहचक्राच्या मध्यभागीच्या सारगॅसो समुद्रात सारगॅसो या विशिष्ट सागरी वनस्पतीची चकंदळे तरंगत असतात. गल्फ प्रवाहाच्या उजव्या बाजूच्या पाण्याची पातळी डावीकडील पातळीपेक्षा सु. ८० सेंमी. उंच असते. ग्रँड बँक्सजवळ उष्ण प्रवाहावरील आद्र्र हवा, थंड प्रवाहावरील थंड हवेत मिसळून बाष्पांचे सांद्रीभवन होते व दाट धुके पडते. ते तेथील मासेमारी नौकांस धोक्याचे असते. सु. ४०० उ. अक्षांश व ५०० प. रेखांश येथे गल्फ प्रवाह कोरिऑलिस प्रेरणेमुळे ईशान्येकडे जाऊन पश्चिमी वा-यांमुळे वाहणा-या उत्तर अटलांटिक प्रवाहात मिसळून जातो.

पुढे हा प्रवाह युरोपच्या पश्चिम किना-यापर्यंत गेल्यावर त्याच्या दोन शाखा होतात. दक्षिणेकडील शाखा आयबेरियन द्विपकल्प, वायव्य आफ्रिका यांच्याजवळून थंड कानेरी प्रवाह म्हणून उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहाला मिळते. उत्तरेकडील शाखा ब्रिटिश बेटे व नॉर्वे यांच्या किना-याजवळून जाऊन पुढे आक्र्टिक महासागरात नाहीशी होते. तिचे तापमान अझोर्सच्या उत्तरेस १५५० से. होते. या प्रवाहामुळे कॅनडाचे हॅलिफॅक्स, रशियाचे मुरमान्स्क व ब्रिटिश बेटे आणि नॉर्वे यांची बंदरे हिवाळ्यात न गोठता खुली राहतात. गल्फ प्रवाहामुळे पश्चिम व वायव्य युरोपचे हवामान अधिक उबदार होते, असे समजले जाते. तथापि हा परिणाम प्रवाहापेक्षा त्याने वेढलेल्या उबदार जलसंचयाचा आहे, असे आता दिसून आले आहे; किंबहुना प्रवाह जेव्हा अधिक पाणी वाहून नेत असतो, तेव्हा युरोपात तापमान थोडे कमीच होते असे आढळले आहे.

अमेरिकेहून युरोपकडे जाणा-या नौकांस गल्फ प्रवाहाचा फायदा मिळून वेळ व जळण यांची बचत होते; परंतु उलट बाजूने येणा-या नौका मात्र, हा प्रवाह टाळतात. गल्फ प्रवाह, त्याच्या समुद्रपृष्ठावरील व खोल पाण्यातील लहानमोठय़ा शाखा, खालून वाहणारा प्रतिप्रवाह, सागरतळावरील निक्षेपांवर होणारा परिणाम इत्यादींचे संशोधन आधुनिक पद्धतींनी चालूच आहे.


चिनाब
Source:  PRAHAAR
Friday, 17 August 2018 01:20

चेनाब, चिनाब. पंजाबच्या पाच नद्यांपैकी एक. लांबी सु. ९६० कि.मी., ३०० मी. उंचीवरील प्रदेशातील जलवाहनक्षेत्र सु. २७,५२९ चौ. कि.मी., पंजाब हिमालयाच्या लाहूल भागात ४,८९१ मी. वरील बारालाचा खिंडीच्या आग्नेयेस व वायव्येस उगम पावणा-या अनुक्रमे चंद्रा व भागा या प्रवाहांच्या २,२८६ मी. उंचीवरील तंडी येथील संगमापासून चंद्रभागा किंवा चिनाब वाहू लागते. पीरपंजाल आणि हिमाद्री यांमधील सांरचनिक द्रोणीमधून १६० कि.मी.

वायव्येस वाहत गेल्यावर काश्मीरमधील किश्तवारजवळ ती दक्षिणेकडे वळते. एका दरीतून पीरपंजाल छेदून पश्चिमेकडे व पुन्हा दक्षिणेकडे वळून रियासीवरून अखनूर येथे ती सपाटीवर येते. खैरी रिहाल येथे ती पाकिस्तानच्या सियालकोट जिल्ह्यात शिरते. काश्मीरसीमेपासून १४ किमी. वरील मराला येथे अपर चिनाब कालवा व पुढे ५६ किमी. वर खांकी येथे १८९२ मध्ये काढलेला लोअर चिनाब कालवा सुरू होतो. नंतर वायव्येचा छाज दोआब व आग्नेयेचा रेचना दोआब यांमधून ती वाहते.

त्रिम्मू येथे तिला झेलम व सिंधूजवळ रावी मिळते. बिआसचे पाणी घेऊन आलेल्या सतलजला ती अलीपूरच्या पूर्वेस मडवाला येथे मिळते व मग त्यांचा संयुक्त प्रवाह पंचनद नावाने मिथनकोट येथे सिंधूला मिळतो. १२४५ पर्यंत चिनाब मुलतानच्या पूर्वेकडून वाहत होती, १३९७ नंतर ती त्याच्या पश्चिमेकडून वाहू लागली. चिनाबला उनियार, शुदी, भुतना, मारूवरद्वान, गोलनलार, लिडारकोल, बिचलारी व आन्स या उपनद्या मिळतात. गुजराणवाला, लाहोर, झांग व मंगमरी जिल्ह्यांतील ८,०५५ चौ. किमी. क्षेत्राला १९०३-४ मध्ये लोअर चिनाब कालव्याचा लाभ मिळून पडीक जमिनी लागवडीस आल्या. चिनाबच्या डाव्या तीरावर मुलतानच्या व शुजाबादच्या पठाण राजांनी पूर-कालवे काढलेले होते. ब्रिटिश अमलात त्यांची बरीच सुधारणा झाली. रेचना दोआबात १० लाख हे जमिनीला चिनाबच्या पाण्याचा लाभ होतो. सपाट भागात चिनाब नौकासुलभ आहे.


कोडी
Source:  PRAHAAR
Friday, 17 August 2018 01:15

कोडी बुद्धीला खुराक देण्यासाठी असतात. अनेकदा सोपी-सोपी कोडी आपल्याला अवघड वाटतात. पण, ती सोडवल्यानंतरचा आनंद काही वेगळाच असतो. अनेकांना एखादी गोष्ट सांगताना वेगळ्या प्रकारे सांगण्याचा छंद असतो. अशावेळी आपण कोडय़ात बोलू नका, असे बोलतो. कोडी सोडवण्यासाठी खरोखरच बुद्धीचा कस लागतो. असेच काही कोडी सांगणारे सोडवणारे ‘पैचान कौन?’, ‘कोडी झाली नाटुकली’ ही ज्योती कपिले यांची दोन छान पुस्तके बाजारात आलेली आहेत.

पैचान कौन? या पुस्तकात अनेक कोडी आहेत. त्यासोबतच काही चित्रे आहेत. ती लहान मुलांनी रंगवायची आहेत. ही छोटी-छोटी कोडी आपल्या बुद्धीला ताण देतात. पण, व्यवस्थितपणे विचार करून ती सोडवल्यास कठीण नाहीत. कोडी ही बुद्धीला ताण देण्यासाठी असतात, असे आपल्याकडे बोलले जाते. पण, या पुस्तकातील कोडी ही अतिशय सोप्या भाषेतील असल्याने ती सहज सोडवता येऊ शकतात.

कपिले यांचे दुसरे पुस्तक आहे. कोडी झाली नाटुकली. नाटय़मय पद्धतीने कोडी कशी सोडवता येऊ शकतात, हे त्यांनी या पुस्तकातून दाखवून दिलेले आहे. कोडी सोडवण्याची मजा घ्यायची असेल, तर ही दोन्ही पुस्तके आपल्या संग्रही हवीत. ही दोन्ही पुस्तके जे. के. मीडिया या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केलेली आहेत.


राशीभविष्य, दि. १७ ऑगस्ट २०१८
Source:  PRAHAAR
Friday, 17 August 2018 00:05

दैनंदिन राशीभविष्य…

मेष- विवाह ठरेल
वृषभ– लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवाल
मिथुन- पौराणिक कथा वाचाल
कर्क- गोड बोलून कार्यभाग साधाल
सिंह– ताणतणाव जाणवेल
कन्या– कामे हातावेगळी कराल
तूळ– वक्तृत्व प्रभावी होईल
वृश्चिक– सुखसोयी प्राप्त होतील
धनू– टीव्हीच्या नादात गाफील राहाल
मकर– काळाबरोबर राहाल
कुंभ– आज अस्थिरतेचा दिवस
मीन– आरोग्य उत्तम राहील

 


वाजपेयींच्या जाण्यानं माझं पितृछत्र हरपलं: मोदी
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 16 August 2018 23:02


अटल बिहारी वाजपेयी यांची संपत्ती किती..?
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 16 August 2018 22:58


वाजपेयीचं स्मृतीस्थळ राजघाटाजवळच असणार
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 16 August 2018 22:20


अटलजींना सर्वपक्षीय मान्यवरांकडून श्रद्धांजली अर्पण!
Source:  PRAHAAR
Thursday, 16 August 2018 22:00

भारताचे माजी पंतप्रधान, कविमनाचे साहित्यिक, अजातशत्रू राजकारणी, मुत्सद्दी नेता अशी ओळख अनेकांगी ओळख असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांचे गुरुवारी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. यानंतर अटलजींना सर्वपक्षीय मान्यवरांकडून विविध प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

देशाने महान नेता गमावला
भारताचे माजी पंतप्रधान, कविमनाचे साहित्यिक, अजातशत्रू राजकारणी, मुत्सद्दी नेता अशी ओळख अनेकांगी ओळख असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांचे गुरुवारी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया देत देशाने एक महान आणि व्यासंगी नेता गमावला असल्याचे म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाची बातमी मनला अत्यंत वेदना देणारी आहे. त्यांचे नेतृत्त्व अत्यंत प्रेरणादायी होते आणि पुढच्या पिढ्यांना ते कायम प्रेरणा देत राहिल असेही रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांची आठवण कधीही मनातून जाणार नाही.
-राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद


युगांत
मी नि: शब्द आहे. शून्यात आहे. भावना दाटून येत आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जाण्याने आज युगांत झालाय, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय संसदीय राजकारणातील पितामह भीष्म अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. धुरंधर आणि मुत्सद्दी राजकारणी, संवेदशनशील कवी, ओजस्वी वक्ते, पत्रकार, लेखक अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांचं आज दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला आहे.
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी


निर्मळ मनाचा थोर नेता
केवळ कुण्या एका व्यक्तीचे हे नाव नाही, तर ते नाव आहे एका महासागराचे.. नावाप्रमाणेच अटल, अढळ, अचल.. ज्यांच्याकडे पाहून राष्ट्रभक्ती या शब्दाचा अर्थ कळतो, ज्यांच्याकडे पाहून राष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासाच्या स्वप्नपूतीर्ची अभिलाषा जागी होते, आदर्श, सत्यवचनी, कर्तव्य कठोर पण, तितक्याच निर्मळ मनाचा थोर नेता, आधुनिक युगातील एक महापुरूषाचे आज आपल्यातून असे निघून जाणे, मनाला वेदना देणारे आहे.
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


माणुसकीचा अर्क म्हणजे वाजपेयी..
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जाण्याने संपूर्ण देश हळहळत आहे. विद्वान साहित्यिक, संवेदनशील व्यक्ती गेल्याचे हे दु:ख आहे. माननीय वाजपेयी सर्व जाती-धर्मातील लोकांना सोबत घेऊन सर्व पक्षांतील लोकांशी सलोखा निर्माण करण्याचे काम करीत होते. ते राजकारणाबरोबरच संवेदनशील कवी होते. ते उत्तम प्रशासक होते. १९९९ साली ते पंतप्रधान होते तेव्हा मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा त्यांना अनेकदा भेटण्याची संधी मला मिळाली. त्यांना भेटल्यानंतर एक महान व्यक्तीला भेटल्याचे समाधान मिळत होते. माणुसकीचा अर्क म्हणजे वाजपेयी होते. म्हणून त्यांच्या जाण्याने दु:ख होत आहे.
– खासदार नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री


माझे वैयक्तीक नुकसान!
भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनामुळे आपण एक उमदे व्यक्तीमत्त्व, प्रभावी वक्ता, प्रतिभासंपन्न कवी, आदर्श माणूस आणि सवरेत्तम सांसद गमावला आहे. संसदेत त्यांच्यासोबत अनेक वर्षे काम केले. आज अटलजींच्या निदानाने माझे वैयक्तीक नुकसान झाले आहे. त्यांच्या आत्म्यास चीरशांती लाभो.
– शरद पवार, अध्यक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस


भारतमातेचा सुपुत्र
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन ही अत्यंत दु:खद घटना आहे. आज भारतमातेने आपला सुपुत्र गमावला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर जनतेने अतोनात प्रेम केले. तसेच त्यांचा आदरही राखला, अशा नेत्याचे आपल्यातून जाणे हे निश्चितच क्लेशदायक आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना दु:खातून सावरण्याची शक्ती मिळो, देशाला कायमच एका चांगल्या नेत्याची उणीव भासेल यात मला काहीही शंका वाटत नाही.
– खा. राहुल गांधी, अध्यक्ष, अ.भा. काँग्रेस


सर्वसमावेशक राजकारण
आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे राजकारण सर्वसमावेशक होते. त्यांचे राजकारण आत्ताच्या मोदी सरकारसारखे नव्हते अशी टीका तृणमूलच्या नेत्या आणि पश्चिम बगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. मला अटलजींसोबत काम करण्याची संधी मिळाली होती. वाजपेयी हे आपल्या देशाच्या उत्तम पंतप्रधानांपैकी एक आहेत असेही ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे, त्यांचे सरकार पडणार होते तेव्हा आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, राजकारणाचे स्वरूप मोदी सरकारपेक्षा कितीतरी वेगळे होते असेही ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे. खरेतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या मोदी सरकारवर कायमच टिका करत असतात. मात्र अटल बिहारींबाबत त्यांनी आपल्या आदर भावना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच वाजपेयींची प्रकृती बिघडल्याने मी आजचे माझे सगळे कार्यक्रम रद्द केले आहेत असेही ममता बॅनर्जींनी सांगितले.
– ममता बॅनर्जी


शालीन व्यक्तिमत्त्व
स्वतंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय जीवनात तसेच लोकमानसावर अनेक दशके अधिराज्य गाजविणारे अटलबिहारी वाजपेयी हे देशातील उत्तुंग प्रतिभा लाभलेले शालीन व्यक्तिमत्त्व होते. ते एक परिपूर्ण संसदपटू, द्रष्टे मुत्सद्दी, अमोघ वक्ते तसेच सुहृद व्यक्ती होते. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने एक महासत्ता म्हणून आपला न्याय्य हक्क जगापुढे जोरकसपणे मांडला. अशी भावना व्यक्त केली.
– राज्यपाल, विद्यासागर राव


अटलजी हृदयात..
अटलजी आपल्यात नाहीत, यावर विश्वास ठेवायला मन तयार नाही. अटलजी आमच्या हृदयात आहेत. सदैव राहतील. अहंकार, गर्व, सत्तेतून निर्माण होणारा ताठरपणा त्यांच्यापासून मैलोन मैल दूर होता. ते सरळ स्वभावाचे, निष्कपट राजकारणी होते. तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान होत. पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्व लहान-मोठ्या घटक दलांच्या हातात हात घालून त्यांनी सरकार पुढे नेले. त्यांना भेटण्याचा योग अनेकदा आला. एका वडीलधा-याच्या मायेने त्यांनी प्रेम केले. सदैव आशीर्वाद दिले. त्यांचे निर्मळ मन व सदैव हसतमुख चेहरा म्हणजे भारतीय राजकारणाची प्रेरणा होती. शिवसेनाप्रमुखांशी असलेला त्यांचा स्नेह जगजाहीर होता. अनेक विषयांवर त्यांच्या चर्चा होत असत. अटलजींच्या सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या भूमिकेमुळे एनडीए मजबूत राहिली. अटलजींच्या जाण्याने संसदीय लोकशाहीची, देशाची प्रचंड हानी झाली. शिवसेनाप्रमुखांनंतर आम्ही एक भीष्म पितामह गमावला. त्यांच्या महान व्यक्तिमत्त्वास साष्टांग दंडवत घालून आम्ही विनम्र आदरांजली वाहत आहोत.
– उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख


सर्वधर्म समभाव मानणारे नेते
अटलबिहारी वाजपेयी हे सर्वधर्म समभाव मानणारे नेते होते. खासदारकीची उमेदवारी देताना, सर्वप्रथम त्यांनी मला फोन केला होता. ते जेव्हा मुंबईत यायचे तेव्हा गोपीनाथ मुंडे यांच्या बंगल्यावर थांबायचे. त्यामुळे त्यांची जवळून सेवा करण्याची संधी मला मिळाली. २२ जानेवारी २००४ रोजी पंढरपूर येथे झालेल्या धनगर, भटके विमुक्त समाजाच्या महामेळाव्यात त्यांनी मला ‘बंजारा नायक’ अशी पदवी दिली होती. त्यांच्या जाण्याने देशाची फार मोठी हानी झाली आहे.
— हरिभाऊ राठोड, विधान परिषद सदस्य


शेवटचा देशव्यापी नेता
स्वातंत्र्यापूर्व असो वा स्वातंत्र्योत्तर भारत ते नवीन सहस्र्कातील भारत अशा दीर्घ पटलावर, अर्धशतकाहून अधिक कालवाधीची अटलजींची राजकीय कारकीर्द होती. भारतीय स्वातंत्र्य पंचाहत्तरीकडे वाटचाल करत असताना ख-या अर्थाने शेवटच्या देशव्यापी आणि देशभक्त नेतृत्वाची उणीव नक्कीच भासेल.
– राज ठाकरे मनसे अध्यक्ष


शाबासकी आठवते
सुरुवातीच्या काळात अटलजींच्या नेतृत्व, मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी मला मिळाली. बीड जिल्ह्यात, मराठवाडय़ातील त्यांच्या अनेक सभांच्या नियोजनात माझा सहभाग होता. त्यांच्या एका सभेचे संचलन केल्यानंतर त्यांनी सभा संपल्यानंतर आवर्जून जवळ बोलावून चांगला बोलतोस असे म्हणून पाठीवर थाप दिली होती. हा क्षण मी कधीही विसरू शकत नाही.
– धनंजय मुंडे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते


महान सुपुत्र
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाने देशाने एक महान सुपुत्र गमावला आहे. १९८० पासून अटलजी यांच्याशी अनेकदा बोलण्याचा, त्यांच्यासोबत राहण्याचा योग आला. शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारच्या काळात म्हणजे, १९९५ ते १९९९ या कालावधीत राज्यमंत्री म्हणून काम करीत असताना अनेक वेळा अटलजींना भेटलो. तेव्हा त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाची प्रचिती आली. एका व्यक्तीत किती चांगले गुण असू शकतात, याचा प्रत्यय आला. असे व्यक्तिमत्त्व होणे नाही. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण देशाची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली आहे.
– दिलीप कांबळे, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य राज्यमंत्री


अटलजी एक विचार..
अटलबिहारी वाजपेयी हे व्यक्ती नव्हे, तर एक विचार होता. त्यांचे निधन म्हणजे एक युगाचा अंत होय, अशी भावना राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या अटलजींचे राजकारण उदारमतवादी व समानतेचे होते. राजकारणात राहूनही अजातशत्रू असलेल्या अटलजींनी देशालाच नव्हे तर विश्वाच्या राजकारणाला दिशा दिली. अनेक दशकांपर्यंत देशाची सेवा करून त्यांनी संपूर्ण जीवन राष्ट्राला समर्पित केले.
— चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री


युगपुरुष पडद्याआड
भारतरत्न श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाने देशातील असंख्य कार्यकर्त्यांचे, नागरिकांचे पितृछत्र हरपल्याची प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. आज एक युगपुरुष काळाच्या पडद्याआड गेला असेही त्यांनी म्हटले आहे.
– अर्थमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार


लाडके नेते
अटलबिहारी वाजपेयीजींची अद्वितीय सेवा आणि नेतृत्वाचा भारताच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यांचे महान व्यक्तिमत्त्व प्रेरणादायी असून, भारतीय जनता पार्टीचे लाडके व अनुभवी नेतृत्व हरवल्याची उणीव कायम जाणवत राहील.
– सहकारमंत्री, सुभाष देशमुख


सुसंस्कृत राजकारणी  
अटलबिहारी वाजपेयीजींच्या रूपाने सुसंस्कृत राजकारणी, देशाचा बुलंद आवाज कविमनाचा संवेदनशील साहित्यिक, भारतीय जनता पक्षाचा धडाडीचा नेता आपल्यातून निघून गेला आहे. त्यांच्या निधनाने पक्षात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ते आम्हाला दीपस्तंभासारखे होते. राजकारणातील भीष्माचार्य हरपला आहे. राजकीय सभ्यतेचा महामेरू असेच त्यांचे वर्णन करावे लागेल. अटल पर्व संपले. या महामानवाला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली.
– गिरीष बापट, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र


दुःख व्यक्त करायला आज शब्द नाहीतः अडवाणी
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 16 August 2018 21:20


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>