VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
हर�षदा आदमाने �मपी�ससी उत�तीर�ण
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:25

राह�री/शहर प�रतिनिधी : येथील अमन सोशल असोसि�शनच�या वतीने राह�री फॅक�टरी येथील हर�षदा आदमाने महाराष�ट�र शासनाच�या �मपी�ससी परीक�षेत उत�तीर�ण होऊन तिची कनिष�ठ स�तर ‘क’ वर�ग न�यायदंडाधिकारी म�हणून निवड �ाल�याबद�दल तिचा शाल, ब�के व मिठाई देऊन सत�कार करण�यात आला.
राह�री येथील अमन सोशल असोसि�शनच�या पदाधिकार��यांनी या यशाबद�दल फाउंडेशनच�या वतीने तिचा सत�कार करून प�ढील कार�यासाठी श�भेच�छा दिल�या.
यावेळी अमन सोशलचे अध�यक�ष इब�राहीम भैयाभाई शेख, आ�मभाई पठाण, अब�द�लभाई आतार , समीर शेख सर, जैन�द�दीन शेख, बादशाह शेख, अफजल पठाण आदी पदाधिकारी यावेळी उपस�थित होते. यावेळी पत�रकार राजेंद�र साळवे यांनी आभार मानले.

साईबाबा महाविद�यालयात वाद-विवाद स�पर�धा
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:23

शिरà¥�डी /पà¥�रतिनिधी : येथील साईबाबा संसà¥�थानचà¥�या साईबाबा महाविदà¥�यालय, सावितà¥�रीबाई फà¥�ले पà¥�णे विदà¥�यापीठ, विदà¥�यारà¥�थी विकास मंडळ, राषà¥�टà¥�रीय सेवा योजना व मराठी विभाग यांचà¥�या वतीने संसà¥�थानचे पà¥�रभारी मà¥�खà¥�य कारà¥�यकारी अधिकारी रवींदà¥�र ठाकरे, दिलीप उगले यांचà¥�या मारà¥�गदरà¥�शनाखाली व पà¥�राचारà¥�य विकास शिवगजे यांचà¥�या अधà¥�यकà¥�षतेखाली मातृभाषा दिनानिमितà¥�त विविध कारà¥�यकà¥�रमांचे आयोजन करणà¥�यात आले होते. यावेळी ‘मातृभाषेतून शिकà¥�षण आवशà¥�यक आहे की नाही?’ या विषयावर वादविवाद सà¥�परà¥�धा आयोजित करणà¥�यात आली.   
यावेळी प�राचार�य शिवगजे म�हणाले, “कोणतीही गोष�ट मातृभाषेतून लवकर समजते. येथे मातृभाषेचा अर�थ मी मराठीच�या दृष�टीकोनाने बोलतो. वयाच�या तीन चार वर�षापर�यंत माणसाला शक�यतो केवळ आपली मातृभाषाच येत असते आणि त�याम�ळे आपली विचार करण�याची क�षमता देखील मातृभाषेतच विकसित होते. परभाषेतील मजकूर डोळ�यापर�यंत, कानापर�यंत पोचतो. मातृभाषेतील बोलणे, लिखाण मनात, अंतर�मनात पोहोचते. मराठी माध�यमात कमी पाठांतर करूनही त�या गोष�टी आय�ष�यभर लक�षात राहतात, सहज स�लभतेने व�यक�त करता येतात. मराठी माध�यम निवड महाराष�ट�रीय म�लांसाठी सर�वोत�तम, स�रक�षित, लाभदायक ग�ंतवणूक ठरते.’’ प�रा. मंदाकिनी सावंत यांनी विद�यार�थ�यांना मार�गदर�शन करताना मातृभाषेचे महत�व उदहारणासह पटवून दिले.
कार�यक�रमास अधीक�षक राजेंद�र कोते, म�ख�याध�यापक गंगाधर वरघ�डे, प�रा. मंदाकिनी सावंत, प�रा. वैशाली देशम�ख, प�रा. शीतल धरम, प�रा. स�वप�नाली खांडरे, प�रा.नितीन पावसे, प�रा. स�नील कवडे, प�रा.दीपक पटारे, प�रा. अमोल कचरे, डॉ. गणेश भांड, प�रा.सरिता लावरे, डॉ.योगिता कोपटे, प�रा. नानासाहेब ग�ंजाळ, प�रा.स�नील गायकवाड, प�रा.स�नील पठारे, प�रा. नानासाहेब सदाफळ, प�रा. गणेश मगर, प�रा.प�रशांत हासे, प�रा.विकास भांड, दिनेश कानडे, ग�रंथपाल भाऊसाहेब शिंदे, मनोज बकरे, प�रशांत शेळके, रामनाथ कासार आणि महाविद�यालयीन कर�मचारी-विद�यार�थी उपस�थित होते. प�रा.स�नील कांडेकर व प�रा.सरिता लावरे यांनी वाद-विवाद स�पर�धेचे परीक�षण केले.
गायतà¥�री ठाकरे व पà¥�रिया मते यांचा पà¥�रथम कà¥�रमांक, हिना अनà¥�सारी व ऋषिकेश आबक यांचा दà¥�वितीय कà¥�रमांक व निशा जाधव  व दà¥�रà¥�गा गवà¥�हाणे  यांचा तृतीय कà¥�रमांक आला. विजेतà¥�या सà¥�परà¥�धकांना पà¥�रशसà¥�तिपतà¥�र देऊन गौरविणà¥�यात आले. विदà¥�यारà¥�थी विकास अधिकारी पà¥�रा.शिवाजी ढोकणे यांनी नियोजन केले. मराठी विभागपà¥�रमà¥�ख डॉ.सà¥�नीता वडीतके यांनी पà¥�रासà¥�ताविक केले. पà¥�रा.सोनाली हरदास यांनी सूतà¥�रसंचालन केले. राषà¥�टà¥�रीय सेवा योजनेचे कारà¥�यकà¥�रम अधिकारी डॉ.संतोष औताडे यांनी आभार मानले.

महापोर�टल बंद करण�याचा निर�णय स�वागतार�ह : ग�ंड
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:20

कर�जत/प�रतिनिधी : “महापोर�टल हे सरळ सेवा परीक�षांचा अभ�यास करणार��या विद�यार�थ�यांची फसवणूक व दिशाभूल करत होते. महापोर�टलम�ळे ‘त�या’ सरकारबाबत आणि सरकारच�या धोरणाबाबत कमालीचा अविश��वास निर�माण �ाला होता. त�याम�ळे हे पोर�टल बंद होणे स�वागतार�ह बाब आहे’’,अशी प�रतिक�रिया राष�ट�रवादी विद�यार�थी का�ग�रेसचे प�रदेश सरचिटणीस ओंकार ग�ंड यांनी दिली.
महापोर�टल बंद करण�यासाठी राष�ट�रवादी विद�यार�थी संघटनेच�या वतीने वारंवार आंदोलने करण�यात आली. त�याचा पाठप�रावा केला, त�याचे आता फळ मिळाल�याचा विद�यार�थ�यांना आनंद आहे. येणार��या काळामध�ये राष�ट�रवादी विद�यार�थी संघटना सतत विद�यार�थ�यांच�या पाठीशी राहून काम करेल व त�यांच�या अडचणी सोडवण�याचा प�रयत�न करणार असल�याचे ओंकार ग�ंड यांनी सांगितले.

पाच नंबर साठवण तलावासाठी निधी द�यावा आमदार काळे यांची पालकमंत�र�यांकडे मागणी
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:20


कोपरगाव/प�रतिनिधी ः
कोपरगाव शहराला पाणी प�रवठा करणार��या साठवण तलावांची साठवण क�षमता कमी आहे. त�याम�ळे शहरातील नागरिकांना सातत�याने पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाच नंबर साठवण तलावाचे प�राथमिक स�वरूपातील खोदाईचे काम स�र� करण�यात आले आहे. हे काम पूर�ण �ाल�यानंतर प�ढील कामासाठी निधी उपलब�ध करून द�यावा, अशी मागणी आमदार आश�तोष काळे यांनी केली.
        जिलà¥�हाधिकारी कारà¥�यालयात गà¥�रामविकास आणि पालकमंतà¥�री हसन मà¥�शà¥�रीफ यांनी शà¥�कà¥�रवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी आमदार काळे यांनी कोपरगाव मतदारसंघाचà¥�या विकासाचà¥�या पà¥�रशà¥�â€�नांकडे पालकमंतà¥�रà¥�यांचे लकà¥�ष वेधले. यावेळी तà¥�यांनी पाच नंबर साठवण तलावाचà¥�या कामाबाबतही चरà¥�चा केली.पà¥�नरà¥�वसन राजà¥�यमंतà¥�री पà¥�राजकà¥�त तनपà¥�रे, जिलà¥�हा परिषद अधà¥�यकà¥�ष राजशà¥�री घà¥�ले, खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार सà¥�जय विखे, जिलà¥�हाधिकारी राहà¥�ल दà¥�विवेदी यावेळी उपसà¥�थित होते.
आमदार काळे म�हणाले की, गावठाण हद�द वाढीचे प�रस�ताव तातडीने तयार करणे आवश�यक आहे. अतिक�रमण करून गावठाण हद�दीत राहत असलेल�या नागरिकांची अतिक�रमणे नियमित करावीत. मागील पाच वर�षात कोपरगाव मतदारसंघाच�या आमदारांचे द�र�लक�ष �ाल�याम�ळे कोपरगाव विधानसभा मतदार संघाला गौण खनिज निधीअंतर�गत �क र�पयाचाही निधी मिळाला नाही. त�याम�ळे ताल�क�याला गौण खनिज निधी मिळावा. वन विभागाने हरिण, काळवीट, रानगायी आदींम�ळे शेतकर��यांचे होत असलेले न�कसान थांबवण�यासाठी या जनावरांचा तातडीने बंदोबस�त करावा. जंगली जनावरांम�ळे ज�या शेतकर��यांचे न�कसान �ाले आहे त�या न�कसानग�रस�त शेतकर��यांना वनविभागाकडून तातडीने भरपाई द�यावी. वनविभागाच�या रोजंदारीवर काम करणार��या मज�रांचा पगार वेळेवर मिळावा. म�ख�यमंत�री ग�रामसडक योजनेच�या रस�त�यांच�या कामाचा दर�जा राखला जावा, अशीही मागणी त�यांनी केली.
पंचायत समितीच�या सभापती पौर�णिमा जगधने, उपसभापती अर�ज�न काळे, जिल�हा परिषद सदस�य स�धाकर दंडवते, विमल आगवण, सोनाली साबळे, माजी सभापती अन�सया होन, मध�कर टेके, श�रावण आसने यावेळी उपस�थित होते.

कोपरगावात मंगळवारी धरणे आंदोलन भाजपचा इशारा शेतकर��यांचा विश��वासघात केल�याचा आरोप
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:19


कोपरगाव / ताल�का प�रतिनिधी ः
राज�यात भाजपचा विश��वासघात करून महाविकास आघाडी सत�तेवर आली आहे, या शासनाने शेतकर��यांच�या तोंडाला पाने प�सली आहेत, असा आरोप शहर व ताल�का भाजपच�या वतीने करण�यात आला आहे. या विरोधात भाजपच�या वतीने 25 फेब�र�वारीला कोपरगाव तहसील कार�यालयासमोर धरणे आंदोलन करण�यात येणार आहे. ही माहिती माजी आमदार स�नेहलता कोल�हे यांनी दिली.
           à¤•à¥‹à¤²à¥�हे मà¥�हणालà¥�या, अवकाळीगà¥�रसà¥�त शेतकरà¥�â€�यांना हेकà¥�टरी 25 हजार, फळबागांसाठी 50 हजार नà¥�कसान भरपाई देऊ, अशी घोषणा शेतकरà¥�â€�यांचà¥�या बांधावर जात आताचà¥�या सतà¥�ताधारà¥�â€�यांनी केली होती. पण पà¥�रतà¥�यकà¥�षात तà¥�याचà¥�या तोंडाला पाने पà¥�सली आहेत. अतिवृषà¥�टीमà¥�ळे शेतकरà¥�â€�यांचे खरीप पिकांचे कोटà¥�यवधी रà¥�पयांचे नà¥�कसान à¤�ाले. अदà¥�यापही तà¥�यांना पीकविमा मंजूर à¤�ाला नाही. राजà¥�यात महिलांवर अतà¥�याचार वाढत आहेत.   à¤¤à¥�यांचे संरकà¥�षण करणà¥�यात महाविकास आघाडी सरकार कà¥�चकामी ठरत आहे. ततà¥�कालीन मà¥�खà¥�यमंतà¥�री देवेंदà¥�र फडणवीस यांनी शेतकरà¥�â€�यांसाठी जलयà¥�कà¥�त शिवार योजना आणली. परंतà¥� हे शासन जलयà¥�कà¥�त शिवार योजना बंद करत आहे. निळवंडे धरण पूरà¥�ण à¤�ाले,  परंतà¥� कालवà¥�यांची कामे तशीच रखडली आहेत.
  ती तातà¥�काळ पूरà¥�ण करावी. कोपरगाव  शहराला निळवंडे, शिरà¥�डी पिणà¥�याचà¥�या पाणà¥�याची योजना बंद पाईपलाईनमधून मंजूर केली आहे. ती योजना कारà¥�यानà¥�वित करावी. तà¥�याचबरोबर 2014 ते 2019 या पाच वरà¥�षात कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाची असंखà¥�य विकास कामे आपण मंजूर करून घेतली आहेत. परंतà¥� ती जाणून बà¥�जून ती केली जात नाही. तेवà¥�हा ही कामे तातà¥�काळ पूरà¥�ण करावी, अशी मागणी आहे, असेही कोलà¥�हे मà¥�हणालà¥�या.
   à¤®à¤¹à¤¾à¤µà¤¿à¤•à¤¾à¤¸ आघाडीचà¥�या विरोधात 25 फेबà¥�रà¥�वारी रोजी सकाळी 11 ते तीन या वेळेत धरणे आंदोलन करून तà¥�याबाबत जिलà¥�हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन देणà¥�यात येणार आहे. तरी जासà¥�तीत जासà¥�त कारà¥�यकरà¥�तà¥�यांनी या धरणे आंदोलनात सहभागी वà¥�हावे, असे आवाहन रवींदà¥�र बोरावके, तालà¥�काधà¥�यकà¥�ष साहेबराव रोहम, शहराधà¥�यकà¥�ष कैलास खैरे, भाजप यà¥�वा मोरà¥�चाचे तालà¥�काधà¥�यकà¥�ष बाळासाहेब पानगवà¥�हाणे, शहराधà¥�यकà¥�ष वैभव आढाव यांनी केले आहे.

विनयभंगाचा ग�न�हा चौकशीनंतरच दाखल करावा नगरसेवक मनीषा सोनमाळी यांची मागणी
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:19


कर�जत/ प�रतिनिधी ः
महिला छेडछाड आणि विनयभंगाचे ग�न�हे चौकशीनंतरच दाखल करावेत, अशी मागणी नगरसेवक मनीषा सोनमाळी यांनी केली आहे. कर�जत पोलिस ठाण�यात याबाबतचे निवेदन देण�यात आले.
  सोनमाळी यांनी दिलेलà¥�या निवेदनात मà¥�हटले आहे की, सधà¥�या करà¥�जत तालà¥�कà¥�यात महिला छेडछाड व विनयभंगाचे खोटे गà¥�नà¥�हे दाखल करणà¥�याचे पà¥�रमाण वाढले आहे. कà¥�ठलाही वाद महिला विनयभंगातून à¤�ाले असलà¥�याचे दाखवले जात आहे. पà¥�रतà¥�यकà¥�ष घटना मातà¥�र वेगळी असते. महिलांचे नाव टाकून महिला विनयभंगातून घटना à¤�ाली असलà¥�याचे दाखवले जाते. यातून महिलांची बदनामी होत आहे. तà¥�यामà¥�ळे वà¥�यकà¥�तीची मागील पारà¥�शà¥�â€�वभूमी, समाजातील सà¥�थान व वà¥�यकà¥�तीची वरà¥�तणूक यांची सखोल चौकशी करूनच पोलिसांकडून गà¥�नà¥�हे दाखल करणà¥�यात यावेत.
कर�जत पोलिस ठाण�याचे उपनिरीक�षक अमरजित मोरे यांना हे निवेदन देण�यात आले.
विनयभंगाचे खोटे ग�न�हे दाखल करून आर�थिक देवाणघेवाण होत असल�याचे निदर�शनास येत आहे. या प�रकारातून स�त�रियांची बदनामी व ताल�क�याचे नाव खराब होत आहे. यातून चांगल�या व�यक�तींवर ग�न�हे टाकून व�यक�तींची व त�या क�ट�ंबांची बदनामी केली जात आहे, याकडेही निवेदनातून लक�ष वेधण�यात आले आहे. पोलिसांनी सखोल चौकशी करूनच ग�न�हे दाखल करून घ�यावेत. या व�यक�तीच�या रहिवासी ठिकाणी जाऊन घटनेची माहिती घ�यावी. कोणावर अन�याय होऊ नये याची दक�षता घेण�यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक सोनमाळी यांनी केली आहे.

मध�मक�षिका पालन ग�रामीण भागाला वरदान
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:18

निघोज/प�रतिनिधी : “रेशीम उद�योग व मध�मक�षिका पालन या उद�योगाच�या सहाय�याने विद�यार�थ�यांना मोठ�या प�रमाणात रोजगार मिळवता येतो, या उद�योगाला विद�यार�थ�यांनी व�यवसाय म�हणून स�वीकारले तर हा उद�योग ग�रामीण भागासाठी वरदान ठरणारा असून महाविद�यालयीन विद�यार�थ�यांना प�राणीशास�त�रानंतरच�या विविध संधी आहे’’, असे प�रतिपादन डॉ. �म.आर.खान यांनी केले.
येथील श�री म�लिकादेवी महाविद�यालयात सावित�रीबाई फ�ले प�णे विद�यापीठ प�णे, विद�यार�थी कल�याण मंडळ आणि प�राणीशास�त�र विभाग आयोजित रेशीम उद�योग व मध�मक�षिका पालन या �कदिवसीय कार�यशाळेचे आयोजन करण�यात आले होते. या कार�यशाळेसाठी राधाबाई काळे महाविद�यालयातील प�राणीशास�त�राचे प�राध�यापक डॉ. �म. आर. खान प�रम�ख पाह�णे म�हणून उपस�थित होते. अध�यक�षस�थानी महाविद�यालयाचे प�राचार�य डॉ. सहदेव आहेर होते.
अध�यक�षस�थानावरून प�राचार�य डॉ. सहदेव आहेर म�हणाले, “रेशीम उद�योग व मधमाशी पालन हा शेतीला परस�परपूरक व�यवसाय व भारतातील महत�वाचा व�यवसाय आहे. रेशीम उत�पादन वाढण�यासाठी विद�यार�थ�यांनी या व�यवसायात स�वत:ला �ोकून दिले तर मोठ�या प�रमाणात रोजगार वाढून शेतीचा विकास अधिक चांगल�या प�रकारे साध�य होईल.’’
कार�यक�रमासाठी उपप�राचार�य डॉ. मनोहर �रंडे, विद�यार�थी कल�याण अधिकारी प�रा. श�यामराव रोकडे, प�राणीशास�त�राचे विभागप�रम�ख डॉ. पोपट पठारे, डॉ. गोविंद देशम�ख, प�रा.सचिन निघ�ट, प�रा.विशाल रोकडे, प�रा.मनीषा गाडीलकर, प�रा.प�रवीण जाधव, प�रा.राम खोडदे, प�रा.आबा कवडे, प�रा.अक�षय अडसूळ, प�रा.स�वाती मोरे, प�रा.आनंद पाटेकर, प�रा. शहाजी पांढरे, प�रा.सचिन लंके, प�रा.सोनाली बेलोटे, प�रा.पोपट स�ंबरे, प�रा.नीलिमा घ�ले, प�रा.संगीता मांडगे, प�रा.स�रेश गाडीलकर, प�रा.अंजली मेहेर, प�रा.दीपाली जगदाळे, प�रा.प�रतिभा शेळके, प�रा.अन�जा भांबरे, प�रा.राणी ढगे, प�रा.जनाबाई घेम�ड, केशर �ावरे, प�रा. विशाल चव�हाण, प�रा. प�रीती कार�ले, कार�यालयीन अधीक�षक नवनाथ घोगरे, संदीप लंके आदी उपस�थित होते. प�रास�ताविक डॉ. पोपटराव पठारे यांनी यांनी केले तर आभार प�राध�यापक सचिन निघ�ट यांनी मांडले.


श�रीगोंदेच�या पूर�व भागात विजेचा लपंडाव द�र�स�तीसाठी शेतकर��यांवर वर�गणी करण�याची वेळ
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:17


कोळगाव/ प�रतिनिधी :
श�रीगोंदे ताल�क�याच�या पूर�व भागात शेती पंप आणि घरग�ती विजेचा लपंडाव स�र� आहे. दिवसभरात काही मिनिटेही वीज प�रवठा स�रळीत रहात नाही. याम�ळे शेतकरी वर�ग अडचणीत आला आहे. विजेअभावी पिके जळत असल�याने त�याची वस�ली वीज वितरण अधिकारी आणि कर�मचारी यांच�यावर निश��चित करावी, अशी मागणी शेतकरी वर�गातून होत आहे.
     à¤¤à¤¾à¤²à¥�कà¥�यात वीज उपकेंदà¥�र मà¥�बलक असलà¥�याचा दावा आमदार बबनराव पाचपà¥�ते यांनी यापूरà¥�वी कितà¥�येक वेळा केला आहे. असे असताना शेतकरà¥�â€�यांना वीज का मिळत नाही, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. पावसामà¥�ळे सधà¥�या विहिरी आणि बोअरवेलला पाणी आहे. परंतà¥� पिकांना पाणी देणà¥�यासाठी वीज नाही, अशी परिसà¥�थिती निरà¥�माण à¤�ाली आहे. उपकेंदà¥�रातून वीज पà¥�रवठा केला जातो. तà¥�या ठिकाणी दिवसभरात किती वेळा वीज गेली याचà¥�या नोंदी केलà¥�या जातात काय? याचा हिशेब घेऊ, असे शेतकरà¥�â€�यांनी सांगितले.
            शà¥�रीगोंदे तालà¥�कà¥�यात शेतीसाठी तीन टपà¥�पà¥�यात विजेचे वितरण केले जाते. तà¥�यामधà¥�ये रातà¥�री 10 ते सकाळी सहा या वेळेतील वीजपà¥�रवठा शेतकरà¥�â€�यांना अडचणीचा ठरत आहे. परंतà¥� परà¥�याय नसलà¥�याने शेतकरी रातà¥�रीदेखील शेतात जात आहेत. रोहितà¥�र जळाले की करा वरà¥�गणी, ऑईल नाही करा वरà¥�गणी, इतर काही अडचण आली करा वरà¥�गणी, असा पà¥�रकार वारंवार होत आहे. सगळाच भà¥�रà¥�दंड आमà¥�ही सोसायचा मग वीज वितरणचे अधिकारी आणि करà¥�मचारी यांचे कामच काय? , असा पà¥�रशà¥�â€�न नागरिक करत आहेत.
    वीज गेली असता करà¥�मचारी वरà¥�गास फोन केलà¥�यास वरून वीज गेली असे सांगून करà¥�मचारी मोकळे होतात. तर अधिकारी शेतकरà¥�â€�यांचा फोनच घेत नाहीत, अशी परिसà¥�थिती निरà¥�माण à¤�ालà¥�याने शेतकरी पà¥�रता अडचणीत आला आहे.
         à¤¶à¥‡à¤¤à¥€à¤²à¤¾ वीज पूरà¥�णदाबाने देत असलà¥�याचा दावा वीज वितरण कारà¥�यालय वेळोवेळी करत आहे. मातà¥�र तà¥�यांचा तो दावा खोटा आहे. याची दखल वरिषà¥�ठ कारà¥�यालय घेणार नसेल तर मातà¥�र वीज वितरण कारà¥�यालयास टाळे ठोकणà¥�याचा पवितà¥�रा शेतकरी घेणà¥�याचà¥�या तयारी आहेत.

कांदा व�यापार��याला सव�वा कोटींचा गंडा उत�तरप�रदेशमधील दोघांनी केली फसवणूक
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:17


संगमनेर/प�रतिनिधी ः
ताल�क�यातील खांजापूर स�केवाडी येथील कांदा व�यापार��याला परप�रांतीयांनी �क कोटी 33 लाख र�पयांना गंडा घातला. अमन राजपूत व मनमोहन राजपूत ललई (राहणार खैरगड, फिरोजाबाद, उत�तरप�रदेश) अशी फसवणूक करणार��यांची नावे आहेत.
महिन�याभरापूर�वी बाजारात कांद�याचे भाव तेजीत असताना अमन आणि मनमोहन राजपूत यांनी सातप�ते यांच�याकडून कांदा खरेदी केला होता. त�याचा मोबदला म�हणून व�यापार��यांनी �क कोटी 33 लाख र�पयांचा धनादेश सातप�ते यांना दिला. परंत� व�यापार��यांनी दिलेला धनादेश ब�केत वटला नाही. त�याम�ळे सातप�ते यांनी दोनही व�यापार��यांना फोनवरून संपर�क करण�याचा प�रयत�न केला. परंत� या दोघांनी फोन बंद केल�याचे त�यांच�या लक�षात आले.
याम�ळे आपली फसवणूक �ाल�याचे सातप�ते यांना लक�षात आले. त�यांनी ताबडतोब संगमनेर शहर पोलिसांना �ालेल�या प�रकारची माहिती दिली. संगमनेर शहर पोलिस ठाण�यात दोनही आरोपींविरोधात फसवण�कीचा ग�न�हा दाखल करण�यात आला. प�ढील तपास पोलिस निरीक�षक अभय परमार यांच�या मार�गदर�शनाखाली सहाय�यक पोलिस निरीक�षक माळी करत आहेत. कधी नव�हे ते कांद�याच�या बाजारभावात तेजी आल�याने अतिवृष�टी आणि द�ष�काळाने हैराण �ालेल�या शेतकर��यांना चांगला भाव मिळत होता. त�या आशेवर कांदा विक�री केलेल�या कांदा व�यापार��याला परप�रांतीयांनी गंडा घातला.

श�री विशाल गणेशाच�या दर�शनाने धन�य �ालो : वामनानंद स�वामी श�री विशाल गणेशाची केली आरती
Source:  Lokmanthan
Saturday, 22 February 2020 21:16


अहमदनगर / प�रतिनिधी
भारतीय संस�कृतीत देव-देवताआणि देवस�थानांना अनन�यसाधारण महत�व आहे. हीदेवस�थाने मानवाचे प�रेरणास�थान आहेत. अखिल मानवजातीच�या
कल�याणासाठीसर�वच देवस�थानचे कार�यस�र� आहे. नगरजिल�ह�यातही शिर�डीचे साईबाबा, शनीशिंगणाप�र या सारखेजागतिक स�तरावरील जागृत देवस�थानआहेत.
नगर शहरातील श�री विशालगणेशाची मूर�ती भव�य वतेजस�वीनी अशीच आहे. या श�रीगणेशाची प�रचितीसर�वदूर �ाली आहे. मंदिराचे आकर�षक असे स�वर�प
भाविकांना मंत�रम�ग�ध करणारे आहे. श�री विशाल गणेशाच�यादर�शनाने आपण धन�य�ालो, असे उद�गारश�री चिन�मनमूर�ती संस�थान(उमरखेड) मठाधिपती
माधवानंद ग�र� वामनानंदस�वामी यांनी काढले.
श�री चिन�मनमूर�ती संस�थान (उमरखेड) मठाधिपतीमाधवानंद ग�र� वामनानंदस�वामी यांनी शहराचे ग�रामदैवतश�री विशाल गणेशमंदिरात आरती केली. याप�रसंगी देवस�थानचे अध�यक�ष अ�ॅड. अभयआगरकर, विश��वस�तरामकृष�ण राऊत, गजानन ससाणे, संदिप क�लकर�णी आदीउपस�थित होते. यावेळी अ�ॅड. अभयआगरकर यांनी देवस�थानच�याकार�याची माहिती देऊन वामनानंदस�वामी यांचा सत�कार केला. विश��वस�त रामकृष�णराऊत यांनी आभारमानले. यावेळी स�वामी वामनानंदभक�त मंडळाचे सदस�यउपस�थित होते.


<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>