VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
चिदंबरम यांना अटकेपासून संरक�षण, तरी कोठडी कायम
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 11:30

नवी दिल�ली
आय�न�क�स मीडिया प�रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलल�या ग�न�ह�यात माजी केंद�रीय अर�थमंत�री आणि का�ग�रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांना 26 ऑगस�टपर�यंत अटकेपासून संरक�षण मिळाले आहे. सर�वोच�च न�यायालयात याप�रकरणी आता 26 ऑगस�ट रोजी प�ढील स�नावणी होणार आहे. दरम�यान, यासंबंधी प�रकरणातच चिदंबरम यांना सीबीआयने अटक केली असून त�यात हस�तक�षेप करण�यास मात�र स�प�रीम कोर�टाने नकार दिला. त�याम�ळे चिदंबरम यांना तूर�त सीबीआय कोठडीतच राहावे लागणार आहे.

चिदंबरम यांनी अंतरिम जामिनासाठी दाखल केलेल�या अर�जावर आज सर�वोच�च न�यायालयात स�नावणी �ाली. या वेळी चिदंबरम यांच�यावतीने कपिल सिब�बल यांनी बाजू मांडली. न�याय मागणे हा चिदंबरम यांचा मूलभूत अधिकार आहे, म�हणून दिल�ली उच�च न�यायालयाच�या निर�णयाविरोधात आम�ही सर�वोच�च न�यायालयात धाव घेतली; मात�र ज�याप�रकारे हे प�रकरण हाताळले जात आहे, ते सारेच अस�वस�थ करणारे आहे. येथे चिदंबरम यांच�या मूलभूत हक�कांचे हनन होत आहे, असे सिब�बल यांनी नमूद केले. उच�च न�यायालयात स�नावणी पूर�ण �ाल�यानंतर सॉलिसिटर जनरल त�षार मेहता यांनी न�यायाधीशांना �क नोट दिली होती. या नोटवर उत�तर देण�याचीही संधी आम�हाला देण�यात आली नाही, असा आक�षेप सिब�बल यांनी नोंदवला.

सिबà¥�बल बाजू मांडत असताना तà¥�यांना मधà¥�येच थांबवून  मेहता यांनी, ‘खोटी विधाने करू नका. यà¥�कà¥�तिवाद पूरà¥�ण à¤�ालà¥�यानंतरच मी नोट दिली होती’, असे नमूद केले. सरकार चिदंबरम यांचà¥�याशी सूडबà¥�दà¥�धीने वागत आहे, या आरोपावरही मेहता यांनी नाराजी वà¥�यकà¥�त केली. डिजिटल डॉकà¥�यà¥�मेंट, ई-मेल टà¥�रेल, डायरी असे अनेक पà¥�रावे आहेत. नà¥�यायालय मागेल, तेवà¥�हा ते पà¥�रावे सादर केले जातील, असे मेहता यांनी पà¥�ढे नमूद केले.

सरकार किती दिवस म�स�कटदाबी करणार ? : राजू शेट�टी
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 11:20

कोल�हापूर
गरीब, वंचित, शेतकर��यांच�या प�रश��नांसाठी आम�ही लढतो हा सरकारला ग�न�हा वाटत असेल तर त�यांनी ख�शाल आमच�यावर ग�न�हे दाखल करावेत, नोटिसा काढाव�यात, नजरकैदेत ठेवावे, रात�री-अपरात�री ताब�यात घ�यावे, आम�हाला काहीही फरक पडत नाही. �वढे कमी पडते, असे वाटत असेल तर ईडी, मोका, टाडा अशांनाही आमच�या मागे लावावे. आम�ही पण बघतोच, किती दिवस म�स�कटदाबी करणार अशा संतप�त शब�दांत स�वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट�टी यांनी आपल�या भावना व�यक�त केल�या.
सरà¥�वसामानà¥�यांचà¥�या पà¥�रशà¥�â€�नांवर आमà¥�ही रसà¥�तà¥�यावर उतरून आंदोलने करतो. तà¥�यासाठी जर सरकार आमà¥�हाला नोटिसा धाडत असेल तर मातà¥�र हे अति होतं आहे. शेतकरà¥�â€�यांचà¥�या मालाला किमान हमी भाव मिळावा, विशेषतः  कोलà¥�हापà¥�रात नैसरà¥�गिकरीतà¥�या उतà¥�पनà¥�न होणारà¥�â€�या दूध, उसाला योगà¥�य किंमत मिळावी यासाठी सà¥�वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राजà¥�यभर आंदोलने केली होती. तेवà¥�हा तेवà¥�हा तà¥�या कारà¥�यकरà¥�तà¥�यांवर तेथील पोलीस ठाणà¥�यात गà¥�नà¥�हे दाखल करणà¥�यात आले होते. आता तà¥�याच गà¥�नà¥�हà¥�यांची फाईल पोलिसांनी वर काढली आहे आणि तà¥�या आधारावर पोलीस ठाणà¥�याकडून कारà¥�यकरà¥�तà¥�यांना पोलीस ठाणà¥�यात तातडीने हजेरी लावणà¥�याचà¥�या नोटिसा काढणà¥�यात आलà¥�या आहेत. शà¥�कà¥�रवारी सोलापूर, परभणी, नाशिक जिलà¥�हà¥�यांतील  53 जणांना नोटिसा लागू à¤�ालà¥�या आहेत. उरà¥�वरित राजà¥�यभरातही अशा नोटिसा निघणà¥�याचà¥�या मारà¥�गावर आहेत. दरमà¥�यान, या नोटीसनंतर सà¥�वाभिमानीचà¥�या पदाधिका-यांनी संताप वà¥�यकà¥�त केला आहे. सरकारचे हे जरा अति होतेय, अशा संतपà¥�त भावना शेतकरà¥�â€�यांमधà¥�येही आहेत. तà¥�यामà¥�ळे सरकारने सतà¥�तेचà¥�या जोरावर कितीही दडपशाही करणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न केला तरीही जनता तà¥�याला चांगलेच पà¥�रतà¥�यà¥�तà¥�तर देईल, असा विशà¥�â€�वास सà¥�वाभिमानीचे कारà¥�यकरà¥�ते सà¥�वसà¥�तिक पाटील यांनी वà¥�यकà¥�त केला.

‘मनसे’ची ‘ईडी’ला नोटीस
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 11:10

मराठीत फलक नसल�याचे दिले निदर�शनास आणून

म�ंबई
महाराष�ट�र नवनिर�माण सेनेचे अध�यक�ष राज ठाकरे यांना ईडी सक�तवस�ली संचालनालय कार�यालायतून चौकशीसाठी समन�स आल�यानंतर काल ते ठरल�याप�रमाणे तेथे हजर �ाले होते. ठाकरे यांची तब�बल 9 तास चौकशी �ाली. राज यांनी ठाकरे शैलीत ईडी कार�यालयात प�रवेश केला होता. तसंच बाहेर आल�यानंतरही त�यांच�या चेहर��यावर हसूच होते. दरम�यान, ईडीने नोटीस पाठवल�यानंतर आता मनसेनेही ईडीला नोटीस पाठवली आहे. फलक मराठीत लावण�यासाठीची ही नोटीस आहे. महाराष�ट�रात शासकीय फलक हे मराठीत असायला हवेत, त�याम�ळे त�याबाबतची तक�रार जिल�हाधिकार��यांकडे केली आहे. त�या नोटीसची प�रत ईडीला पाठवली, अशी माहिती मनसेने दिली. शिवाय मराठी भाषा विभाग ईडीला मराठी फलकाची सक�ती करणार का? असा सवालही मनसेने विचारला. ईडीला नोटीस पाठवल�याची माहिती मनसेने ट�विटरद�वारे दिली.

स�शीलक�मार, प�रणिती शिंदे यांच�या पोस�टरला अभाविपने फासले काळे
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 11:00

सोलापूर / प�रतिनिधी
नॅशनल स�ट�डण�ट�स य�नियन ऑफ इंडिया (�न�सयूआय) या संघटनेतील विद�यार�थ�यांनी स�वातंत�र�यवीर सावरकरांच�या प�तळ�याची दिल�लीत विटंबना केली. दिल�ली विद�यापीठात स�वातंत�र�यवीर सावरकर यांच�या अर�धप�तळ�याची स�थापना अखिल भारतीय विद�यार�थी परिषदेने (अभाविप) केली होती. या प�तळ�याला काळे फासून �न�सयूआयच�या सदस�यांनी पादत�राणांचा हारही घातला. या घटनेचे श�क�रवारी सोलापूर शहरात पडसाद उमटले. अभाविपच�या कार�यकर�त�यांनी का�ग�रेसचे ज�येष�ठ नेते आणि माजी गृहमंत�री स�शीलक�मार शिंदे आणि आमदार प�रणिती शिंदे यांच�या पोस�टरला काळे फासले आहे. हिंद�त�ववादी, सावरकरप�रेमी कार�यकर�त�यांकडून सोलाप�रातील का�ग�रेस भवनासमोर या घटनेचा निषेध करण�यात आला.

तिहेरी तलाकच�या वैधतेला आव�हान
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:50

सर�वोच�च न�यायालयो केंद�र सरकारला बजावली नोटीस

नवी दिल�ली
तिहेरी तलाक हा गà¥�नà¥�हा ठरविणारà¥�â€�या मà¥�सà¥�लिम महिला (विवाह अधिकार संरकà¥�षण) कायदा, 2019 चà¥�या घटनातà¥�मक वैधतेला सरà¥�वोचà¥�च नà¥�यायालयात आवà¥�हान देणà¥�यात आले आहे. या पà¥�रकरणी सरà¥�वोचà¥�च नà¥�यायालयाने आज केंदà¥�र सरकारला नोटीस बजावली. 


म�स�लिम समाजातील तिहेरी तलाक प�रथेवर बंदी घालण�याबाबतचे विधेयक लोकसभेनंतर राज�यसभेत मंजूर �ाले. त�यानंतर राष�ट�रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स�वाक�षरी करून त�याचे कायद�यात रूपांतर केले; मात�र या कायद�याच�या वैधतेवर प�रश��न निर�माण करत काहीनी सर�वोच�च न�यायालयात याचिका दाखल केली आहे. घटनेतील तरत�दींचे उल�लंघन �ाले असल�याचा दावा करत म�स�लिम महिला (विवाह अधिकार संरक�षण) कायदा, 2019 असंविधानिक ठरवावा, अशी मागणी याचिकेत करण�यात केली आहे. या याचिकेची दखल घेत म�स�लिम महिला (विवाह अधिकार संरक�षण) कायद�याची घटनात�मक वैधता तपासून पाहणार असल�याचे सर�वोच�च न�यायालयाने म�हटले आहे. तसेच या प�रकरणी न�यायमूर�ती �न. व�ही. रामना आणि अजय रस�तोगी यांच�या खंडपीठाने केंद�राला नोटीस बजावली आहे.

आम�ही कायद�याची वैधता तपासून पाहू, असे खंडपीठाने वरिष�ठ वकील सलमान ख�र�शीद यांना सांगितले. ख�र�शीद या प�रकरणी �का याचिकाकर�त�याची बाजू मांडत आहेत. तिहेरी तलाक हा कायद�याने ग�न�हा ठरविण�यात आला आहे. तसेच पत�नीला तिहेरी तलाक देणार��या पतीला तीन वर�षे शिक�षेची तरतूद कायद�यात केली आहे. या सर�व बाबी तपासून पाहण�याची गरज असल�याचे ख�र�शीद यांनी खंडपीठासमोर सांगितले.

भारतीय अर�थव�यवस�था स�स�थितीत
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:49

अर�थमंत�र�यांचा दावा; भांडवली ग�ंतवण�कीवरचा अधिभार मागे

नवीदिल�ली
अर�थव�यवस�था ढासळली आहे, अशी टीका आपल�या देशावर विरोधकांकडून कायमच केली जाते. विरोधक यावरून सत�ताधार��यांवर निशाणा साधत आहेत; मात�र जगाचा अभ�यास करा, तेव�हा त�मच�या लक�षात येईल, की मंदी फक�त भारतात नाही, तर जगभरात आहे. जगातल�या बह�तांश देशांना मंदीचा सामना करावा लागतो आहे. जगाची अर�थव�यवस�था ढवळून निघाली आहे. जगाच�या त�लनेत भारतीय अर�थव�यवस�था स�स�थितीत आहे, असा दावा केंद�रीय अर�थमंत�री निर�मला सीतारामन यांनी केला आहे.

निती आयोगाचे उपाध�यक�ष राजीव क�मार यांनी देशात गेल�या सत�तर वर�षांतील सर�वांत अधिक मंदी आहे, असे विधान केल�याम�ळे देशभर खळबळ उडाली. त�याची चर�चा स�रू �ाली. विरोधकांच�या हाती आयते कोलित मिळाले. त�याम�ळे निर�मला सीतारामन यांना तातडीने पत�रकार परिषद घेऊन स�पष�टीकरण द�यावे लागले. त�या म�हणाल�या, की भारतात व�यवहार करणे आता सोपे �ाले आहे. आर�थिक स�धारणेची प�रक�रिया बह�तांश प�रमाणात ऑटोमॅटिक �ाली आहे. जी�सटीची प�रक�रिया येत�या काही दिवसांमध�ये अधिक स�लभ केली जाणार आहे. भारतीय अर�थव�यवस�था स�धारण�याचे काम वेगाने स�रू आहे. अर�थव�यवस�थेतली स�धारणा हा सरकारचा पहिला अजेंडा आहे असेही त�यांनी स�पष�ट केले.

कॅपिटल गेन�सवरचा सरचार�ज मागे घेण�यात आल�याचेही सीतारामन यांनी जाहीर केले. सरकारने घेतलेल�या या निर�णयाम�ळे शेअर बाजारात ग�ंतवणूक करणार��यांचा उत�साह वाढेल असा विश��वास सीतारामन यांनी व�यक�त केला. �वढेच नाही, तर केंद�र सरकार म�हणजेच पंतप�रधान नरेंद�र मोदी हे भारताची अर�थव�यवस�था बळकट कशी होईल, यासाठी कसोशीने प�रयत�न करत आहेत असे त�यांनी सांगितले. ब�कांना भांडवली मदत करण�याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.

जगभरातले अनेक देश मंदीचा सामना करत आहेत. बाजारात रोखीचे संकट आहे, ऑटो सेक�टरमध�येही मंदी आहे. कारची विक�री गेल�या 20 वर�षांमध�ये घटली आहे. डॉलरच�या त�लनेत र�पयाही कमक�वत होतो आहे. खासगी क�षेत�रातल�या नोकर��यांवरही टांगती तलवार आहे. रिअल इस�टेटमध�येही मंदी आहे हे त�यांनी मान�य केले. तरीही जगाचा विचार केला, तर भारताची अर�थव�यवस�था स�स�थितीत आहे असे त�या म�हटल�या आहेत.

राजीव क�मार यांची सारवासारव
भारताची संपूर�ण अर�थव�यवस�था अडचणीत असून गेल�या 70 वर�षांमध�ये पाहायला मिळाली नाही, अशी वाईट स�थिती सध�याच�या घडीला निर�माण �ाली आहे, असे वक�तव�य केल�यानंतर नीती आयोगाचे उपाध�यक�ष, ज�येष�ठ अर�थतज�ज�ञ राजीव क�मार यांनी सारवासारव केली आहे. मा��या वक�तव�याचा विर�पयास करण�यात आला असून माध�यमांनी लोकांमध�ये भीतीचे वातावरण निर�माण करू नये, असे आवाहन त�यांनी केले आहे. मा�े वक�तव�य च�कीच�या पद�धतीने दाखवणे बंद करा, ही मा�ी माध�यमांना विनंती आहे. अर�थव�यवस�थेला गती देण�यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत आणि भविष�यातही हे प�रयत�न केले जाणार आहेत. त�याम�ळे भीतीचं वातावरण निर�माण करू नका, असे आवाहन राजीव यांनी ट�विटद�वारे केले आहे.

संभाजी ब�रिगेडने जाहीर केले विधानसभेचे 15 उमेदवार
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:47

औरंगाबाद / प�रतिनिधी
संभाजी ब�रिगेड या संघटनेनेही विधानसभेच�या निवडण�कीत उडी घेतली आहे. या संघटनेने सर�वांत अगोदर 15 उमेदवारांची पहिली यादीदेखील जाहीर केली आहे.
संभाजी ब�रिगेडच�या संसदीय समितीची बैठक 22 ऑगस�ट रोजी प�रदेशाध�यक�ष अ�ॅड. मनोज आखरे आणि महासचिव सौरभ खेडेकर यांच�या प�रम�ख उपस�थितीत �ाली. त�यामध�ये संभाजी ब�रिगेडने विधानसभेसाठी उमेदवारांच�या पहिल�या यादीवर शिक�कामोर�तब केले. संभाजी ब�रिगेड विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. 25 वर�ष द�सर��यांसाठी लढलो, आता स�वतःसाठी, जिंकण�यासाठी आम�ही निवडण�का लढणार आहोत. राज�यभर संपर�कप�रम�खांनी इच�छ�क उमेदवारांच�या म�लाखती घेतल�या आणि त�याला प�रचंड प�रतिसाद मिळाला,’ असे संभाजी ब�रिगेडकडून सांगण�यात आले.
सर�वंच पक�षाबरोबर ‘संभाजी ब�रिगेड’चे वरिष�ठ नेते चर�चा करत आहेत. सन�मानजनक जागा मिळाल�या, तर ठीक; अन�यथा स�वतंत�र स�वबळावर लढणार किंवा विविध समविचारी घटकांना �कत�र घेऊन तिसरी आघाडी निर�माण करणार,’ असे डॉ. शिवानंद भान�से यांनी सांगितले. संभाजी ब�रिगेडला निवडणूक आयोगाकडून शिवणयंत�र हे चिन�ह मिळाले आहे. आमचा राजकीय अजेंडा ठरलेला आहे. ज�न�या व निष�ठावंत कार�यकर�त�यांना प�रथम प�राधान�य देऊन विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे, अशी भूमिका संभाजी ब�रिगेडने घेतली आहे.

मतदारसंघ व उमेदवार असे
 à¤•à¤¾à¤°à¤‚जा (वाशिम)- माणिकराव पावडे,  आरà¥�वी (वरà¥�धा)-आशिष खंडागळे,  देवळी (वरà¥�धा)- राजू वानखेडे,  गडचिरोली-दिलीप मडावी, बà¥�रहà¥�मपà¥�री (चंदà¥�रपूर)- जगदीश पिलारे,  वरोरा(चंदà¥�रपूर)- अरà¥�ण कापडे,  भोकर (नांदेड)- भगवान कदम,  नांदेड उतà¥�तर- धनंजय सूरà¥�यवंशी,  जिंतूर (परभणी)- बालाजी शिंदे, शà¥�रीगोंदे (नगर)- टिळक गोपीनाथराव भोस,  उसà¥�मानाबाद-(उसà¥�मानाबाद) डॉ.संदीप तांबारे, मà¥�हाडा-दिनेश जगदाळे,  सोलापूर उतà¥�तर- सोमनाथ राऊत, पंढरपूर- किरण घाडगे, तासगाव-ऋतà¥�राज पवार


अर�थव�यवस�थेची सत�तर वर�षांतील सर�वांत वाईट स�थिती आता!
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:43

नवी दिल�ली
भारतीय अर�थव�यवस�था धोक�यात आल�याची कब�ली नीती आयोगाचे उपाध�यक�ष राजीव क�मार यांनी दिली आहे. गेल�या 70 वर�षांत सध�या अर�थव�यवस�थेची स�थिती सर�वांत वाईट �ाली आहे. नोटाबंदी आणि जी�सटीम�ळे अर�थव�यवस�थेची स�थिती वाईट �ाल�याचे आता नीती आयोगाने मान�य केल�याने केंद�रातील नरेंद�र मोदी सरकारला चागंलाच धक�का बसला आहे.
‘खासगी कंपन�यांना विश��वासात घ�यायला हवे. पूर�ण वित�तीय प�रणालीसाठी सध�याचा काळ जोखमीचा आहे. याआधी 35 टक�के रोकड उपलब�ध होती; पण आता तीही उपलब�ध नाही. या सर�व कारणांम�ळे अर�थव�यवस�था अत�यंत ढासळली आहे,’ अशी कब�ली राजीव क�मार यांनी दिली आहे. देशात आर�थिक मंदी येणार असल�याचा इशारा तज�ज�ञांकडून दिला जात आहे. भारताची अर�थव�यवस�था गंभीर स�थितीत आहे. गेल�या आर�थिक वर�षात �क कोटी 10 लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे. देशातल�या तर�णांना बेरोजगारीची चिंता भेडसावत आहे. देशभरात सात कोटी 80 लाख व�यक�ती बेरोजगार आहेत. या सगळ�याचा परिणाम अर�थव�यवस�थेवर �ाला असून भारताची अर�थव�यवस�था ढासळून गेली आहे. द�चाकी वाहनांची विक�री 17 टक�क�यांनी तर चारचाकी वाहनांची विक�री 23 टक�क�यांनी घटली आहे. बांधकाम क�षेत�रातही मंदी आहे. 30 मोठ�या शहरांत स�मारे साडेचार लाख घरे पडून आहेत.
अतिश�रीमंताच�या उत�पन�नावरचा प�राप�तिकर अधिभार वाढवल�याम�ळे विदेशी ग�ंतवणूकदारांनीही शेअर बाजारातून ग�ंतवणूक काढली आहे. भारताचा जगातल�या अर�थव�यवस�थेत पाचवा नंबर होता. भारताच�या डोक�यावरचा हा म�क�ट काही दिवसांपूर�वी काढून घेतला गेला. आता भारत सातव�या स�थानावर पोचला आहे. 2018मध�ये भारतीय अर�थव�यवस�था स�स�त �ाली. याचा हा परिणाम आहे. जागतिक ब�केच�या आकडेवारीन�सार 2018मध�ये ब�रिटन आणि फ�रान�सच�या अर�थव�यवस�थेची वाढ भारताच�या त�लनेत जास�त नोंदवली गेली, म�हणूनच ब�रिटन पाचव�या स�थानावर तर फ�रान�स सहाव�या स�थानावर आले आहेत. त�याम�ळे आगामी काळात अर�थव�यवस�थेला उभारी देण�याचे मोठे आव�हान सरकारसमोर आहे.

अजितदादांची आता खरी कसोटी
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:40

सक�त वस�ली संचालनालय, केंद�रीय अन�वेषण विभाग आदी संस�थांचा वापर राजकीय विरोधकांचं खच�चीकरण करण�यासाठी केला जात असल�याचा आरोप होत असला, तरी अजित पवार यांच�याबाबत उच�च न�यायालयाच�या दोन खंडपीठांनी दिलेले आदेश मात�र तपास यंत�रणांच�या कारभारावर प�रश��न उपस�थित करणारे आहेत. �न विधानसभेच�या निवडण�कीच�या तोंडावर हे आदेश आल�यानं आता अजितदादांची खरी कसोटी आहे.
महाराष�ट�राची ओळख सहकार खात�याम�ळं आहे. राज�यातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण�या, दूध संघ आदी संस�थांना जिल�हा ब�का कर�ज देतात, तर काही संस�थांना थेट राज�य सहकारी ब�केशी संलग�न करण�यात आले आहे. सहकारी संस�थांना कज देताना ब�केने आपली व�यावसायिकता जपायलाच हवी. त�याबाबत द�मत असण�याचंही काहीच कारण नाही; परंत� त�याच वेळी सहकारी संस�थांकडून काही कारणांम�ळं कर�जाची वेळेत परतफेड �ाली नाही, तर लगेच संस�था मोडीत निघेल, असंही वागायचं नसतं. कधी कधी संस�था चालकांच�या च�का कमी आणि राज�य व केंद�र सरकारचे धोरणात�मक निर�णय, आयात-निर�यात धोरण, बाजारातील परिस�थिती यावरही संस�था अडचणीत येत असतात. असं केलं असतं, तर असं �ालं असतं, असं म�हणण�याला काहीच अर�थ नसतो. काही संस�थांचा कारभार च�कीचा असेल, तर कारवाई करायलाही काहीच हरकत नाही; परंत� दहा-दहा वर�षे �खादं प�रकरण प�रलंबित राहतं, तपास यंत�रणा कारवाई करीत नाहीत आणि मग उच�च न�यायालयाला आदेश द�यावे लागतात, असं अजित पवार यांच�यासह राज�यातील बड�या पन�नास नेत�यांच�या बाबतीत �ालं आहे. विनातारण कर�ज, थकबाकीदार संस�थांना कर�ज असे कितीतरी गैरप�रकार राज�य सहकारी ब�केच�या कर�जवाटपात �ाले असतील, तर राजकीय नेत�यांच�या या निर�णयांना ब�केच�या तत�कालीन कार�यकारी अधिकार��यांसह अन�य अधिकार��यांनी विरोध का केला नाही, असा प�रश��न उपस�थित होतो. तसा विरोध केला असेल, तर त�यांच�या नोंदी आहेत का, हे ही तपासले पाहिजे. अधिकार��यांच�या समंतीशिवाय राजकीय नेते कोणतीही गोष�ट करण�यास धजावणार नाहीत. त�यांना होणार��या परिणामांची चिंता असते. त�याम�ळं ज�या काळात या बैठका �ाल�या, त�या बैठकांना उपस�थित असणार��या अधिकार��यांनाही या नेत�यांना सहआरोपी करायला हवं. गैरव�यवहाराव�यतिरिक�त अन�य कारणांनी संस�था अडचणीत आल�या आणि त�यांनी कर�जाची फेड केली नाही, तर त�याचा दोष राज�य सहकारी ब�केच�या संचालकांना कसा देता येईल, याचा विचार कॅगसह अन�य कोणत�याही संस�थांनी केली नाही. संस�थांचं व�यवस�थापन �क अधिक �क बरोबर दोन अशा पद�धतीनं होत नसतं. परिस�थितीन�सार कधी �क अधिक �क बरोबर तीन होतात, कधी दीड होतात हे लक�षात घेतलं पाहिजे.

महाराषà¥�टà¥�र राजà¥�य सहकारी बà¤�केतील कोटयवधी रà¥�पयांचा गैरवà¥�यवहारापà¥�रकरणी राषà¥�टà¥�रवादी काà¤�गà¥�रेसचे नेते अजित पवार यांचà¥�यासह सà¥�मारे 50 जणांविरोधात पाच दिवसांत फौजदारी गà¥�नà¥�हा दाखल करणà¥�याचे आदेश उचà¥�च नà¥�यायालयानं आरà¥�थिक गà¥�नà¥�हे शाखेला दिले. आपलà¥�या कृतीचा काय परिणाम होणार, याची पवार आणि इतरांना पूरà¥�ण जाणीव होती, असं निरीकà¥�षण उचà¥�च नà¥�यायालयानं 84 पानी निकालपतà¥�रात नोंदवलं आहे. या गैरवà¥�यवहारापà¥�रकरणी नाबारà¥�डनं दिलेला अहवाल, महाराषà¥�टà¥�र सहकारी संसà¥�था कायदà¥�यानà¥�सार दाखल केलेले आरोपपतà¥�र यातून दखलपातà¥�र फौजदारी गà¥�नà¥�हा केलà¥�याचं सकृदà¥�दरà¥�शनी दिसत आहे, असं नà¥�यायमूरà¥�ती सतà¥�यरंजन धरà¥�माधिकारी आणि नà¥�यायमूरà¥�ती संदीप शिंदे यांचà¥�या खंडपीठानं निकाल देताना सà¥�पषà¥�ट केलं. पवार आणि शेकापचे नेते जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव आडसूळ यांचà¥�यासह अनà¥�य संचालक तà¥�या वेळी होते. बà¤�केचà¥�या अनà¥�य संचालकांनी सहकारी बà¤�क आणि रिà¤�रà¥�वà¥�ह बà¤�केचà¥�या नियमांना हरताळ फासत हितसंबंध असलेलà¥�या साखर कारखानà¥�यांना करà¥�ज वितरित केली. शिवाय आपलà¥�या अधिकारांचा गैरवापर करीत तोटयातील साखर कारखानà¥�यांचà¥�या मालमतà¥�तांची विकà¥�री केली. अशा विकà¥�री आणि वितरित करà¥�जामà¥�ळे 2007 ते 2011 या कालावधीत थकीत रकमेचं पà¥�रमाण वाढून बà¤�केला à¤�क हजार कोटी रà¥�पयांहून अधिक तोटा à¤�ाला. आरोपींनी बनावट कागदपतà¥�रं आणि बà¤�केचे या कालावधीतील ताळेबंदातील आकडे फà¥�गवून बà¤�क नफà¥�यात असलà¥�याचं भासवलं.  नाबारà¥�डनं ही या गैरवà¥�यवहाराची चौकशी केली. महाराषà¥�टà¥�र सहकारी संसà¥�था कायदà¥�याअंतरà¥�गत अरà¥�धनà¥�यायिक आयोगानं या पà¥�रकरणी आरोपपतà¥�र दाखल केले होते. तà¥�यात पवार आणि अनà¥�य संचालकांना बà¤�केचà¥�या नà¥�कसानीला जबाबदार धरणà¥�यात आलं होतं. असं असेल, तर हा गैरवà¥�यवहार à¤�ालà¥�याचा कà¥�ठलाही पà¥�रावा नाही, असं आरà¥�थिक गà¥�नà¥�हे विभाग कसं मà¥�हणू शकतो, असा पà¥�रशà¥�â€�न पडतो. शिवाय बà¤�केचे ताळेबंद, नफा-तोटा पतà¥�रक आदींचा तपशील बà¤�केचे अधिकारी करीत असतात. राजà¥�य सहकारी बà¤�केसारखà¥�या मोठà¥�या संसà¥�थेचे लेखापरीकà¥�षण दरवरà¥�षी होत असते. इतकà¥�या पà¥�रदीरà¥�घ काळात à¤�काही सनदी लेखापालाला फà¥�गवलेलà¥�या आकडà¥�याचा संशय कसा आला नाही, या पà¥�रशà¥�â€�नाचं उतà¥�तरही मिळत नाही. खरंतर जानेमाने संचालकांसह राजà¥�य सहकारी बà¤�केचà¥�या अधिकारà¥�â€�यांवर आणि सनदी लेखापालांवरही आरà¥�थिक फसवणà¥�कीचे गà¥�नà¥�हे दाखल करायला हवेत.

मà¥�ंबईचà¥�या आरà¥�थिक गà¥�नà¥�हे शाखेची à¤�क वेगळी ओळख आहे. या विभगानेच राजà¥�य सहकारी बà¤�केतील कथित घोटाळà¥�यापà¥�रकरणी गà¥�नà¥�हा दाखल होऊ शकत नाही. तà¥�यामà¥�ळं हे पà¥�रकरण बंद करणà¥�याची संबंधित नà¥�यायालयाला विनंती करणà¥�यात येणार असलà¥�याचा दावा केला होता; मातà¥�र उपायà¥�कà¥�त हा दावा कशाचà¥�या आधारे करीत आहेत, तà¥�यांना हा दावा करणà¥�याचा अधिकार आहे का, असा उलट सवाल उचà¥�च नà¥�यायालयानं केला. किंबहà¥�ना या पà¥�रकरणी अदà¥�यापपरà¥�यंत गà¥�नà¥�हाच दाखल करणà¥�यात आलेला नाही. मग कशाचà¥�या आधारे हे पà¥�रकरण बंद करणà¥�याचा दावा केला जात आहे, असंही नà¥�यायालयानं सà¥�नावत पोलिसांचà¥�या भूमिकेबाबत पà¥�रशà¥�â€�नचिनà¥�ह उपसà¥�थित केले. à¤�वढंच नवà¥�हे, तर या गैरवà¥�यवहारासाठी जबाबदार नेते-सरकारी अधिकारà¥�â€�यांवर गà¥�नà¥�हा दाखल करणार का, या विचारणेवर संबंधित उपायà¥�कà¥�तांनी उतà¥�तर देणे टाळलà¥�यानंतर नà¥�यायालयानं याचिकेवरील निरà¥�णय राखून ठेवला होता.  महाराषà¥�टà¥�र राजà¥�य सहकारी बà¤�केत संचालक मंडळ आणि अधà¥�यकà¥�षांनी काही सूतगिरणà¥�या आणि साखर कारखानà¥�यांना कोटयवधी रà¥�पयांची करà¥�जे दिली होती. या करà¥�जाची परतफेड न à¤�ालà¥�यानं बà¤�केला पà¥�रचंड आरà¥�थिक नà¥�कसान सहन करावं लागलं. या गैरवà¥�यवहाराची सीबीआय चौकशी करावी, तसंच या गैरवà¥�यवहाराला जबाबदार असलेलà¥�यांवर कारवाई करणà¥�याची मागणी याचिकेत होती. जà¥�यांनी गैरवà¥�यवहार केलà¥�याचं सकृदà¥�दरà¥�शनी दिसतं असं नमूद करीत तà¥�यांचà¥�यावर गà¥�नà¥�हा नोंदवायचे आदेश नà¥�यायालयानं दिले आहेत, तà¥�या नेतà¥�यांमधà¥�ये माणिकराव पाटील, वसंत शिंदे, विजय वडेटà¥�टीवार, माणिकराव कोकाटे, राहà¥�ल मोटे, ईशà¥�â€�वरलाल जैन, दिलीप देशमà¥�ख, शिवाजीराव नलावडे, रामपà¥�रसाद बोरà¥�डीकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील, राजन तेली, राजेंदà¥�र जैन, दिलीप सोपल, आनंद अडसूळ, मीनाकà¥�षी पाटील, रजनीताई पाटील यांचà¥�या नावाचा समावेश आहे. राजà¥�य सहकारी बà¤�केवर सरà¥�वपकà¥�षीय संचालक होते, तरी ही बà¤�क राषà¥�टà¥�रवादीचà¥�या ताबà¥�यात होती. मà¥�ळा पà¥�रवरा वीज सहकारी संसà¥�था बरखासà¥�त करून राधाकृषà¥�ण विखे यांना पवारांनी शह दिलà¥�यानं तà¥�यांना धडा शिकवणà¥�यासाठी राजà¥�य सहकारी बà¤�केतील कथित घोटाळà¥�याचं निमितà¥�त करून ती बà¤�क मोडीत काढणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न à¤�ाला. सहकारात ठेवी आकरà¥�षित करणà¥�यासाठी सà¥�परà¥�धा असते. पूरà¥�वी ठेवीवरचà¥�या वà¥�याजावर निरà¥�बंध नवà¥�हते. तà¥�यामà¥�ळं बà¤�केचà¥�या ठेवी वाढविणà¥�यासाठी केलेला पà¥�रयतà¥�नही गà¥�नà¥�हा ठरला आहे. सामाजिक कारà¥�यकरà¥�ते सà¥�रिंदर अरोरा यांनी जà¥�येषà¥�ठ वकील सतीश तळेकर यांचà¥�यामारà¥�फत हे पà¥�रकरण धसास लावलं. नाबारà¥�डचा तपासणी अहवाल असूनही आणि तो अहवाल बà¤�क करà¥�मचारà¥�â€�यांचà¥�या जबाबांवर व दसà¥�तावेजांवर आधारित असूनही तपास अधिकारà¥�â€�यानं तà¥�याची चाचपणी करणà¥�याची तसदी घेतली नाही. पà¥�राथमिक चौकशी काय केली, याचा कोणताही तपशील न देता संशय वाटणà¥�याजोगी कारणं नसलà¥�याचा निषà¥�करà¥�ष आरà¥�थिक गà¥�नà¥�हे विभागाचà¥�या उपायà¥�कà¥�तांनी काढला, तà¥�यावर कायदà¥�याला आणि सरà¥�वोचà¥�च नà¥�यायालयाने घालून दिलेलà¥�या ततà¥�तà¥�वाला हे अभिपà¥�रेत नाही, अशी खरडपटà¥�टी उचà¥�च नà¥�यायालयानं काढली आहे. या पारà¥�शà¥�â€�वभूमीवर आता खरी कसोटी पवार यांची आहे. बैठकांना हजर नवà¥�हतो, ही सबब तà¥�यांचà¥�यासाठी पà¥�रेशी नाही.

दक�षतेची गरज
Source:  Lokmanthan
Saturday, 24 August 2019 10:37

�खादा पिंजर��यात अडकला, की स�टकेसाठी तो धडका द�यायला स�र�वात करतो. त�यानंतर टाहो फोडून मदतीची याचना करतो. क�ठूनच काही मदत मिळत नाही, असे जेव�हा त�याला वाटायला लागते, तेव�हा तो आता मेलो, तरी हरकत नाही; परंत� अखेरची जोरात धडक द�यायचा प�रयत�न करतो. आपला कपाळमोक�ष ठरलेला आहे, हे त�याला माहीत असते; परंत� त�यातून स�टलो, तर अशी �क वेडी आशा त�याला ख�णावत असते. पाकिस�तानचे सध�या तसेच �ाले आहे. प�लवामा हल�ल�यानंतर भारताने बालाकोटमध�ये केलेले सर�जिकल स�ट�राईक, त�यानंतर पाकिस�तानशी थांबवलेला व�यापार, आता भारतातून पाकिस�तानात जाणार��या नद�यांचे अतिरिक�त पाणी वापरण�याचा निर�णय, नद�यांच�या विसर�गाची माहिती न देण�याचा घेतलेला निर�णय याम�ळे पाकिस�तानची प�रती कोंडी �ाली आहे. काश�मीरचा विशेष राज�याचा दर�जा काढून घेतल�याम�ळे तर पाकिस�तनाचा तीळपापड �ाला आहे. भारतातील काश�मीरमधून ज�या प�रतिक�रिया पाकिस�तानला अपेक�षित होत�या, त�या व�यक�त �ालेल�या नाहीत, उलट पाकिस�तानमधील बल�चिस�तान, गिलगिस�टान या प�रातांनी भारतात समावेशाची मागणी केली असल�याने पाकिस�तानच�या पायाखालची वाळू सरकली आहे. भारतावर अण�वस�त�र हल�ला करण�याची धमकी देणार��या पाकिस�तानच�या रेल�वेमंत�र�यांवर तेथील विरोधकांनीच हल�ला केला. अमेरिकेचे अध�यक�ष डोनाल�ड ट�रम�प हे सरडयापेक�षाही अधिक वेगाने आपला बोलण�यातला रंग बदलतात. कोलांटउड�या मारण�याचे जागतिक पातळीवरही पहिले पारितोषिक त�यांनाच द�यायला हवे! त�यांच�या परस�परविरोधी विधानांतून जगाची करमणूक होत असली आणि पाकिस�तानलाही कधी कधी ‘जित मयो’चा भास होत असला, तरी त�यांच�यावर विसंबून राहता येणार नाही, हे पाकिस�तानचे पंतप�रधान इम�रान खान आणि भारताचे पंतप�रधान नरेंद�र मोदी या दोघांनाही चांगलेच कळले असणार. अर�थात पाकिस�तानला जगात चीन वगळता अन�य क�णीही मित�र उरलेला नाही. भारताचे तसे नाही. या पार�श��वभूमीवर हतबल �ालेला पाकिस�तान कोणत�याही थराला जाऊ शकतो. आतापर�यंत जगभरात क�ठेही अतिरेकी हल�ला �ाला, तरी त�याची पाळेम�ळे पाकिस�तानच�या भूमीत र�जलेली असतात, हे �व�हाना जगाला समजले आहे. दहशतवाद�यांवर कारवाई करतो, असे �कीकडे दाखविण�याचा प�रयत�न जरी पाकिस�तान करीत असला, तरी द�सरीकडे दहशतवाद�यांना पोसण�याचे कामही तो करतो आहे. अमेरिकेच�या दौर��यात ही इम�रान यांनी, ‘अफगाणिस�तानमधील दहशतवाद 24 तासांत संपवू शकतो, तसेच ठरविले, तर आठ दिवसांत संपूर�ण अफगाणिस�तान बेचिराख करू शकतो,’ ही भाषा त�यांनी वापरली होती. याचा अर�थ दहशतवाद�यांवर पाकिस�तानचे किती नियंत�रण आहे, हे कळायला हरकत नाही.

काश�मीरचा प�रश��न आंतरराष�ट�रीय करण�यात पाकिस�तानला अपयश आले. फ�रान�स, ब�रिटनसारख�या देशांनी हा दोन राष�ट�रांनी �कत�र बसून सोडवायचा प�रश��न आहे, असे स�पष�ट केले आहे. रशियानेही भारताचे समर�थन केले आहे. या सर�व घडामोडींम�ळे जगाच�या राजकारणात �काकी पडल�याने पाकिस�तानचे पित�त खवळले आहे. त�यात जिला पोसले, त�या तालिबाननेही काश�मीर प�रश��नात पाकिस�तानला मदत करायचे नाकारले. त�याम�ळे पाकिस�तानच�या नाकाला चांगल�याच मिरच�या �ोंबल�या. भारताने काश�मीरमध�ये स�मारे 38 हजार सैन�य धाडले आहे. तिथे सीमांवर डोळ�यांत तेल घालून पहारा चालू आहे. चीनचा धोका लक�षात घेऊन त�या सीमेवरही भारताचे लक�ष आहे. बांगला देशाने तर भारतविरोधात कारवायांसाठी आपली भूमिका पाकिस�तानला वापरू देणार नाही, असे स�पष�ट बजावले आहे. या पार�श��वभूमीवर भारताला लागून असलेल�या अफगाणिस�तानच�या सीमेचा वापर भारतात अतिरेकी घ�सवण�यासाठी करण�याचा पाकिस�तानचा विचार आहे. काश�मीर खोर��यात असंतोष निर�माण करण�याच�या ‘अधिक व�यापक कटाचा’ भाग म�हणून अफगाणिस�तानातील 100 कट�टर दहशतवादी काश�मीरमध�ये आणण�याची योजना पाकिस�तान आखत असल�याचे सांगितले जाते. याशिवाय, ‘जैश-�-मोहम�मद’चे स�मारे 15 दहशतवादी काश�मीरमध�ये घ�सखोरी करण�यासाठी नियंत�रण रेषेपलीकडे पाकिस�तानमधील लिपा खोर��यातील दहशतवादी तळांवर आधीच वाट पाहात आहेत, असे ग�प�तचर यंत�रणाच�या अहवालांत म�हटले आहे. ग�प�तचर यंत�रणांकडून मिळालेल�या माहितीन�सार, पाकिस�तानातील दहशतवादी गट येत�या काही आठवडयांत भारतातील अनेक प�रम�ख शहरांमधील महत�त�वाच�या आस�थापनांना लक�ष�य करू शकतात.
भारताने जम�मू-काश�मीरचा विशेष दर�जा मागे घेऊन राज�याचे दोन केंद�रशासित प�रदेशात विभाजन करण�याचा निर�णय घेतल�यानंतर काश�मीर खोर��यातील परिस�थिती �पाटयाने ढासळत असल�याचे चित�र आंतरराष�ट�रीय सम�दायाप�ढे उभे करण�यासाठी दहशतवादी हल�ल�यांची मालिका घडवून आणण�याची पाकिस�तानची योजना आहे. ‘जैश-�-मोहम�मद’चा प�रम�ख मौलाना मसूद अ�हर याचा भाऊ म�फ�ती रौफ असगर याने काश�मीरमध�ये कट�टर दहशतवाद�यांना घ�सवण�याच�या प�रम�ख हेतूने या संघटनेच�या बहावलपूर येथील म�ख�यालयात तिच�या उच�चपदस�थ कमांडरसोबत 19 व 20 ऑगस�टला बैठक घेतल�याची माहिती आहे. पाकिस�तानव�याप�त काश�मीरमधील ला�च पॅडसवरून या दहशतवाद�यांना काश�मीरमध�ये घ�सवण�याची योजना आहे. भारताबरोबर आता चर�चा करण�याची आपली इच�छा राहिलेली नाही असे इम�रान यांनी म�हटले आहे. दोन अण�वस�त�र संपन�न देश समोरासमोर असतील, तेव�हा काही होऊ शकते असा गर�भित इशारा इम�रान खान यांनी दिला आहे.

नवी दिल�लीत घातपाती कारवाया घडवून आणण�यासाठी पाकिस�तानने अफगाणिस�तानात दहशतवाद�यांना तयार केल�याची द�सरी माहिती आहे. काश�मीरमध�ये स�रक�षा दलांना हे दहशतवादी लक�ष�य करू शकतात. काश�मीरमधील राजकीय नेत�यांनाही हे दहशतवादी टार�गेट करू शकतात, अशी ग�प�तचरांची माहिती आहे. ‘रॉ’ च�या रिपोर�टन�सार ‘जैश-�-मोहम�मद’ने जम�मू-काश�मीरमधील स�रक�षा यंत�रणांना लक�ष�य करण�याच कट रचला आहे.
�कीकडे ही स�थिती असताना द�सरीकडे ट�रम�प यांनी आळवलेला सूरही लक�षात घ�यावा लागतो. अफगाणिस�तानातून अमेरिकी सैन�य पूर�णपणे काढून घेतले जाणार नाही, कारण तालिबान प�न�हा त�या देशाचा ताबा घेणार नाही, याची काळजी घेणे भाग आहे, असे ट�रम�प यांनी सूचित केले आहे. रशिया, पाकिस�तान आणि तालिबान�यांशी �कीकडे वाटाघाटी स�रू असताना ट�रम�प यांच�या विधानाम�ळे तालिबानी भडकण�याची शक�यता आहे. त�याचा फायदा इम�रान खान उठवू शकतात. भारताने अफगाणिस�तानात ‘इस�लामिक स�टेट ऑफ इराक अ�ड सीरिया’ (इसिस)शी दोन हात करावेत, असे ट�रम�प यांनी स�चवले आहे. ‘इसिस’चा भारतात उपद�रव वाढला असला, तरी भारत त�याचा इथे म�काबला करण�यासाठी सक�षम आहे. द�सर��या देशाने सांगितल�याशिवाय त�याच�या अंतर�गत प�रश��नांत भारताने लक�ष घालण�याची आवश�यकता नाही. श�रीलंकेत शांतिसेना पाठवून भारताने मोठी किमंत मोजली आहे. त�याम�ळे ट�रम�प यांच�या आवाहनाकडे फारशा गांभीर�याने पाहण�याची गरज नाही. सध�या भारत आणि अफगाणिस�तानचे संबंध �कदम चांगले आहेत. काश�मीर प�रश��नावर अफगाणिस�तानने पाकिस�तानला चांगलेच स�नावले आहे. या पार�श��वभूमीवर आपण अफगाणिस�तानच�या मागणीप�रमाणे त�याला विकासकामांत आणि अत�याध�निक य�द�धसाम�ग�री प�रवण�याइतपतच सहभाग ठेवला पाहिजे. भारत, रशिया, त�र�कस�तान, इराण, इराक आणि पाकिस�तान या देशांनी अफगाणिस�तानात ‘इसिस’विरोधात लढाई आणखी तीव�र केली पाहिजे असे ट�रम�प यांनी म�हटले आहे. जो पाकिस�तान जगभराला दहशतवादी प�रवितो, त�यानेही कारवाई करण�याची अपेक�षा धरणे मूर�खपणाच�या नंदवनात वावरण�यासारखे आहे. पाकिस�तान ‘इसिस’विरोधात लढत नसल�याची जाणीव ट�रम�प यांना आहे, हे ही नसे थोडके! ट�रम�प यांनी यापूर�वीस�द�धा अफगाणिस�तानातील भारताच�या भूमिकेवर टीका केली होती. त�याम�ळे अफगाणिस�तानमार�गे अतिरेकी भारतात घ�सणार नाहीत, यावर तसेच अफगाणिस�तानाच�या अंतर�गत समस�यांत किती लक�ष घालायचे, यावर गांभीर�याने विचार करावा लागेल.

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>