VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
महाराजांच�या शिल�पावरून चिल�लरवाद
Source:  Lokmanthan
Friday, 23 August 2019 19:00

ठाणे
 à¤ à¤¾à¤£à¥‡ महापालिका मà¥�खà¥�यालयाचà¥�या इमारतीवर असलेलà¥�या शिवशिलà¥�पाचà¥�या दà¥�रà¥�सà¥�तीवरून महापौरांचà¥�या दालनात भलताच वादंग à¤�ाला. मराठा समाजाचà¥�या पà¥�रतिनिधींनी या शिलà¥�पाचà¥�या दà¥�रà¥�सà¥�तीसाठी उपरोधिक पदà¥�धतीने महापौरांना चेक आणि चिलà¥�लर देणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न केला. तà¥�यामà¥�ळे महापौर मीनाकà¥�षी शिंदे आणि सभागृहनेते नरेश मà¥�हसà¥�के भलतेच संतापले. हा वाद चकà¥�क हमरीतà¥�मरीवर गेला. शिषà¥�टमंडळातील पà¥�रतिनिधींनी चेक फाडून टाकला आणि मागणीसाठी आयà¥�कà¥�तांकडे धाव घेतली. आयà¥�कà¥�तांनी शिलà¥�पाचà¥�या दà¥�रà¥�सà¥�तीसाठी 10 लाखांची तरतूद करत दोन दिवसांत काम सà¥�रू करणà¥�याचे आशà¥�â€�वासन दिले.
म�ख�यालयाच�या इमारतीवर छत�रपती शिवाजी महाराजांच�या राज�याभिषेक सोहळ�याचे शिल�प आहे. दहा वर�षांपूर�वी या शिल�पाची द�रूस�ती करण�यात आली होती. मात�र, शिल�प आता खराब �ाले असून त�याच�या द�र�स�तीचे प�रयत�न मध�यंतरी �ाले होते. मात�र, �का माजी अधिकार��याच�या मर�जीतील कंत�राटदाराला हे काम देण�याचा घाट घातला गेल�याने काम रेंगाळले होते. मराठा क�रांती मोर�चाचे ठाणे शाखेचे पदाधिकारी या द�र�स�तीसाठी गेली काही वर�षे पाठप�रावा करत होते. मात�र, मागणी मान�य होत नसल�याने मराठा समाजाचे शिष�टमंडळ महापौरांच�या भेटीसाठी आले होते. या शिष�टमंडळातील पदाधिकार��यांनी 21 हजारांचा चेक आणि काही चिल�लर महापौरांना देण�यासाठी आणल�याची क�णकूण शिंदे आणि म�हस�के यांना लागली होती. त�यावरून स�रू �ालेला वाद प�ढे चिघळला. द�र�स�तीतील दिरंगाई ही प�रशासनाम�ळे होत आहे. हिंमत असेल तर आय�क�तांनाही चिल�लर द�या, असे आव�हान नरेश म�हस�के यांनी दिले. तर, मा��या दालनात असे स�टंट करू नका, असे खडे बोल महापौर मीनाक�षी शिंदे यांनी स�नावल�यानंतर वातावरण जास�तच तापले. पदाधिकारी आणि शिष�टमंडळामध�ये अक�षरशः हमरीत�मरी �ाली. त�यानंतर शिष�टमंडळाचे समन�वयक कैलास म�हापदी यांनी चेक दालनामध�येच फाडला. त�यानंतर शिष�टमंडळाने आय�क�तांकडे धाव घेतली.
प�रशासनाकडून दिरंगाई होत असल�याने शिष�टमंडळाने त�यांना निवेदन देणे गरजेचे होते. मा��या दालनात असे स�टंट करण�याचे कारण नव�हते, अशी प�रतिक�रिया महापौर मीनाक�षी शिंदे यांनी दिली. तर, महिला महापौरांना अशा पद�धतीने चिल�लर देण�याचा हा प�रकार अयोग�य असून छत�रपतींच�या शिकवणीत महिलेचा असा अवमान बसत नाही. मीस�द�धा मराठा समाजाचा असून अशी वर�तणूक समाजाच�या प�रतिनिधींना शोभत नसल�याची टीका म�हस�के यांनी केली आहेत. तर, शिल�पाची पड�ड �ाली तर मोठा वाद उद�भवू शकतो. तो टळावा यासाठी आम�ही प�रयत�नशील होतो. महापौरांना चिल�लर नव�हे तर समाजबांधवांनी जमा केलेला निधी देणार होतो, असे कैलास म�हापदी यांनी सांगितले.

अवघ�या 10 र�पयांत वैद�यकीय उपचार
Source:  Lokmanthan
Friday, 23 August 2019 18:50

अंबरनाथ
 à¤…ंबरनाथ येथील मानवसेवा टà¥�रसà¥�ट आणि डॉ. शà¥�रीकांत शिंदे फाऊणà¥�डेशन यांचà¥�यातरà¥�फे अंबरनाथ पशà¥�â€�चिम भागात अवघà¥�या 10  रà¥�पयांत वैदà¥�यकीय उपचार देणारे ‘टेन रूपी कà¥�लिनिक’ सà¥�रू करणà¥�यात आले आहे. कामगार वसà¥�ती असलेलà¥�या भागात हे अलà¥�पदरातील कà¥�लिनिक सà¥�रू à¤�ालà¥�याने, याचा लाभ गोरगरिबांना होणार असून, खासदार डॉ. शà¥�रीकांत शिंदे यांचà¥�या पतà¥�नी वृषाली शिंदे यांचà¥�या हसà¥�ते या कà¥�लिनिकचे उदà¥�घाटन करणà¥�यात आले आहे.
अंबरनाथ पश��चिम भागातील ख�ंटवली परिसरात मोठ�या प�रमाणात कामगार वर�ग वास�तव�य करतो. तसेच, याच भागात मोठ�या प�रमाणात माथाडी आणि नाका कामगारांचे वास�तव�य आहे. त�टप�ंजे उत�पन�न असलेल�या या कामगारांना अनेक वेळा रोजगार उपलब�ध न �ाल�यास रोजच�या जेवणाचीही भ�रांत असते. याम�ळे या भागात कार�यरत असलेल�या मानवसेवा चॅरिटेबल या संस�थेने काही दिवसांपूर�वी गावदेवी मंदिराच�या परिसरा दहा र�पयांत पोटभर जेवणाचा उपक�रम स�रू केला होता. या उपक�रमानंतर या भागातील नागरिकांना अल�पदरात वैद�यकीय स�विधा उपलब�ध व�हावी, या दृष�टिकोनातून डॉ. श�रीकांत शिंदे फाऊण�डेशन आणि मानवसेवा चॅरिटेबल ट�रस�ट या दोन�ही संस�थांच�या विद�यमानाने या भागात टेन रूपी क�लिनिकचा उपक�रम स�रू करण�यात आला आहे.
या टेन रूपी क�लिनिकमध�ये या भागातील रहिवाशांना अल�पदरात विविध आजारांवर उपचार आणि औषधे मिळणार आहेत. या क�लिनिकमध�ये ईसीजी चेकअप, रक�त तपासणी तसेच आजारांवर तीन दिवसांची औषधेही देण�यात येणार असून, या क�लिनिकमध�ये �क डॉक�टर आणि दोन नर�स उपलब�ध राहणार असल�याची माहिती या संस�थेचे अध�यक�ष अरविंद वाळेकर यांनी दिली. त�याम�ळे हे टेन रूपी क�लिनिक या भागातील नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, मंगळवारी या टेन रूपी क�लिनिकचे उदघाटन खासदार डॉ. श�रीकांत शिंदे यांच�या पत�नी वृषाली शिंदे यांच�या हस�ते करण�यात आले. खासदार श�रीकांत शिंदे हे स�वतः डॉक�टर असल�याने वैद�यकीय सेवा प�रवण�याकडे त�यांचा विशेष भर असतो. �क डॉक�टर, दोन नर�स सध�या सकाळी 10 ते 2 अशी सेवा देणार आहेत. ईसीजी, रक�ततपासणी, तीन दिवसांचे औषध, त�यातून गरजू र�ग�णांना याचा फायदा मिळावा, यासाठी हे क�लिनिक महत�त�वपूर�ण असल�याचे यावेळी वृषाली शिंदेंनी सांगितले. यावेळी नगराध�यक�षा मनिषा वाळेकर, शहर प�रम�ख अरविंद वाळेकर आदी उपस�थित होते.

घोडबंदर येथील म�ंबई-अहमदाबाद महामार�गावरील खड�ड�यांम�ळे जीवघेणा प�रवास
Source:  Lokmanthan
Friday, 23 August 2019 18:20

ठाणे
 à¤˜à¥‹à¤¡à¤¬à¤‚दर येथील मà¥�ंबई-अहमदाबाद महामारà¥�गावरील मारà¥�गिका मेटà¥�रोचà¥�या कामामà¥�ळे अरà¥�ंद होऊन वाहतूक कोंडीची समसà¥�या à¤�ालà¥�याने घोडबंदरवासीय हैराण à¤�ाले असून तà¥�यापाठोपाठ आता या मारà¥�गासह येथील उडà¥�डाणपà¥�लांवर पडलेलà¥�या खडà¥�डà¥�यांमधून घोडबंदरवासीयांना जीवघेणा पà¥�रवास करावा लागत असलà¥�याचे चितà¥�र आहे. विशेष मà¥�हणजे, काही महिनà¥�यांपूरà¥�वी उडà¥�डाणपà¥�लांवरील रसà¥�तà¥�यांची कामे करणà¥�यात आली असतानाही तà¥�या ठिकाणी खडà¥�डे पडलà¥�याने या कामावरच पà¥�रशà¥�â€�नचिनà¥�ह उभे राहिले आहे. तसेच महामारà¥�गालगतचà¥�या दोनà¥�ही बाजूंचà¥�या सेवा रसà¥�तà¥�यांची दà¥�रà¥�दशा à¤�ाली असून हे रसà¥�ते खेडेगावातील रसà¥�तà¥�यांपà¥�रमाणे असलà¥�याचे दिसून येते.
घोडबंदर भागातून म�ंबई-अहमदाबाद महामार�ग जातो. या भागातील वाहत�कीसाठी हा �कमेव मार�ग आहे. तसेच जे�नपीटी बंदरातून ग�जरातच�या दिशेने जाणारी अवजड वाहने याच मार�गावरून वाहतूक करतात. या मार�गावर वाहनांचा भार वाढला आहे. त�यात मेट�रोच�या कामाम�ळे महामार�ग अर�ंद �ाल�याने या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस�या निर�माण होऊ लागली असून या समस�येम�ळे घोडबंदरवासीय हैराण �ाल�याचे चित�र आहे. असे असतानाच या मार�गावर अनेक ठिकाणी खड�डे पडले आहेत. माजिवाड�यापासून ते गायम�खपर�यंत दोन�ही बाजूंच�या मार�गावर खड�डे पडले असून काही ठिकाणी पेव�हर ब�लॉक उखडले आहेत. मार�गालगत सेवा रस�ते जागोजागी उखडलेले असून काही ठिकाणी पाण�याची डबकी साचली आहेत. हे रस�ते खेडेगावातील रस�त�यांप�रमाणे दिसत आहेत.
अंतर�गत रस�त�यांची द�र�दशा
घोडबंदर भागातील अंतर�गत वाहत�कीसाठी पातलीपाडा, ब�रह�मांड, कोलशेत, ढोकाळी या भागांतील रस�त�यांचीही द�र�दशा �ाली असून या रस�त�यांवर जागोजागी खड�डे पडले आहेत. त�यापैकी काही रस�त�यांवर मलनि:सारण प�रकल�पाची कामे करण�यात आली असून त�याम�ळे अनेक ठिकाणी रस�ता खचला होता. त�या ठिकाणी महापालिकेने डागड�जीची कामे केली होती. त�यानंतरही या रस�त�यांवरील खड�डे कमी �ाले नसल�याचे चित�र आहे. काही ठिकाणी खड�डयांमध�ये पाणी साचल�याने द�चाकीस�वारांना खड�डे दिसून येत नाहीत आणि त�यामध�ये त�यांची द�चाकी आदळण�याचे प�रकार घडतात.
द�चाकीस�वारांना धोका
घोडबंदर येथील म�ंबई-अहमदाबाद महामार�गावरील सिमेंट का�क�रीट आणि त�यालगत असलेल�या डांबरी रस�त�यांच�या जोडणीमध�ये चार ते पाच इंचांची पोकळी निर�माण �ाली आहे. त�याचबरोबर काही ठिकाणी सिमेंट का�क�रीटच�या रस�त�यांच�या जोडणीतही अशाच प�रकारे पोकळी निर�माण �ाली आहे. चार दिवसांपूर�वी कासारवडवली भागातील रस�त�यावरील निर�माण �ालेल�या पोकळीम�ळे द�चाकी घसरून वेदांत दास या पाचवर�षीय म�लाला जीव गमवावा लागल�याची बाब पोलीस तक�रारीतून प�ढे आली आहे.

सरकारचा अजब फतवा, विद�यार�थ�यांसाठी सरकारी योजनांवर बोलणं बंधनकारक
Source:  Lokmanthan
Friday, 23 August 2019 17:50

म�ंबई
कनिष�ठ महाविद�यालयातील विद�यार�थ�यांसाठी राज�य सरकारकडून �क अजब फतवा काढण�यात आला आहे. आत�तापर�यंत विद�यार�थ�यांना विविध वक�तृत�व स�पर�धांमध�ये बोलण�याची संधी मिळत होती. पण राज�य सरकारनं आता थेट सरकारी योजनांवर बोलण�यासाठी वक�तृत�व स�पर�धा बंधनकारक केली आहे.
पà¥�रतà¥�येक कनिषà¥�ठ महाविदà¥�यालयाने यà¥�वा जागर- महाराषà¥�टà¥�रावर बोलू काही अशा घोषवाकà¥�यासह यà¥�वा संसद आयोजित करायची आहे. महाविदà¥�यालय, तालà¥�का फेरी, राजà¥�यसà¥�तरीय सà¥�परà¥�धेपरà¥�यंतचा खरà¥�च सरकार करणार आहे. या उपकà¥�रमासाठी à¤�क कोटी 30 लाख  63 हजार रà¥�पये सरकार देणार आहे.
सोमय�या कनिष�ठ महाविद�यालयाचे प�राचार�य नरेंद�र पाठक म�हणाले, ‘काही दिवसांपूर�वीच असं परिपत�रक आलं आहे. काही महाविद�यालयांनी उपक�रम राबवायला स�र�वात केली आहे. याम�ळे विद�यार�थ�यांच�या ज�ञानात भर पडेल, तसंच तळागाळापर�यंत सरकारी योजना पोहचतील.’
स�वच�छता अभियान, जनधन योजना, जलय�क�त शिवार, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशा योजनांवर बोलावं लागणार आहे. सरकारने काढलेल�या या आदेशावर विद�यार�थी संघटनांनी मात�र टीका केली आहे. निवडणूकीच�या पार�श��वभूमीवर सरकार तर�णांपर�यंत आपल�या योजनांचा प�रसार करण�यासाठी महाविद�यालयांचा वापर करत असल�याचा आरोप केला जात आहे.
शिक�षण विभागाकडून आलेल�या या आदेशनंतर वाद स�र� �ाला असला तरी खरी अडचण ही महाविद�यालयीन स�तरावर आहे. अकरावी प�रवेश प�रक�रीया �का बाजूला स�र� आहे. तर बारावीच�या पहिल�या सञाची परीक�षा लवकरच होणार आहे.
दहावीच�या निकालानंतर अकरावी प�रवेशाचा घोळ संपत नाही आणि शैक�षणिक वर�ष स�र� होत नाही, तोपर�यंत सरकारकडून आलेल�या या आदेशनंतर शिक�षकांमध�ये संभ�रम आहे. तर दूसरीकडे बारावीच�या परीक�षेचीही तयारी स�र� �ाली आहे. अशात अभ�यासक�रमाकडे लक�ष द�यायचे की या स�पर�धांसाठी विद�यार�थी शोधायचे? असा प�रश��न प�राचार�यांसमोर आहे.

पूरग�रस�तांच�या आरोग�यासाठी ‘जेजे’ची मार�गदर�शक प�स�तिका
Source:  Lokmanthan
Friday, 23 August 2019 17:46

मà¥�ंबई 
 à¤¨à¥ˆà¤¸à¤°à¥�गिक तसेच आपतà¥�कालीन परिसà¥�थितीत काही विशिषà¥�ट पà¥�रकारची वैदà¥�यकीय खबरदारी घà¥�यावी लागते. सधà¥�या महाराषà¥�टà¥�रात उदà¥�भवलेलà¥�या पूरपरिसà¥�थितीचà¥�या पारà¥�शà¥�â€�वभूमीवर पूगà¥�रसà¥�तांचà¥�या आरोगà¥�यविषयक समसà¥�यांचे निराकरण करणà¥�यासाठी मà¥�ंबईतील जे. जे. रà¥�गà¥�णालयाने पà¥�ढाकार घेतला आहे. पूर परिसà¥�थितीत नागरिकांचà¥�या आरोगà¥�यविषयक समसà¥�यांसंदरà¥�भात मारà¥�गदरà¥�शन करणà¥�यासाठी रà¥�गà¥�णालयाने माहिती पà¥�सà¥�तिका पà¥�रसिदà¥�ध केली आहे.
‘जेजे’च�या या प�स�तिकेमध�ये मेडिसिन, सर�जरी, त�वचा, कान-नाक-घसा-डोळे, बालरोगशास�त�र, रोगप�रतिबंधक शास�त�र, औषधशास�त�र, विकृतीशास�त�र, मनोविकार आणि न�यायवैद�यक शास�त�र या विभागांच�या वैद�यकीय तज�ज�ञांकडून पूर परिस�थितीत वैद�यकीयदृष�ट�या कोणती काळजी घ�यावी, याची माहिती आहे. र�ग�णालय प�रशासनाच�या सहकार�याने सहयोगी अधिष�ठाता आणि रोगप�रतिबंधक शास�त�र विभागाचे सहयोगी प�राध�यापक डॉ. रंजीत माणकेश��वर यांनी ही माहिती प�स�तिका तयार केली आहे.
पूरकाळात पाण�यातून चालल�याम�ळे लेप�टोस�पायरोसिससारखा आजार जडू शकतो. त�यासाठी तातडीने प�रतिबंधात�मक वैद�यकीय उपचार करावे लागतात. या ठिकाणी लहान म�ले, वृद�ध, गर�भवतींची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. याबाबत विशेष वैद�यकीय आराखडा राबवावा लागतो. ’अनेक संसर�गजन�य आजारांसोबत पूरग�रस�तांचे मनोबल खचले असेल तर त�याकडेही लक�ष देणे गरजेचे आहे. त�याम�ळे प�स�तिकेमध�ये शारीरिक आजारांसोबतच मानसिक आजारांमध�येही पूरग�रस�तांना दिलासा द�यायला हवा, हेही विषद करण�यात आले आहे’, असे र�ग�णालयाचे अधिष�ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांनी सांगितले.

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>