VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਗ�ਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
Source:  Punjabi News Online
Saturday, 22 August 2020 09:25

ਵੈਦ ਬੀ ਕੇ ਸਿੰਘ 9872610005
ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ�ਖਾਰ , ਮਲੇਰੀਆਂ , ਲੂ ਲੱਗਣਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਤੱਪਦੀ ਤੇ ਕੱੜਕਦੀ ਧ�ੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗ�ਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ – ਡਰਿੰਕ , ਠੰਡੀ ਬੀਅਰ , ਕ�ਲਫੀ , ਆਈਸ ਕਰੀਮ , ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਜੋ ਨ�ਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨ�ਕਸਾਨ ਹ�ੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੱਲ਼ ਕ�ਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ,ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਸਿਕੰਜ਼ਵੀ, ਆਦਿ। ਇਹ ਕ�ਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੇਟ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਠੰਢ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੰਡਕ ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕ�ਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਬਿੱਲ ਰ�ੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜੂਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ�ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ�ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ-2 ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਰ-2 ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ�ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਮ�ਰਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ 25-30 ਫ�ੱਟ ਉੱਚਾ, 3-4 ਫ�ੱਟ ਮੋਟਾ, ਫਲ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਦ ਵਾਂਗ ਤੇ ਬੀਜ਼ ਯ�ਕਤ ਹ�ੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ�ਆਦ ਹ�ੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਪਿਛੋਂ ਲਗਭਗ ਗੋਲ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹ�ੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਲ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ�ੰਨਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੂੱਦਾ ਗੋਲਾਈ ‘ਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ਼ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਧ�ੱਪ ‘ਚ ਸ�ਕਾਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਕ�ੱਟਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ�ਹਾਡੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਆਉ ਆਪਾਂ ਪ�ਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀ�।
1।ਦਿਲ ‘ਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ 2 ਗ�ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਉ ।
2।ਪੇਟ ਦਰਦ ‘ਚ ਇਸਦੇ 10ਗ�ਰਾਮ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 7 ਨਗ, ਮਿਸ਼ਰੀ 10 ਗ�ਰਾਮ ਮਿਲਾਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ।
3ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਜਲਣ ਹੋਵੇ 20 ਗ�ਰਾਮ ਪੱਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ‘ਚ 3 ਘੰਟੇ ਡਬੋਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਰੇਕ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ 20-20 ਗ�ਰਾਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹਟੇਗੀ ਜਾਂ 10 ਗ�ਰਾਮ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ , ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦੋਵੇ 1-1 ਗ�ਰਾਂਮ ਮਿਲਾਕੇ 2 ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ।
4।ਬੇਲਗਿਰੀ ਸ�ੱਕਾ ਚੂਰਨ 100 ਗ�ਰਾਮ ਸ�ੰਢ 20 ਗ�ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵੋ। ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ 50 ਗ�ਰਾਮ , ਇਲਾਚੀ 20ਗ�ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ।
5।ਬੇਲਗਿਰੀ ਚੂਰਣ 10 ਗ�ਰਾਮ , 6 ਗ�ਰਾਮ ਸ�ੰਢ ,6 ਗ�ਰਾਮ ਗ�ੜ ਮਿਲਾਕੇ ਦਿਨ ‘ਚ 3 ਵਾਰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ‘ਚ ਭ�ੰਨਕੇ 10 ਤੋਂ 20 ਗ�ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ , ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਉ ਵਾਰ-2 ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਟੇਗੀ । ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 10 ਗ�ਰਾਂਮ ਬੇਲਗਿਰੀ ਚੂਰਨ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾਕੇ 2-3 ਵਾਰ ਦਿਉ।
6।ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਲਗਿਰੀ ਸੌਂਫ ਦੇ ਅਰਕ ‘ਚ ਘਿਸਾਕੇ ਦਿਨ 3-4 ਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
7। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮ�ਰੱਬਾ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹ�ਤ ਚੰਗਾ ਹ�ੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-2 ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹ�ੰਦਾ।
8। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ੇ ਨਰਮ -2 ਪੱਤੇ 10 ਤੋਂ 20ਗ�ਰਾਮ ਪੀਸਕੇ 5-7 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੋਟਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਿਆ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ , ਤ�ਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ 5-5 ਪੀਸਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਵੋ 1 ਘੰਟਾ ਕ�� ਨਾ ਖਾਉ । ਇੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨ�ਸਖਾ ਸ਼ੂਗਰ ‘ਚ ਬਹ�ਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9।ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ਼ ਦਾ ਗੂਦਾ ਪੀਸਕੇ ਦ�ੱਧ ‘ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾਕੇ ਦ�ੱਧ ਛਾਣਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰ�ੱਕ-2 ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹ�ੰਦਾ ਹੈ।
10। ਤਾਜ਼ੇ ਨਰਮ-2 ਪੱਤੇ 6 ਗ�ਰਾਮ , ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ, 3 ਗ�ਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਰੀ 6 ਗ�ਰਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਪੀਸ ਲਵੋ , ਚੱਟਣੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਚੱਟਣੀ ਖਾਕੇ ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ। ਹਫਤੇ ‘ਚ ਰ�ੱਕ -2 ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11।ਬੇਲਗਿਰੀ ,ਅਸਗੰਧ , ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦ�ੱਧ ਨਾਲ਼ , ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਠੀਕ ਹ�ੰਦੀ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ਼ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
12।ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ‘ਚ ਕੰਡਾ ਚ�ੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਕੇ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਕੰਡਾ ਪੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਪ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹ�ਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰ�ੱਖ , ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ�ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮ�ਕੇ ਭ�ੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ‘ਚ ਬਹ�ਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ-2 ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ਼ ਕ�ਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ�ਰਾਤਨ ਵੈਦ ,ਹਕੀਮ ਜੜ�ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਦੇ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਰ�ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮ�ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭ�ੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 8500 ਰ�ਪ� ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ
Source:  Punjabi News Online
Friday, 21 August 2020 22:19

 ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਵਾਨੀਗੜ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ�ਰਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 8500 ਰ�ਪ� ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ� ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬ�ਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਭ�ੱਲਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ, ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 2,000 ਰ�ਪ� ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚ�ੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ�ਣ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ 8500 ਰ�ਪ� ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ 8500 ਰ�ਪ� ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਬ�ਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ�ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮ�ਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ�ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ
Source:  PunjabNewsline
Friday, 21 August 2020 21:56

ਅੰਮà©�ਰਿਤਸਰ (21 ਅਗਸਤ 2020) ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸà©�ਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸà©�ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕà©�ਨ ਪà©�ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ ਤੇ ਸà©�ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪà©�ਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪà©�ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ […]

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 34 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 1513 ਆà¨� ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼
Source:  Punjabi News Online
Friday, 21 August 2020 21:53

ਚੰਡੀਗੜ, 21  ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 34 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 991 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1513 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹà©�ਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾà¨� ਗà¨� ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39327 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪà©�ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮà©�ਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਆà¨� ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲà©�ਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 242, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 201, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 169, à¨�ਸ.à¨�.à¨�ਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 143, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 102, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 90, ਅੰਮà©�ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 80,  ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 70, ਫਿਰੋਜਪà©�ਰ ਜ਼ਿਲੇ 69, ਗà©�ਰਦਾਸਪà©�ਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 49, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 43, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 39-39, ਮà©�ਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 27, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 26, à¨�ਸ.ਬੀ.à¨�ਸ ਨਗਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 25, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 20, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 18, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 16, ਹà©�ਸਿਆਰਪà©�ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 15, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਤੱਕ 863840 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚà©�ੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 39327 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆà¨� ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23893 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗà¨� ਹਨ। ਅੱਜ 23893 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲà¨� ਗà¨� ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 14443 à¨�ਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 418 ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਜੀਸਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 42 ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਤੱਕ 991 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚà©�ੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲ�ਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 8, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 5, ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 5, �ਸ.�.�ਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਅੰਮ�ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 3, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਫਿਰੋਜਪ�ਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਗ�ਰਦਾਸਪ�ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 4, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 2  ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹ�ਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 991 ਹੋ ਗਈ ਹੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗ� ਹਨ।


ਮ�ਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ�ਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ�ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
Source:  Punjabi News Online
Friday, 21 August 2020 21:00

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪ�ਲਸ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗ� ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮ�ਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮ�ਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮ�ਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਯੂਟੀ ਪ�ਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ�ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ�ਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ�ਮੇਧ ਸੈਣੀਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜ�ਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਆਈ��ਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮ�ਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚ�ੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ�ਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ�ਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮ�ਲਜ਼ਮਾਂ �ਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਹਾ� ਸ਼ਰਮਾ (69) ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-51ਡੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ (70) ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-51, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ (65) ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-21 ਅਤੇ ਕ�ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (66) ਵਾਸੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330, 219 ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।�ਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚ�ੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸà©�ਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕà©�ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮà©�ਹਾਲੀ ਦੀ ਜà©�ਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾà¨� ਗà¨� ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕà©�ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜà©�ਹ ਦੇ à¨�ੱਸà¨�ੱਸਪੀ ਸà©�ਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋà¨� ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮà©�ਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪà©�ਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗà¨� ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕà©�ੱà¨� ਹੋਰ ਪà©�ਲੀਸ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗà¨� ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮà©�ਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚà©�ੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨà©�ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕà©�ੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪà©�ਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪà©�ਲੀਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਦੀਆ (ਗà©�ਰਦਾਸਪà©�ਰ) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ à¨�ੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਪà©�ਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪà©�ਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜà©�ਹ ਆ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰà©�ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪà©�ਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਮà©�ਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਯੂਟੀ ਪà©�ਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਨà©�ਹੇਵਾਹ ਅਣਮਨà©�ੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗà¨�। ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪà©�ਲੀਸ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗà©�ਦਾ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰà©�ਹਾਂ ਫਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਖੂਨ ਚਲਣਾ ਸ਼à©�ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕà©�ੱà¨� ਉਨà©�ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪà©�ਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕà©�ਰਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚà©�ੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨà©�ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖà©�ਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪà©�ਲੀਸ ਨੇ ਮà©�ਲਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹà©�ਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਮà©�ਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਯੂਟੀ ਪà©�ਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕà©�ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜà©�ਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸà©�ਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮà©�ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਹà©�ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗà©�ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਲਗਤਾਰ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਧੂੰ�ਂ ਦੇ ਗ਼�ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ
Source:  Punjabi News Online
Friday, 21 August 2020 19:57

ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ / ਕ�ਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) 21 ਅਗਸਤ 2020
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬà©�ਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪà©�ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ à¨�ਕੜ ਜੰਗਲ਼ ਸੜਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਟà©�ਰੇਲਰ ਹੋਮਜ਼ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗà¨�। ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂੰà¨�ਂ ਕਾਰਨ ਪà©�ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ à¨�ਨਾਂ ਵੱਧ ਚà©�ੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਮੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾਂ ਦà©�ੱਭਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਾ 100 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 109 ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮà©�ਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਵਿਚ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮà©�ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸà©�ਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗਾਵਿਨ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ à¨�ਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਸਾਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮà©�ਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ
Source:  Punjabi News Online
Thursday, 20 August 2020 23:08

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗà¨� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪà©�ਹੰਚੇ ਤਖਤ ਸà©�ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗà©�ਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਵ-ਕà©�ਸ਼ ਦੇ ਵੰਜਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋà¨�। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸà©�ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨà©�ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹà©�ਣ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਲਗਾà¨�ਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾà¨�ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨà©�ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 37 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 1741 ਆà¨� ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼
Source:  Punjabi News Online
Thursday, 20 August 2020 22:51

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 37  ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 957 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1741 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹà©�ਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾà¨� ਗà¨� ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪà©�ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮà©�ਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਆà¨� ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲà©�ਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 398, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 242, à¨�ਸ.à¨�.à¨�ਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 169, ਫਿਰੋਜਪà©�ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 133, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 148, ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 94, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 81, ਅੰਮà©�ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 75, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 58, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 46, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 41, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 33-33,  ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 32, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 28, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 22, ਗà©�ਰਦਾਸਪà©�ਰ ਅਤੇ ਮà©�ਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20-20, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 19, ਹà©�ਸਿਆਰਪà©�ਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18-18, à¨�ਸ.ਬੀ.à¨�ਸ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਤੱਕ 839947 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚà©�ੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 37824 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆà¨� ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23037 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗà¨� ਹਨ। ਅੱਜ 20290 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲà¨� ਗà¨� ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 13830 à¨�ਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 345 ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਜੀਸਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 39 ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹà©�ਣ ਤੱਕ 957 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚà©�ੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲ�ਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 10, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 5, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 5, �ਸ.�.�ਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 5, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 3, ਅੰਮ�ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 2, ਹ�ਸਿਆਰਪ�ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 2, �ਸ.ਬੀ.�ਸ. ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 2, ਗ�ਰਦਾਸਪ�ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਮ�ਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹ�ਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 957 ਹੋ ਗਈ ਹੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 334 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗ� ਹਨ।


ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹ�ਕਮ
Source:  Punjabi News Online
Thursday, 20 August 2020 22:16

ਪ�ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ�ਫ਼ਤ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਮਨ�ੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮ�ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ� ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 30,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�ਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗ� ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰਸਗ ਜ਼ਰੀ� ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਮ�ਫਤ ਮ�ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗ�। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨ�ੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਵੇਂ �ਨਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਮ�ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮ�ੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚ�ੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪ�ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਰੈਪਿਡ �ਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ� ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ�ੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ �ਨਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰ  ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ �ਨਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰ 55-60 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.�ਮ.� ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ  ਮ�ਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ �ਨਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ�ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ‘‘ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ�ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’’। ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ� ਅੱਠ ਪੀ.ਸੀ.�ਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ  ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸ�ਵਿਧਾ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ� ਅਤੇ 48 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 27 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ�ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮਗਰ ਮੌਤ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.8 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 39.9 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 920 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 62.9 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਦਰ 73.9 ਫੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਮ�ਕਾਬਲੇ ਹੋਰ  ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ�ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 36000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮਿ�ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲ�ਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹ�ਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 20,000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਚ�ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੇ 8.05 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 9.31 ਫੀਸਦ ਸੀ।


ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀਕ�ਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦਾ �ਲਾਨ
Source:  Punjabi News Online
Thursday, 20 August 2020 20:40

 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮ�ਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ�ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਦ�ਕਾਨਾਂ ਖ�ੱਲਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) :  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ �ਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਵੀਕ�ਂਡ) ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ �ਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ�ਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ�ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖ�ੱਲਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹ�ਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰ�ਕਾਵਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਹ�ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਬ�ਰੀ ਤਰਾਂ ਪ�ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮਿ�ਰਤਸਰ, ਲ�ਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ �ਸ.�.�ਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮ�ੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ�ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਦ�ਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲੀਆ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕ�ੱਲ �ਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗ�ਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗ� ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮ�ਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾ� ਗ� ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਪ�ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ� ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹ�ਣ ਬਹ�ਤ ਹੋ ਚ�ੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ�ਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ� ਸਖਤ ਕਦਮ ਚ�ੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹ�ਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 920 ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ� ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦ�ੱਖ ਹ�ੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹਨ।’’
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚ�ੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪ�ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ� ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, �ਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਂ�ੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮ�ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚ�ੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > >>