VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb భారతదేశం
ఆర�థిక సంక�షోభంపై స�ప�రియ శ�రీనేట�‌ సంచలన వ�యాఖ�యల�
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 17:25


AICC Press Briefing By Supriya Shrinate at Congress HQ on Economic Crisis

న�యూఢిల�లీ: దేశ ఆర�థిక పరిస�థితిపై కాంగ�రెస�‌ పార�టీ నేత స�ప�రియ శ�రీనేట�‌ మీడియా సమావేశం �ర�పాట� చేశార�. దేశం ఆర�థిక సంక�షోభం ఎద�ర�కొంట�ంది అని ఆమె చెప�పార�. ఈ మీడియా సమావేశం కాంగ�రెస�‌ పార�టీ జాతీయ కార�యాలయంలో �ర�పాట� చేశార�.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆర�థిక సంక�షోభంపై స�ప�రియ శ�రీనేట�‌ సంచలన వ�యాఖ�యల� appeared first on Vaartha.


పోలీస�ల తీర�పై త�ళ�లూర� మహిళల భారీ ర�యాలీ
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 17:06

Amaravati people
Amaravati people

అమరావతి: �పి పోలీస�ల తీర�న� నిరసిస�తూ… శనివారం త�ళ�లూర�లో మహిళల� ర�యాలీ నిర�వహించార�. ప�రభ�త�వం అక�రమ కేస�ల� పెట�టినా… అమరావతిని కొనసాగించే వరకూ పోరాటం ఆగదని మహిళల�, రైత�ల� హెచ�చరించార�. రైత�ల�, రైత� కూలీల�, మహిళలపై పోలీస�ల� దౌర�జన�యం చేయటంతో పాట�, అక�రమ కేస�ల� బనాయించారని, ఈ కేస�ల� ఎత�తివేయాలని డిమాండ�‌ చేస�తూ.. అమరావతిలోని 29 గ�రామాల�లో జెఎసి నేతల� శనివారం బంద�‌క� పిల�ప�నిచ�చిన నేపథ�యంలో… విద�య, వ�యాపార సంస�థల� బంద�‌లో పాల�గొన�నాయి.

తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post పోలీస�ల తీర�పై త�ళ�లూర� మహిళల భారీ ర�యాలీ appeared first on Vaartha.


సిసి రోడ�లక� ప�నాది రాయి వేసిన రోజా
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:58

అమరావతి: నగరి వైఎస�‌ఆర�‌సిపి ఎమ�మెల�యె రోజా నియోజకవర�గంలోని సిసి రోడ�డక� ప�నాది రాయి వేశార�. మరోవైప� ఈరోజ� రోజాస�వామివారి రథోత�సవం కార�యక�రమంలో పాల�గొన�నార�.

తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post సిసి రోడ�లక� ప�నాది రాయి వేసిన రోజా appeared first on Vaartha.


త�వరలో హోల�‌సేల�‌ మార�కెట�లోకి ఫ�లిప�‌కార�ట�‌
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:56

flipkart-s-wholesale-unit-may-go-live-next-quarter
flipkart-s-wholesale-unit-may-go-live-next-quarter

న�యూఢిల�లీ: వాల�‌మార�ట�‌క� చెందిన ఈ-కామర�స�‌�‌ వెబ�‌సైట�‌ ప�లిప�‌కార�ట�‌ వచ�చే ఆర�థిక సంవత�సరం తొలి క�వార�టర�‌ న�ండి తన హోల�‌సెల�‌ వ�యాపారాన�ని ప�రారంభించన�ందట. ఈ మేరక� మీడియాలో వార�తల� వస�త�న�నాయి. 2020-21 తొలి క�వార�టర�‌లో ప�రారంభించవచ�చ�. ఆమెజాన�‌ బి2బి డివిజన�‌తో పాట� రిలయన�స�‌ మార�కెట�‌, టెన�సెంట�‌క� చెందిన ఉడాన�‌ లాంటి ఈ-కామర�స�‌ స�టార�టప�స�‌తో పోటీ పడేంద�క� సిద�ధమవ�తోంది. ఇంద�క� గత కొన�ని నెలల న�ంచి తన సప�ల§�‌� చైన�‌న� పెంపొందిచ�కోవటం కోసం పాట� ఉత�పత�తిదార�లతో చర�చల� జర�ప�త�ంది. ఢిల�లీ -ఎన�‌సిఆర�‌లోని కిరాణా ద�కాణాలక� సర�క�ల�ని సరఫరా చేసేంద�క� ప�రయోగాత�మకంగా ఎఫ�‌ఎమ�‌సిజి ప�రాజెక�ట�న� నడ�ప�తోందని చెబ�త�న�నార�. కిరాణ ద�కాణాలక� సరఫరా చేసే సర�క�ల సేకరణని పెంపొందించేంద�క� అవసరమయ�యే పెట�ట�బడ�ల విషయమై బి2బి ఎఫ�‌ఎమ�‌సిజి సప�ల§�‌� చైన�‌ స�టార�టప�‌ జంబోటెయిల�‌తో కూడా ప�లిప�‌కార�ట�‌ సంప�రదింప�ల� జర�ప�త�న�నట�ల�గా వార�తల� వస�త�న�నాయి.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post త�వరలో హోల�‌సేల�‌ మార�కెట�లోకి ఫ�లిప�‌కార�ట�‌ appeared first on Vaartha.


యంగ�‌ ఇండియా కే బోల�‌న� ప�రారంభించిన కాంగ�రెస�‌
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:50


 Indian Youth Congress to  launch “Young India ke Bol” Campaign at AICC HQ

న�యూఢిల�లీ: కాంగ�రెస�‌ పార�టీ యంగ�‌ ఇండియా కే బోల�‌ అనే ప�రచార యాప�‌న� ప�రారంభించింది. ఇండియన�‌ యూత�‌ కాంగ�రెస�‌క� సంబంధించిన నాయక�ల� దీనిని ప�రారంభించార�. ఢిల�లీలోని కాంగ�రెస�‌ పార�టీ జాతీయ కార�యాలయంలో ఈ కార�యక�రమాన�ని నిర�వహించార�.

తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post యంగ�‌ ఇండియా కే బోల�‌న� ప�రారంభించిన కాంగ�రెస�‌ appeared first on Vaartha.


కరోనా వైరస�‌..కేంద�ర ప�రభ�త�వం సూచన
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:47

అత�యవసరం అయితే తప�ప సింగపూర� వెళ�లొద�ద�..కేంద�ర ఆరోగ�య మంత�రిత�వ శాఖ వెల�లడి

travel
travel

న�యూఢిల�లీ: కరోనా వైరస�‌ నేపథ�యంలో కేంద�ర ప�రభ�త�వం తాజాగా మరో కీలక నిర�ణయం తీస�క�ంది. అవసరం అయితే తప�ప సింగపూర� క� వెళ�లొద�దని సూచించింది. అంతగా ప�రాధాన�యం లేని పన�ల కోసం సింగపూర� క� ఇప�ప�డ� ప�రయాణం కావొద�దని శనివారం తెలిపింది. అలాగే, దేశంలోకి కరోనా వైరస� రాక�ండా ఉండేంద�క� కట�మాండ�, ఇండోనేసియా, వియత�నాం, మలేసియా న�ంచి మన దేశానికి వచ�చే ప�రయాణిక�లన� ఎయిర� పోర�ట�ల�లో సోమవారం న�ంచి స�క�రీనింగ� చేస�తామని ప�రకటించింది. ఈ మేరక� క�యాబినెట� సెక�రటరీ అధ�యక�షతన శనివారం నిర�వహించిన రివ�యూ మీటింగ� లో నిర�ణయం తీస�క�న�నట�ట� కేంద�ర ఆరోగ�య మంత�రిత�వ శాఖ తెలిపింది. ప�రస�త�తం చైనా, హాంకాంగ�, థాయ� లాండ� , దక�షిణ కొరియా, సింగపూర�, జపాన� న�ంచి వచ�చే వారిని 21 ఎయిర� పోర�ట�ల�లో స�క�రీనింగ� చేస�త�న�నార�.

తాజా వీడియోస�‌ కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/videos/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post కరోనా వైరస�‌..కేంద�ర ప�రభ�త�వం సూచన appeared first on Vaartha.


మంత�రి బొత�ససత�యనారాయణ ప�రెస�‌మీట�‌
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:37

no-forced-land-acquisition-is-being-done-:-minister-botsa-satyanarayana-press-meet

విజయనగరం: �పి రాష�ట�ర ప�రపాలక, పట�టణాభివృద�ధి శాఖ మంత�రి బొత�స సత�యనారాయణ ప�రెస�‌మీట�‌లో మాట�లాడ�తూ..జగన�‌ సిఎం అయ�యాక� అమరావతిలోని ప�రారంభ దశ పన�లన� నిల�ప�దల చేసినట�ల� స�పష�టం చేశార�. కాగా భూసేకరణలో అవకతవకల� జరిగినట�ల ఆప�ప�డే గ�ర�తించినట�ల� మంత�రి చెప�పార�.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post మంత�రి బొత�ససత�యనారాయణ ప�రెస�‌మీట�‌ appeared first on Vaartha.


ఉద�ధవ�‌ థాకరేన� హెచ�చరించిన ఎస�‌పి నేత
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:35

Uddhav Thackeray
Uddhav Thackeray

మహారాష�ట�ర: సి��, ఎన�‌ఆర�‌సి, ఎన�‌పిఆర�‌లపై మహారాష�ట�ర మ�ఖ�యమంత�రి ఉద�ధవ� థాకరేక� సమాజ� వాదీ పార�టీ నేత అబ� అజ�మీ హెచ�చరికల� జారీ చేశార�. కేరళ, పశ�చిమబెంగాల� మాదిరి వీటికి వ�యతిరేకంగా అసెంబ�లీలో తీర�మానం చేయాలని డిమాండ� చేశార�. ఈ చట�టాల� మ�స�లింలన� సమస�యల�లోకి నెడ�తాయని చెప�పార�. సెన�సస� మాదిరి ఎన�‌పిఆర�‌ న� కూడా మహారాష�ట�రలో చేపట�టాలన�క�ంటే… దాన�ని తామ� వ�యతిరేకిస�తామని స�పష�టం చేశార�. అంద�కే మ�ంద�గానే మ�ఖ�యమంత�రికి తామ� విన�నవిస�త�న�నామని… తమ మాటన� వినకపోతే రాబోయే రోజ�ల�లో వేరే విధంగా మాట�లాడాల�సి వస�త�ందని, దానికి తామ� ఎంత మాత�రం సంకోచించబోమని హెచ�చరించార�. మరోవైప� శివసేన తీర�న� కాంగ�రెస� పార�టీ కూడా తప�ప�బడ�తోంది. కాంగ�రెస� నేత మనీశ� తివారి మాట�లాడ�తూ… సీ��, ఎన�పీఆర�, ఎన�నార�సీల మధ�య ఉన�న లింక�న� థాకరే అర�థం చేస�కోవాలని కోరార�. ఒక�కసారి ఎన�పీఆర� పూర�తయితే… ఎన�నార�సీని అడ�డ�కోవడం సాధ�యమయ�యే పని కాదని ఆయన అన�నార�.

ప�రధాని మోడి, కేంద�ర హోం మంత�రి అమిత� షాలతో మహారాష�ట�ర సిఎం ఉద�ధవ� థాకరే నిన�న భేటీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర�భంగా మహారాష�ట�రలో సి��, ఎన�‌పిఆర�‌ లన� అమల� చేయాలని వారిని థాకరే కోరార�. ఈ నేపథ�యంలోనే, సంకీర�ణ ప�రభ�త�వంలోని మిత�ర�ల� కూడా థాకరే పట�ల అసహనం వ�యక�తం చేస�త�న�నార�.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఉద�ధవ�‌ థాకరేన� హెచ�చరించిన ఎస�‌పి నేత appeared first on Vaartha.


à°Ÿà±�à°°à°‚à°ªà±�‌ భారతà±�‌ పరà±�యటన..యాంటీ – à°¡à±�రోనà±� సిసà±�à°Ÿà°®à±�
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:18

స�వదేశీ పరిజ�ఞానంతో తయార� చేసిన వ�యవస�థన� వాడన�న�న భారత�

trump-Anti-Drone System
trump-Anti-Drone System

గ�జరాత�‌: అమెరికా అధ�యక�ష�డ� డొనాల�ట�‌ ట�రంప�‌ భారత పర�యటన నేపథ�యంలో భారత�‌ భద�రతలో నిమగ�నమైంది. ఈసందర�భంగా స�వదేశీ టెక�నాలజీతో అభివృద�ధి చేసిన యాంటీ-డ�రోన� సిస�టమ� న� ఉపయోగించన�న�నార�. రెండ� రోజ�ల పాట� మన దేశంలో ఉన�న ట�రంప� భద�రత కోసం దాదాప� అన�ని సెక�య�రిటీ �జెన�సీల� పని చేయన�న�నాయి. ఎయిర� ఫోర�స�, ఆర�మీ, పారా మిలటరీ దళాల� భద�రతలో నిమగ�నం కాన�న�నాయి. అయితే, ఉగ�రవాద సంస�థల� ఈ మధ�య డ�రోన� దాడ�ల� చేస�త�ండడంతో వాటిని తిప�పికొట�టేంద�క� డీఆర�డీఓ అభివృద�ధి చేసిన యాంటీజడ�రోన� సిస�టమ� న� వినియోగించ�కోవాలని ప�రభ�త�వం నిర�ణయించింది. అహ�మదాబాద�‌ లో ట�రంప� జమోదీ రోడ� షోలో ఈ డ�రోన� సిస�టమ� న� ఉపయోగించి గగనతలంలోకి మరే డ�రోన� ల� రాక�ండా నిరోధిస�తామని గ�జరాత� పోలీస�ల� చెబ�త�న�నార�.

తాజా అంతర�జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/international-news/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post à°Ÿà±�à°°à°‚à°ªà±�‌ భారతà±�‌ పరà±�యటన..యాంటీ – à°¡à±�రోనà±� సిసà±�à°Ÿà°®à±� appeared first on Vaartha.


మ�న�సిపాలిటీలక� ప�ష�కలంగా నిధ�ల� మంజూర�
Source:  Vaartha
Saturday, 22 February 2020 16:16

బాధ�యతరాహిత�యంగా ఉంటే పదవ�ల� పోవడం ఖాయం

harish rao
harish rao

సంగారెడ�డి: కొత�త మ�న�సిపల�‌ చట�ట ప�రకారం ప�రతి మ�న�సిపాలిటీకి ప�ష�కలంగా నిధ�ల� మంజూర� చేస�త�న�నామని మంత�రి హరీష�‌ రావ� అన�నార�. కలెక�టర�ల సమక�షంలోనే బడ�జెట�‌ ప�లానింగ�‌ రూపకల�పన జర�గ�త�ందన�నార�. పఠాన�‌చెర� నియోజకవర�గంలోని జీఎంఆర�‌ కన�వెన�షన�‌ హాల�‌లో ఉమ�మడి మెదక�‌ జిల�లాల పట�టణ ప�రగతి సమ�మేళనం జరిగింది. ఈ కార�యక�రమంలో మంత�రి హరీష�‌ రావ� మెదక�‌ ఎంపీ కొత�త ప�రభాకర�‌ రెడ�డి, ఉమ�మడి మెదక�‌ జిల�లాల కలెక�టర�ల�, ఆయా నియోజకవర�గాల ఎమ�మెల�యేల�, నూతనంగా ఎన�నికైన మ�న�సిపల�‌ చైర�మన�ల�, కౌన�సిలర�ల� పాల�గొన�నార�. ఈ సందర�భంగా మంత�రి మాట�లాడ�తూ.. మ�న�సిపాలిటీల�లో అవినీతి, లంచగొండితనం లేని పాలనన� అందించాలని తెలిపార�. బాధ�యతరాహిత�యంగా ఉంటే పదవ�ల� పోవడం ఖాయం అని మంత�రి హెచ�చరించార�. మ�న�సిపాలిటీ ఆదాయంలో పది శాతం మొక�కల పెంపకానికే ఖర�చ� చేయాలన�నార�. ప�లాస�టిక�‌ రహిత తెలంగాణన� నిర�మించ�కోవడంలో అందరూ భాగస�వామ�ల� కావాలని మంత�రి పిల�ప�నిచ�చార�.

తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post మ�న�సిపాలిటీలక� ప�ష�కలంగా నిధ�ల� మంజూర� appeared first on Vaartha.


<< < Prev 1 2 3 Next > >>